Edip Uğur, bu binayla da iz bırakacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binası için düzenlenen “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması”nda dereceye giren projeleri hazırlayan ekipleri ödüllendirildi. 99 projenin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur verirken, birinci olan ekibe ödülünü Vali Ersin Yazıcı sundu. Törende yaptığı konuşmasında Balıkesir’i bir bütün olarak yeniden planladıklarını ifade eden Başkan Uğur, “Yeni binamız bir belediye hizmet binasının ötesinde yeni bir yaşam merkezi olarak kentimizin geleceğinde iz bırakacaktır” dedi. Uğur ayrıca Türkiye ve Dünya’nın ilk mimarlık temalı parkının Bandırma’ya kurulması için proje yarışması düzenleyeceklerini açıkladı.

EMLAK 08.10.2016, 17:27 11.10.2016, 20:31
Edip Uğur, bu binayla da iz bırakacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un talimatıyla, insanlara daha iyi hizmet verebilmek ve çalışmaların verimliliği açısından ihtiyaç duyulan, aynı zamanda Balıkesir'e yeni ve önemli bir siluet kazandıracak olan yeni hizmet binası için düzenlenen “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması”nda dereceye giren projelerin ekiplerine ödülleri verildi. Balkonuk Center’de düzenlenen “Yeni Hizmet Binası Ödül Töreni Ve Kolokyum” saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yüzlerce mimar, mühendis ve davetlinin katıldığı törenin açılış konuşmasını Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Ali Özerk yaptı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YARIŞMA İLE 10 MİLYARLIK KAZANÇ ELDE ETTİ”

Sözlerine bu çapta bir yarışma düzenlediği için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a teşekkür ederek başlayan Özerk, kamu binaları ve özel prestij binalarının projelerini elde etmenin en iyi yolunun yarışmalar olduğunu ifade eden Özerk, “Böylelikle hem ülke ekonomisine hem de mimarlığa katkıda bulunursunuz. Hem de jüri tarafından belirlenen programda metrekareden ve kullanılan alanda maddi olarak tasarruf edersiniz. Yani bilinenin aksine yarışmalar çok pahalı yöntemler değil ucuzlatan yöntemlerdir. Nitekim bu yarışmada da verilen program juri tarafından tartışılmış en az 10 milyar gibi bir tasarrufta bulunulmuştur. Buda bize yarılmaya ödenen bütçenin bu meblağdan çok daha aşağıda olduğunu göstermiş ve yarışmanın önemini ortaya çıkarmıştır. Umarım Büyükşehir Belediyesi bundan sonraki yatırımlarını da yarışma yolu ile elde eder ve diğer belediyelerde takipçisi olur” diye konuştu.

BAŞKAN UĞUR: “BALIKESİR MEGA PROJELERİN KESİŞİMİNDE YERALIYOR”

Mimarlar Odası Şube Başkanı Ali Özerk’in ardından katılımcılara hitap eden Başkan Uğur, yarışmaya 99 projenin huri tarafından büyük bir titizlikle incelendiğini söyledi. Yarışmacılara, jüri ekibine, Mimarlar Odası’na ve Yarışmayla Yap Ekibi’ne teşekkür eden Başkan Uğur, şöyle konuştu: “Balıkesir ilimiz ülke çapında gelişmekte olan altyapı ve ekonomik potansiyelleri ile Türkiye’nin geleceğinde parlayan şehirlerden biri olmaya adaydır. Balıkesir İzmit Körfez Geçişi ile İstanbul – İzmir Otoyolu; İstanbul – İzmir yüksek hızlı tren aksı, lojistik merkezler ve Çanakkale Boğaz Köprüsü gibi mega projelerin kesişimin de yer almakta, 20 milyon kişinin yaşadığı Marmara Havzasının gelişiminde stratejik konumda bulunmaktadır. Balıkesir ili sanayi, turizm, tarım ve ulaşım sektörleri ile coğrafi konumunun getirdiği avantajlar çerçevesinde belirli bir vizyon çerçevesinde bütüncül olarak yeniden planlanmaktadır. 6 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulmuş ve ilin bütün sınırları Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilmiştir. Bu tarihten itibaren gerek kent merkezinde gerekli dönüşümün ve dinamizmin sağlanması gerekse de geleceğinin il bütünü dâhilinde hizmetlerin hakça ve adaletli olarak dağıtılması ana görevimizdir.


BALIKESİR KONTROLSÜZ GELİŞEN BİR KENT OLMAYACAK

Yenilikçi, ideal, geleneksel değerlerin geleceğine ışık tuttuğu bir Balıkesir için büyükşehir hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası ihtiyacı doğduğunu belirten Başkan Uğur, “Kentsel hizmetlerin sağlanmasının yanı sıra bir sosyal yaşam merkezi olarak halkı ile bütünleşebilen evrensel değerleri uhdesinde barındıran bir hizmet binası için bilimsel ve estetik anlamda en doğru projenin hayata geçirilmesi için yarışma yolu tercih edilmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası için, mevcut durumda sıkışık vaziyetteki kent merkezini rahatlatmak adına üst ölçekli planlarda yeni alt merkezlerin kurgulandığı bir gelişme bölgesinde kente bütünüyle hâkim bir konum seçilmiştir. Bizler bu gelecek perspektifine kentimizi hızla hazırlamalıyız. Aksi takdirde yakın tarihimizde görüldüğü gibi sanayileşen kentlerin, kontrolsüz gelişen kentlerinden biri olmayı kesinlikle istemiyoruz. Bu sebeple Balıkesir şehir planlarını bu vizyona uygun bir şekilde üretmekteyiz. Bu doğrultuda Balıkesir revizyon kent planları inşallah yakın bir zamanda halkın görüşüne sunulacaktır” dedi.

BAŞKAN UĞUR: “BALIKESİR’İN GELECEĞİNİ İŞARET EDEN BİR YAPI İSTEDİK”

Balıkesir’i planlama sürecinde halkın kamusal ihtiyaçlarını aksatmadan hizmet vermeye gayret ettiklerini söyleyen Başkan Uğur, “Bu doğrultuda il kent bütününde birçok projemizi hayata geçirmekteyiz. Çay Deresi, Çamlık Kent Parkları, Zağnospaşa Kent Meydanı, Teleferik ve Ulaşım projelerimiz başta olmak üzere gerçekleştirmekte olduğumuz tüm projelerin ana hedefi kentimizin sosyal ve teknik altyapısını arttırmak, Balıkesir’in tıkanık damarlarını açmaktır. İşte Balıkesir Büyükşehir Belediye binamızı da bu bilinç çerçevesinde hayata geçirmek istedik. Yeni binamızın kentin gri dokusuna karışmış yalın beton bir yapı olmasını istemedik. Sadece belediye hizmetleri ile anılan salt bir yapı olmasını istemedik. Halkımız ile iç içe çalışabileceğimiz, kentimizi her an izleyebileceğimiz, Balıkesir’in geleceğini işaret eden bir yapı olmasını istedik. Bu sebeple plan revizyonu yaparak belediye hizmet binası arazimizi donatı alanları ile çevreledik” şeklinde konuştu.

UĞUR: “YENİ HİZMET BİNAMIZ KENTİMİZİN GELECEĞİNDE İZ BIRAKACAKTIR”

Yeni hizmet binasının gelişme alanı olarak tarif edilen Yeni Karesi Bölgesi’nde inşa edileceğini hatırlatan Başkan Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü: “Proje alanının bu noktada yer seçmesinin sebebi, tüm kente hakim olması, depreme dayanıklı bir bölgede yapılaşmayı teşvik etmesi, merkezdeki sıkışıklığın azaltılması ve en önemlisi Balıkesir kentinin artık tek merkezli değil, çok merkezli gelişim stratejisinin benimsenmiş olmasıdır. Yeni binamız çevresindeki yeşil alanlar ve sosyal donatılarla bir bütün olarak hayata geçirilecektir. Yeni binamız bir belediye hizmet binasının ötesinde yeni bir yaşam merkezi olarak kentimizin geleceğinde iz bırakacaktır. Balıkesir’in geleceğini temsil edecek bir yapının tek bir yaklaşım ile değil ülkemiz mimarlık alanının serbest görüşüne sunularak farklı yaklaşımlarla elde edilmesini önemsedik ve yarışma sürecini başlattık. Yüzlerce mimar ve mühendisimizin Balıkesir halkına bir eser bırakabilmek için gösterdiği çaba bizleri çok memnun etmiştir. Yüksek düzeyde katılım neticesinde jürimizin zorlu bir süreç sonundaki seçimi yarışmanın amacına ulaştığını göstermektedir. Bugün ulusal çapta tanınan yeni yaşam merkezimiz ile birlikte sağlıklı, düzenli, ideal kentsel mekânların oluşumunun da temelini atmaktayız.

BANDIRMA’YA DÜNYA’NIN İLK MİMARLIK TEMALI PARKI YAPILACAK

Konuşmasında yeni bir proje yarışmasının duyurusunu da yapan Başkan Uğur, Bandırma ilçesine Dünya ve Türkiye’nin ilk mimarlık temalı parkını yapmak istediklerini belirtti. Yeni yarışmanın mimar ve mühendisleri de yakından ilgilendirdiğini ifade eden Uğur, “Türkiye’nin hatta Dünya’nın ilk Mimarlık Temalı Parkını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu parkta şehir planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı, inşaat mühendisliği öğrencilerinin kitaplarını 1/1 ölçekte 3. Boyuta taşıyacağız. Akademisyenlerin temel eğitimi öğrencilere etkin bir şekilde anlatabileceği, öğrencilerin yapı ve çevre standartlarını, ölçülerini, kesitlerini, hacimlerini dokunarak öğrenebileceği deneysel ortamlar sağlayacağız. İnşaat, mimarlık, planlama alanında müze, fuar, eğitim kampları, atölyeler, çeşitli etkinliklerin de bulunacağı tematik park ulusal ve uluslararası ölçekte eğitim süreçleri ve mesleki pratik açısından destek sağlayacak, meslekler arası sinerjiyi güçlendirecektir. Ayrıca bu parkta halkın her kesimine hitap edecek ticaret, konaklama, rekreasyon fonksiyonları bulunacak ancak bu fonksiyonlar daha önce hiç görülmeyen bir şekilde halkın deneyimine sunulacaktır.  Bu noktada en önemlisi geleceğin ideal kent ve mekanları için 7’den 70’e toplumsal bilinci geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

BANDIRMA’NIN YENİLİKÇİ KİMLİĞİ TANIMLANACAK

Mimarlık temalı park projesi yarışmasını uluslararası ölçekte düzenlemeyi planladıklarını açıklayan Başkan Uğur, konuşmasını “Bandırmamız geleceğin en önemli sanayi ve lojistik kenti olma yolunda hızla ilerlemektedir. Biliyorsunuz ki sanayi arge ve üniversite olmadan olmaz, ideal kentsel çevreyi üretmeden olmaz. Bandırma büyükşehirlerdeki nüfus baskısını üstlenmeye aday bir kent olarak kentsel gelişme sürecine böyle bir proje ile mesaj vermektedir.  Çevre kentlerden onlarca üniversitenin en kolay ve hızlı şekilde ulaşabileceği bir konumda olan Bandırma’nın yenilikçi kimliğini bu proje ile hep birlikte tanımlayacağız” sözleri ile tamamladı.


DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmasını yarışmaya katılan ekiplere, juri üyelerine ve davetlilere teşekkür ederek sonlandıran Başkan Uğur daha sonra dereceye girenlere ödüllerini verdi. Törende satın alma ile ödüllendirilen projelerin ekip liderleri Rahmi Uysalkan ve Ercan Ağırbaş’a ödüllerini takdim eden Başkan Uğur daha sonra mansiyona hak kazanan projelerin ekip liderleri Erce Funda, Ata Kurt, Ahmed İlyas Bilgin, İbrahim Eyüp ve Mert Uslu’ya ödülleri ve 30’ar bin TL’lik çeklerini sundu. Başkan Uğur yarışmada 3.lüğü elde eden projenin ekip temsilcisi Mert Velipaşaoğlu’na hem ödülünü hem de 50 bin TL değerinde hediye çekini takdim etti. 2. Olan projenin ekip temsilcisi Murat Sönmez ile Derya Güleç Özer’e ödül ve 70 bin TL’lik para ödülünü veren Başkan Uğur, daha sonra Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte 1.lik elde eden projenin ekip temsilcilerine ödüllerini verdi. 1. Olan ekibin temsilcisi Barış Demir ve ekip arkadaşları Sıddık Güvendi ile Burak Pelenk ödüllerini Vali Yazıcı’dan aldı. Toplam 370 bin TL’lik ödülün dağıtıldığı törenin ardından dereceye girenler, juri üyeleri ve protokol hatıra fotoğrafı çektirerek projelerin sergilendiği stantları gezdiler. Tören ardından Kolokyum düzenlendi.

Ödül törenine Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Ali Özerk, AK Parti İl Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK’ların temsilcileri, jüri üyeleri, mimarlar, üniversite öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı. 

Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce Balıkesir'in neyi meşhur?
Sizce Balıkesir'in neyi meşhur?
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:19
Öğle 12:58
İkindi 15:58
Akşam 18:27
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3
Günün Karikatürü Tümü