banner312

banner308

banner310

banner307

İl Hıfzısıhha Kurulu Önemli Kararlar Aldı

Vaka sayılarının arttığı Balıkesir'de İl Hıfzısıhha Kurulu; Vali Hasan Şıldak’ın başkanlığında toplanarak pandemi sürecinde gelinen aşamadaki son durumu ve gelişmeleri değerlendirdi.

COVİD-19 19.10.2020, 13:17 26.10.2020, 20:11
İl Hıfzısıhha Kurulu Önemli Kararlar Aldı

Vaka sayılarındaki artışın durdurulabilmesi için bütün kurumların uyum içinde ve etkili bir çalışma ortaya koyduğunu, İl genelinde tüm kamu kurumları ve belediyelerin iyi bir koordinasyon içinde gayretli çalışmalar yaptığını belirten vali Hasan Şıldak, “Artık her bir vatandaşımız, her bir esnafımız, her bir işletmemiz istisnasız olarak kurallara uymalı.

Personelimizin bu gayret ve fedakarlığını önemsemeli. Bir sağlık personeli, bir polis memuru, bir jandarma personeli, bir zabıta memuru, bir denetim ekibi personeli nasıl mücadele ediyor. Buna bakıp ona göre hayatımızı kontrollü hale getirmeliyiz. Buna mecburuz. Aksi halde daha üzücü sonuçlarla karşılaşırız. Hastalık yayılıyor ve hızlı ilerliyor. Balıkesir bu çağrıya kulak vermeli.

Bu toplantı vesilesiyle bir defa daha çağrıda bulunuyorum. Son durumun ciddiyetini herkesin farketmesi gerekiyor.

Hassasiyet gösteren herkese de teşekkür ediyorum. Birlikte başaracak, daha sağlıklı günlere ulaşacağız. İnşaallah bugün aldığımız yeni kararlar tam olarak uygulanacak ve olumlu sonuçlarını göreceğiz. Balıkesirli bütün hemşerilerimin bu duyarlılık ve dayanışmayı göstereceğine inanıyorum.” dedi.

Toplantıda Alınan Kararlar;

1. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafından, Pandemi mücadelesi kapsamında yürütülen çalışmalara verilen desteğin arttırılması, tedbir, denetim, takip ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarının sağlanması, başta araç ve personel desteği konusunda Kaymakamlıklar tarafından yapılacak taleplerin karşılanması, gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine zabıta ve diğer personelin katılmasının temin edilmesi, böylelikle salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi,

2.19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün süresince bütün ilçelerimizde genel denetim yapılması, denetimlerin planlama ve koordinasyon içerisinde en etkili şekilde icra edilmesi,

3. Gerek camilerden ve duyuru araçlarından yapılan anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanma konusundaki telkin veya çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirilmektedir. Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılması gerekmektedir.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte başta evler olmak üzere kapalı alanlarda özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu, ev oturması/gün düzenlenmesi/kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılması gibi durumların halk sağlığı açısından oluşturduğu riskin her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılması büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin camiler ve kolluk araçlarından anons edilmesinin sağlanması,

“Kıymetli vatandaşlarımız;

Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Toplu alanlarda, kapalı yerlerde fiziki mesafe kurallarına riayet edilmesi salgınla mücadelede olmazsa olmazımızdır.

Saygıdeğer hemşerilerimiz,

Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle kapalı yerlerde temastan kaçınmaya ve fiziki mesafe kuralına uymaya önem verelim. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Birlikte başaracağız.”

4. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasının sağlanması,

5. 29.09.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda gerekli talimat gönderilmiştir.

Buna rağmen başta büyükşehirler olmak üzere bazı belediyelerce Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı yürütülmediği, uygulamada bazı hususlarda tereddütler yaşandığı görülmektedir.

Belediyeler tarafından, şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümler Ek-1’de gönderilen çerçevede yürütülmesi ve gerekli entegrasyonların bir an evvel sağlanması,

6. Çok sayıda vakanın görüldüğü yerleşim yerlerinde salgının yayılmasını önlemek, bu konuda olumlu ve etkili sonuç elde edebilmek amacıyla konut, bina, sokak ve mahalle ölçeğinde karantina uygulaması yapılması,

7. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarında ve İlimize şehir dışından gelen her türlü servis aracında uygulama zorunluluğu getirilmiş olan HES kodu sorgulamasının takip ve denetiminin en üst düzeye çıkarılması, bu konuda bütün kolluk birimlerinin 7/24 esasına göre denetim gerçekleştirmesi,

8. Sanayi kuruluşları, işletmeler, tarımsal ürün işleyen her türlü imalathane ve işletmelerin Covid-19 tedbirlerine uymalarına ilişkin yapılan denetimlerin arttırılarak sürdürülmesi, bu konuda Valiliğimizin koordinasyonu altında denetimlerin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kaymakamlıklar ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilmesi,

9. Piknik ve mesire alanları ile pazaryerlerine yönelik denetim uygulamalarının en üst düzeye çıkarılması,

10. Şehir içi toplu ulaşım sağlayan bütün araçlara ve her tür servis aracına yönelik denetimlerin en üst düzeye çıkarılması,

11. Kırsal mahallelerde maske kullanımı kuralının yeterince dikkate alınmadığı tespitinden yola çıkılarak bu yerleşim yerlerinde özellikle kahvehane, bakkal, market gibi yerlerde ve toplu bulunulan bütün ortamlarda maske denetiminin en üst düzeye çıkarılması,

12. Yasaklama kararına rağmen özellikle kırsal mahallelerde toplu yemek yapılması, cenaze, mevlit ve hayır gibi amaçlarla yemek vb. toplu etkinlik düzenlenmesinin kesinlikle önlenmesine yönelik takip ve denetimlerin en üst düzeye çıkarılması,

13. Bütün camilerdeki namaz kılınacak yerleri gösteren işaretlemelerin gözden geçirilerek kurala uygun şekilde yenilenmesi,

14. Kamu kurum ve kuruluşlarında Covid-19 tedbirlerinin hiçbir eksiklik olmayacak şekilde uygulanması, HES kodu sorgulamalarının en sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi konusunda tedbir alınması, kurum binalarının içinde ve çevresinde mesafe kuralının ihlal edilmesine yol açabilecek her türlü gelişmenin önlenmesi, personelin bir araya gelmesi, ikramda bulunulması, iş ortamlarında kahvaltı yapılması, yemek yenilmesi ve diğer benzeri olumsuz davranışlara kesinlikle izin verilmemesi,

15.Temaslı olarak tespit edilen kişilerin vakaya dönüşme oranındaki artış göz önüne alınarak; filyasyon ekipleri, izolasyon altındaki kişilerin ikametlerinde kontrolünü sağlayan kolluk personeli ve mahalle muhtarları tarafından vaka tanısı konulmuş olanlar ile temaslı kişilere evde kendilerini ayrı ayrı izole etmeleri ve yeni temaslardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulunulması,

16. İlimizde başlamış olan zeytin hasadı için işçi taşıyan bütün araçlarda araç koltuk kapasitesinin üzerinde kesinlikle yolcu taşınmaması, araç içerisinde mutlaka maske takılmasının sağlanması, bu konuda bütün kolluk birimleri tarafından en üst düzeyde denetim yapılması,

17. Zeytin hasadı için günlük olarak taşınan işçiler ve yatılı olarak getirilen işçilerin bilgilerinin Kaymakamlıklar tarafından yapılacak koordinasyon çerçevesinde kayıt altına alınması,

18. Yüz yüze eğitimin sürdürüldüğü okullarda;

a- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan denetim komisyonları tarafından günlük olarak denetim yapılması,

b- Okul servis araçlarının denetim komisyonları ve trafik birimleri tarafından sürekli olarak denetlenmesi,

c- Bahçe ve bina girişlerinde öğretmenler ve velilerin mesafe kuralını ihlal etmelerini önleyici tedbirlerin alınması,

ç- Teneffüslerde yoğunluk oluşmaması için okul yönetimlerince tedbir alınması,

d- Öğrencilerin ve öğretmenlerin maske kuralına tam olarak uymalarının sağlanması, öğrencilerin birbirlerinin maskelerini kullanmalarına kesinlikle engel olunması,

19. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce etüt merkezlerine yönelik denetimlerin en üst düzeye çıkarılması,

20. Alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Balıkesir'in neyi meşhur?
Sizce Balıkesir'in neyi meşhur?
Namaz Vakti 22 Ocak 2021
İmsak 06:50
Güneş 08:17
Öğle 13:25
İkindi 16:00
Akşam 18:23
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12
Günün Karikatürü Tümü