banner308

banner307

Tabip Odası: Balıkesir'deki vaka sayısı 2 bin 500

Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerine her gün yenisi eklenirken Balıkesir'deki Covid-19 testi pozitif çıkan vaka sayısını doktorlar açıkladı. Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, Balıkesir’deki vakalarının 2 bin 500’e ulaştığı bilgisini paylaştı.

SAĞLIK 08.09.2020, 21:26
Tabip Odası: Balıkesir'deki vaka sayısı 2 bin 500

BALIKESİR Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan, ilimizdeki vaka sayısının 2 bin 500'e yaklaştığını açıkladı. 

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin'in ziyaretinde, başkan Uçan  pandemi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Uçan’ın açıklamaları şöyle:

Genel sağlık sorunları,Pandemi süreci ve özlük hakları ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ortak basın açıklaması yapılmıştır.Tabip Odamızca açıklanan metin aşağıdadır.

HERGÜN 50 KİŞİ ÖLÜYOR

Bu toplantımızı ne yazık ki ülkemizde Pandeminin kontrolden çıktığı bir dönemde yapıyoruz. TTB ve tabip Odaları olarak ısrarlı taleplerimize rağmen “kontrollü yeni normal” diye adlandırılan döneme kontrolsüz ve normalleşmiş gibi geçtik. Sayın Sağlık Bakanı TTB ile son yaptığı görüşmede; ”Normalleşmeyi kademeli başlatmamız gerekirdi, ”normalleşme” sonrası görülen vaka artışını önlemenin tek yolu, toplumsal hareketliliği azaltmaktır” diyerek yapılan yanlışlığı itiraf etmiştir.

BALIKESİR'DEKİ VAKA SAYISI

Geldiğimiz noktada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde her gün 1.500’ün üstünde insanımız hastalanmakta, 50’ye yakın insanımızı da maalesef kaybetmekteyiz. Ancak klinik olarak uygun ve BT(+) vakalar da eklendiği zaman bu sayıların çok daha üzerinde hasta ve ölüm vakaları olduğunu bilmekteyiz. İlimizde de Vaka sayısı 2.500 e yaklaşmıştır.

Ve hemen her gün sağlık çalışanlarını kaybetmekteyiz. Ülkemizde bugüne kadar 52 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde sağlık çalışanı (bir milyon altmış iki bin) ile nüfusun % 1,2 si iken,Covid19 tanısı almış olan 273.000 hastanın 29.865’i yani % 11,5’i sağlık çalışanıdır. Başka bir deyişle vatandaştan 10 kat daha fazla hasta olmakta her gün ölmekteyiz.

BALIKESİR'DE İKİ AİLE HEKİMİNE ŞİDDET

Ne yazık ki kötü pandemi yönetimi ve hiçbir şey yokmuş gibi turizm hareketliliği, sınavlar, mitingler, toplu açılışlar, maskesiz-fiziki mesafesiz, hijyene dikkat edilmeyen süreçte sağlık çalışanlarında tükenmişlik giderek artmış, ölümleri, istifalar ve emeklilikler izlemektedir. İstifa ve emeklilikler için kimsenin meslektaşlarımızı suçlamaya hakkı olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ne koruyucu malzeme, ne çalışma koşulları ne de moral motivasyon açısından destek görebilmişler, pandemi sürecinde daha ağır çalışma koşulları ve yazgıları ile baş başa bırakılmışlardır. Üstüne üstlük pandemi döneminde vatandaşın birkaç günlük alkışından sonra ŞİDDET olanca hızıyla devam etmiş, İdareden kaynaklanan MOBBİNG yaygınlaşmıştır. İlimizde daha son 20 günde 2 Aile Hekimi şiddete uğramıştır.

MESLEK HASTALIĞI TALEBİ

Birinci basamak hizmetleri ve çalışanları yok sayılmıştır. Oysa tüm dünyada bilinmektedir ki; Salgın hastanede tedavi edilir, ancak sahada koruyucu sağlık hizmetleri ile önlenir. Günlük kullanması gereken koruyucu malzemelerden dahi mahrum bırakılmışlardır.Covid19’a yakalandıkları veya temaslısı oldukları süreçte ücretlerinde kesinti yapılmış, esnek çalışmadan yararlandırılmamış, Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Kronik Hastalığı olanlar idari izinli sayılmış ancak birinci basamak çalışanları bundan yararlandırılmamış, hekimler yakalandıkları bu hastalığı MESLEK HASTALIĞI olarak değerlendirilmemiştir ve meslektaşlarımıza KIRK KATIR MI, KIRK SATIR MI? çıkmazı dayatılmıştır.

Tabip Odamız, yaklaşık 20 gün önce Sayın Valimizi ziyaretimizden sonra Pandemi Kurulu’nda yer almıştır. Ayni süreçte Yoğun Bakım, Anestezi ve Reanimasyon, Halk Sağlığı, Adli Tıp, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Acil Tıp, Mikrobiyoloji’nden uzman ve akademisyenler, Aile Hekimi, İşyeri Hekimi, Hıfzıssıhha Kurullarında yer alan hekimler, Aile Sağlığı Çalışanı’ndan oluşan TABİP ODASI COVİD19 İZLEME KURULU oluşturularak iki toplantı gerçekleştirmiş ve sonuç bildirgesi kısa süre içerisinde ilgili kurumlarla paylaşacaktır.

VERİLER UYUŞMUYOR

1-Verilerin şeffaf olarak ve dünya standartlarına uygun paylaşılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın turkuaz tablosunda dünya standardı olan Yoğun bakım hasta sayısı ve Entübe edile sayısı çıkarılarak Ağır hasta, Zatürre oranı gibi bilimsel değeri olmayan veriler açıklanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü sadece PCR (+) olanları değil ,ayni zamanda BT (+) olup tedavi başlananları da Hasta sayısına ve öldüklerinde de ölüm sayısına katmaktadır. Birçok İl Valisinin ve Büyükşehir Belediye Başkanının açıkladığı günlük hasta sayısı ile turkuaz tabloda açıklanan veriler uyuşmamaktadır.

The Journal of Gerontology dergisinde 1 Eylül günü Türkiye’den bir araştırma makalesi yayımlandı.Araştırma 12 yazarlı. Bunların 6’sı Bakanlık merkez teşkilatından. Bakanlıktaki isimler şöyle: Dr. Naim Ata (Strateji Geliştirme Başkanlığı), Dr. Meltem Yılmaz (Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü), Dr. Osman Çelik (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü), Dr. Gülnihal Gökçe (Strateji Geliştirme Başkanlığı), Dr. Mustafa Mahir Ulgu (Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü) ve en önemlisi Dr. Şuayip Birinci (Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı).

Araştırmanın künyesinde Bakan Yardımcısı Şuayip Bilgi araştırma dizaynından ve veri yorumlamasından sorumlu olarak gösteriliyor.

5 Nisan tarihinde yalnızca 65 yaş ve üzerindeki yaşlılarda Sağlık Bakan Yardımcısı’nın da içinde yer aldığı araştırmacıların bildirdiği ölüm sayısı 1.081 iken, Sağlık Bakanlığı’nın bizim kamuoyumuza o tarihte açıkladığı 65 yaş ve üzeri grubu da içeren toplam ölüm sayısı 574 idi.

EKİPMAN YETERSİZLİĞİ

2- Yaklaşık 2 aydır verilmeyen, uygun özelliklere sahip Kişisel Koruyucu Ekipmanlar zamanında ve yeteri kadar, sağlık çalışanlarına verilmelidir.

3- Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İl Sağlık Müdürlüklerine ve başhekimliklere aktarılan yetki ile esnek çalışma mesaileri ilgili meslek örgütleri ile karşılıklı görüşülerek belirlenmelidir.

4- Hekimlere,Pandemi döneminde Denetimler, performans uygulamaları, gereksiz ve çalışma düzenini bozacak ve yük getirecek taleplerde bulunulmamalı, iş yüklenmemelidir.

5- Kronik hastalık raporlarında 3 er aylık sürelerle değil süresiz olarak, hastaların ilaçlarını Aile Hekimlerine yazdırmadan doğrudan Eczanelerden almalıdır,

6- Yazılı ve görsel basın, yayın organlarında “Aile hekimlerine net 3 bin lira, Aile Sağlığı Çalışanlarına net 850 lira ek” ödeme haberleri yayınlanarak algı yönetimi yapılmaktadır. Oysa bu ödemeler karşılıklılık ilkesine bağlanarak, ne kadar izlem yaparsanız o kadar ödenecek denilerek bir meslek grubuna şantaj yaparcasına onur ve gururları zedelenmektedir.

PARA KARŞILIĞI YAPMIYORUZ

11 Mart 2020 de ilk vakanın çıktığı günden itibaren tüm hekimler ve Aile Hekimleri herhangi bir talepte bulunmadan hastalanıp, meslektaşlarımızın ölümüne neden olmasına rağmen; canla, başla mücadele etmekte,1. Basamakta bebek-gebe takipleri, kronik hasta takipleri, aşılar, laboratuar hizmetleri, kanser taramaları, sağlık raporları gibi rutin koruyucu sağlık hizmetleri yanında Covid19 (+) ve temaslıların takibi, hastanelere gitmeye korkan hasta yığılmaları nedeni ile de artan poliklinik hizmetlerine devam etmektedir. Yaptıkları hizmetler ile ilgili bir talepleri de olmamıştır. Talebi yaratan da, algıyı yaratan da Sağlık Bakanlığıdır ve bu ustalıkla sulandırılmış, çarpıtılmış ek ödemeler Aile Hekimleri ve çalışanları tarafından tepki ile karşılanmıştır ve adil olmadığı ve incitici olduğu için kabul etmiyoruz. Kutsal mesleğimizi para karşılığı yapmadığımızı açıkça deklere ediyoruz, çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Özlük haklarının Anayasaya göre Yönetmelik, Yönerge, genelge ile değil yasa ile belirlenmesini istiyoruz.

7- Sonbaharın yaklaşması nedeni ile ivedi olarak KPA aşısı lojistiğinin İl Sağlık Müdürlüğünce yeterince sağlanması, İnluenza aşısının da temini için gerekli girişimlerde bulunulması, Grip aşısının öncelikle Sağlık Personeli, 65+ ve Kronik hastalara verilmesi için eczanelerin uyarılmasına, Sağlık idaresince risk gruplarının ilan edilerek gereksiz yığılmaların önlenmesine,

ÖLENLERE ŞEHİT STATÜSÜ

8- Maske+Fiziksel Mesafe+Hijyen konusunda yeterli bilgilendirme ve denetimler yapılmalıdır,

9- Covid19 bütün sağlık çalışanları için MESLEK HASTALIĞI olarak kabul edilmelidir. Ölenlere ŞEHİT statüsü verilmelidir ve geçmişe şamil uygulanmalıdır.

10-Hekimler, insanca yaşayabilecekleri, emeklilikleri döneminde de kalıcı olacak yasal haklara kavuşturulmalıdır.

11- Test sayılarının arttırılmasını ve Sağlık Personeline rutin –periyodik test yapılmasını talep ediyoruz.

VİP TEST uygulamasını istemiyoruz. Biz ölürken,6 aydır Pandeminin birinci dalgasını sönümlendiremeyerek, ikinci tepe yapmasına neden olanların, durumdan BAŞARI HİKAYELERİ çıkarmasını istemiyoruz

Yorumlar (1)
Erkan Tasdelen 5 ay önce
Ek koruyucu önlemler alınarak,her il ve ilçelerin tüm sağlık ekipler,aile hekimler ve muhtarları başta olmak üzere en alt düzeye,araştırma,kontrol ve araştırmaları yetkileriyle inilmeli ve takip edilmeli kanısındayım, (hatta site görevlileri dahil)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Balıkesir'in neyi meşhur?
Sizce Balıkesir'in neyi meşhur?
Namaz Vakti 26 Ocak 2021
İmsak 06:48
Güneş 08:14
Öğle 13:26
İkindi 16:04
Akşam 18:28
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13
Günün Karikatürü Tümü