Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları koordinasyonunda Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından Balıkesir ve Çanakkale için Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ilan edildi.

Program, bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek; değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek; toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak; istihdam edilebilirliği artırmak; sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla uygulanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iletilen yazıda Büyükşehir statüsündeki illerden azami 3, diğer illerden azami 2 proje başvurusu gönderilebileceği bildirilmiştir. Bu kapsamda nihai olarak Balıkesir için azami 3 ve Çanakkale için azami 2 proje olmak üzere toplam 5 proje GMKA koordinasyonunda hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın değerlendirmelerine sunulacak.

2023 Yılı SOGEP kapsamında öncelikler ve örnek projeler doğrultusunda projelerin geliştirilmesi, Bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması beklenmektedir.

Sosyal Destek Programı kapsamında Sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından daha alt düzeyde yer alan il ve ilçelere yönelik projeler ve yenilikçilik, genç, kadın ve engellilerin istihdamı ile ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler içeren projeler öncelikli olarak desteklenecektir.

Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi Bir Milyon TL’dir. Ön başvuru için son tarih 21 Şubat 2023 Salı günü saat: 17.00’a kadardır. 

Editör: Haber Merkezi