Vakıflar Genel Müdürlüğü, ecdat emaneti zeytinliklerin drone’lar aracılığıyla havadan ve yerden ölçüm tekniklerini kullanarak sayımını yapıyor.

180 Bin zeytin ağacı koruma altında… 

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü uhdesinde 1.750 ayrı parselde bulunan yaklaşık 180.000 adet zeytin ağacının sayısı ve parsel sınırları içerisindeki coğrafi konumlarının belirlenmesi için son teknoloji Fotogrametrik görüntüleme ve LIDAR tarama sistemlerine sahip drone’lar ile havadan takipleri sağlanıyor. Aynı zamanda GNSS ve GPS teknolojisi ile ise yersel ölçüm teknikleri kullanılıyor. Yersel ölçümün zor ve ağaç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ise Lidar teknolojisi ile üç boyutlu nokta bulutu verisi üretilerek bu bölgelerde bulunan zeytin ağaçlarının tespiti daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılıyor.

Çalışma neticesinde zeytin ağacı sayıları güncellenerek ecdat emaneti her zeytin ağacının coğrafi koordinatları belirlenecek ve veri tabanında saklanacak. Eldeki veriler ışığında ise periyodik saha kontrolleri yapılmaya devam edilecek. 

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ecdatın tüm emanetleri ile birlikte zeytinliklerin bulunduğu sahaları da hassasiyetle korumakta, gerekli tüm çalışmaları sürdürmektedir. Zeytin ağaçlarının korunması, sayımı, takibi ve gereken tüm çalışmaların gerçekleşmesi, son sistem teknolojiler kullanılarak yapılmaya devam ediliyor. 

Satın alınan 55 Bin Dönüm Zeytinlik alanı Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesine geçti,

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu;
“Yeni Zeytinliklerin Satın Alınmasıyla Zeytinlik Sayımızı da artırıyoruz”. 

Genel Müdür Sinan Aksu konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede mevcut zeytinlik alanlarının sayımın yapıldığını, son sistem teknolojiler ile zeytin ağaçlarının durum tespitlerini tamamladıklarını bildirdi.

Aksu şunları söyledi:

“Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce atalarımızdan bizlere miras kalan Zeytin ağaçlarımızın yaşatılmasına yönelik çalışıyoruz. Bunun yanısıra Bünyemize yeni zeytinlik alanlarını da katıyoruz. Son olarak alımını tamamladığımız Balıkesir Havran ilçesinde 55 Bin dönümlük arazi üzerinde bulunan 434 zeytin 137 incir ağacı ile zeytinliklerimizin sayısını artırdık. 
Her dinin Kutsal meyvesi sayılan zeytin Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de 6 ayette ve çok sayıda hadiste geçiyor. İnsanlık için şifa deposu olan Zeytin meyvesini yaşatmak, İnsanlığımıza hizmette en önem verdiğimiz alan. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce  zeytinlikler ile incir ağaçlarını koruma ve üzerine düşen sorumlulukları özenle yerine getirmekle birlikte; zeytinlik ve incir ağacı sahalarını da genişletmeye devam edeceğiz. "

Editör: Macit ERMİŞ