Polis Akademisi son dakika açıkladı. 81 ilde yeni ilan yayınlandı. Polis Akademisi sosyal medya hesabı üzerinden 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı.

İşte Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Bekçilik koşulları belli oldu mu?
 

Polis Akademisi'nin internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Beden kitle indeksi 18 (dâhil olmak üzere) ile 27 (dâhil) arasında bulunmak.

3) En az 167 cm boy uzunluğunda olmak,

4) En az lise ya da dengi düzeyinde okul mezunu olmak,

5) Başvuru yapmış olduğu ilçe sınırları içerisinde en az bir senedir ikamet ediyor olmak,

6) Askerlik görevini yapmış olmak,

7) 18 yaşını doldurduktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak koşuluyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

8) Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

9) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

10) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli olarak tanınmamak,

11) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

12) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

13) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

14) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

15) Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

16) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

17) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

18) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

19) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.