Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), 2024-2028 Güney Marmara Bölge Planı hazırlıklarına Balıkesir ve Çanakkale’de düzenleyeceği çalıştaylarla devam ediyor. İlk olarak Balıkesir’de yapılan çalıştayda Balıkesir’in mevcut yapısı ve ekonomik potansiyeli masaya yatırıldı.

Balıkesir’deki kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı çalıştay ilk olarak Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç’ün selamlama ve açılış konuşmaları ile başladı. Genel Sekreter Abdullah Güç, “Bölge Planımız 2010’dan bu yana Balıkesir ve Çanakkale için yaptığımız bölgesel gelişimin yönünü göstermesi açısından önemli bir dokümandır. Bölge Planı aynı zamanda özel sektör ve iş dünyası için faaliyet gösterdikleri bölgenin gelecekteki yol haritası olarak değerlendirebilecekleri bir doküman. Bu dokümanın oluşturulmasında vereceğiniz katkılar için şimdiden teşekkür ederim” diye konuştu.

Genel Sekreter Abdullah Güç’ten sonra kürsüye gelen Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kaya, katılımcılara “hoşgeldiniz” diyerek konuşmasına başladı. Vali Yardımcısı Şükrü Kaya, “Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan Güney Marmara bölgemiz için merkezi planlamanın dışında kalkınma ajansları ile birlikte değerlendirmelerimizi yaparak ortaya çıkan verilerle bölgenin gelecek vizyonunu belirleyeceğiz. Bölgenin kendi potansiyeli ve kaynaklarıyla gelecekte nereye geleceğini tespit edeceğiz. Biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözerek en isabetli kararları vermeye mecburuz. Bu açıdan çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kürsüye gelen GMKA Uzmanı Cansel Yıldız, katılımcılara Bölge Planı hazırlanması ve 2024-2028 Güney Marmara Bölge Planının stratejik öncelikleri hakkında bilgiler verdi.