Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı yol yapım ihalesi bölgede tartışmalara neden oldu. Önce TV100 tarafından gündeme getirilen konuyu, bugün ise Habertürk şöyle işledi:

Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yapılacak yol yapım ve onarım ihalesi şartnamesi, kanunen öncelikli şart koşulan en avantajlı fiyatın etkisini getirilen ek kriterle azaltacak biçimde oluşturuldu.

Kamu İhale Kanunu'nda işin, işletme ve bakım maliyeti ile maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar da dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunacak firmaya verilmesi düzenleniyor. Kanun fiyat teklifi ile fiyat dışı unsurlar arasında da bir dengeyi gözetmeyi zorunlu tutuyor. Bunun için de bir ağırlıklandırılmış puanlama sistemi uygulanıyor.

FİYAT YÜZDE 30 ETKİLEYECEK

Yücel Yılmaz’ın başkan olduğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 26 Ağustos’ta gerçekleştireceği ve şikayet konusu edilen yol yapım ve onarım ihalesinde ise fiyat dışı şu kriterler öne çıktı.

İŞTE TARTIŞILAN ŞARTNAME

İhaleye katılma onayı alacak firmaların fiyat teklifinin 30, kalite ve teknik değer niteliğinin 30, makine, teçhizat ve ekipmanın niteliği ve niceliğinin ise 40 üzerinden puanlanacağı idari şartnamede düzenlendi. En avantajlı fiyat dışı unsurların puanı böylede yüzde 70 olarak belirlendi. Böylece ihalede düşük fiyatın etkisi yüzde 30’a düşürülmüş oldu.

30 KM YAKINLIK TARTIŞMA YARATTI

İhalenin bir diğer maddesi de tepki toplayan unsurlar arasında yer aldı. Buna göre İlanın 5'inci, Şartnamenin ise 35'inci maddesinde şöyle denildi:

"Sıcak kaplama asfalt üretim tesisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Üçpınar Taş Ocağı'na maksimum 30 kilometre uzaklıkta kurulu olmalı. Asfalt emülsiyonu üretim tesisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karamanköy Asfalt Plentine maksimum 30 kilometre uzaklıkta kurulu olmalı”

İhaleyi alacak firmanın asfalt üretim yeri için 30 kilometre sınırı öngörülmesi en çok tartışma yaratan noktaların başında geldi.

EKİPMANDA SAHİPLİK TARİHİ KRİTERİ

Şartnamede yer alan diğer bir başka madde de polemik konusu oldu. İhale ilanının 5'inci ve 35'inci maddelerinde “Tabloda belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanların, ihale ilan tarihinden sonraki bir tarihte ihaleye giren aday veya istekliye ait olduğu belgelenecektir' ibaresi yer aldı.

Tartışma konusu olan bu maddede bir firmanın ihaleye katılabilmesi için şart koşulan makine, teçhizat ve ekipmanlara, ihale ilanından sonraki bir tarihte sahip olması şartı koşuldu. Yüklenilecek işin yapımında ihtiyaç duyulacak araç ve ekipmanlara ihalenin ilan tarihinden önce sahip olan firmaların bu maddeyle bir anlamda önü kesilmiş oldu.

İşte tüm bu farklı kriterler de "İhalenin verileceği firma önceden belirlendi" iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

BAŞKAN VEKİLİ İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

Öte yandan tüm bu iddialara yönelik Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay, ihalede tüm kriterlere karşın en düşük fiyatı verenin ihaleyi kazanacağına işaret etti. Sağay, 26 Ağustos’ta yapılacak yol yapım ihalesiyle ilgili tartışmalara şöyle yanıt verdi:

“İhalede düşük fiyat etkisinin düşürülmüş olması doğru değil. En düşük fiyatı veren firma kazanacaktır elbette.

İhaleyi alacak firmanın asfalt üretim yeri için 30 km sınırını getirdik. Çünkü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2 taş ocağı var ve bu projede kullanılacak mıcırı kendimiz vereceğiz.

İller Bankası’ndan aldığımız 50 milyonluk teminat ile yapacağız bunu. Mıcırı ve hammaddeyi kendimiz vereceğimiz için bu 30 km. şartını koymasaydık nakliyede sıkıntı yaşardık, maliyet de artardı.

Ekipmanda sahiplik kriterine gelince…

Bu madde, ekipmanı olan firmanın ihaleye giremeyeceği anlamına gelmiyor. Eğer ekipman yoksa, ihaleden sonra imza aşamasına kadarki 15 günlük süre zarfında bu ekipmanı tamamlayabilmesini sağladık.”

(kaynak:haberturk)