1. Yeni sistem siyasi istikrarın garantisi olacak.

1. Yeni sistem siyasi istikrarın garantisi olacak.

2. Karar alma süreçleri hızlanacak.

2. Karar alma süreçleri hızlanacak.

3. Ekonomi büyüyecek.

3. Ekonomi büyüyecek.

4. Yatırımlar artacak.

4. Yatırımlar artacak.

5. Belirsizlik algısı son bulacak.

5. Belirsizlik algısı son bulacak.

6. Türkiye dış politikada etkin bir aktör olacak.

6. Türkiye dış politikada etkin bir aktör olacak.

7. 2023-2053 vizyonu desteklenecek.

7. 2023-2053 vizyonu desteklenecek.

8. Reformlar canlanacak.

8. Reformlar canlanacak.

10. Kutuplaşma değil, kucaklaşma kapısı açılacak.

10. Kutuplaşma değil, kucaklaşma kapısı açılacak.

11. Bürokrasi zinciri kırılacak.

11. Bürokrasi zinciri kırılacak.

12. Lider vizyonu her alana yansıyacak.

12. Lider vizyonu her alana yansıyacak.

13. Tek adam değil, çoğulcu sistem.

13. Tek adam değil, çoğulcu sistem.

14. Yürütme güçlenecek, iki başlılık bitecek.

14. Yürütme güçlenecek, iki başlılık bitecek.

15. Muhalefet daha etkili hale gelecek.

15. Muhalefet daha etkili hale gelecek.

16. Gençlere siyaset kapısı açılacak. Temsil düzeyi artacak.

16. Gençlere siyaset kapısı açılacak. Temsil düzeyi artacak.

17. Milletvekilleri işini yapacak.

17. Milletvekilleri işini yapacak.

18. Demokrasi, temel hak ve hürriyetler güçlenecek.

18. Demokrasi, temel hak ve hürriyetler güçlenecek.

19. Temsilde adalet sağlanacak.

19. Temsilde adalet sağlanacak.

20. Parlamento daha verimli, etkili olacak.

20. Parlamento daha verimli, etkili olacak.

21. Mega projeler hızlanacak, finans sektörü güçlenecek.

21. Mega projeler hızlanacak, finans sektörü güçlenecek.

22. Yargı sivilleşecek.

22. Yargı sivilleşecek.

23. Yasama-yürütmedeki zaafiyetler bitecek.

23. Yasama-yürütmedeki zaafiyetler bitecek

24. Meclis denetleme gücü kazanacak.

24. Meclis denetleme gücü kazanacak.

25. Terör son bulacak.

25. Terör son bulacak.