Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün Kadın İstihdamının Geliştirilmesi teması kapsamında kadın girişimciler için “Vergi Muafiyeti Kapsamında Evden E-Ticaret Eğitimi”, Av. Esra Karabuğa’nın sunumlarıyla, Balıkesir Ticaret Odası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKAiş birliğinde Ticaret Odasında gerçekleştirildi.

Esra Karabuga

Eğitime TOBB Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu Başkanı Buse Tellioğlu Altındiş, İl İcra Kurulu ve İl Kurulu Üyeleri katılım sağladı.

Bayram öncesi patron ile çalışanın yüzünü güldürdü Bayram öncesi patron ile çalışanın yüzünü güldürdü

Buse Tellioglu A

Eğitime katılan kadın girişimciler ve kadın girişimci adaylarına vergi muafiyeti ile nasıl e-ticaret yapabilecekleri anlatılarak, nasıl bir yol haritası çizmeleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Kadinlar Bo

Vergi Muafiyeti Nedir?

Vergi muafiyeti, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışında tutulmasıdır. Standart vergi yapısına düzenleme getirir. Kendileri için vergi vermekle yükümlü olması öngörülmüş olanları yani kanunun verdiği yetki kapsamında belirli gerçek kişileri ve tüzel kişileri veya meslek gruplarını ilgilendirir. Özetle, bu mükelleflerin kısmen ya da tamamen, devamlı ya da geçici bir şekilde vergi kanununda yer alan kararlar doğrultusunda vergi dışında bırakılmasıdır. 

E-Ticaret Vergileri Nelerdir?

E-ticaret sayesinde toptan veya perakende ürün satışı yapan kişilerin veya şirketlerin, şirket türlerine göre ödemek zorunda olduğu birkaç farklı vergi türü vardır. Aktif satış sonrası gelirinize göre değişkenlik gösteren e-ticaret vergileri bulunur. Ayrıca evrak işlemlerinden doğan vergiler ve beyanname süreçlerinde ödenen bazı giderler de vardır. Vergi ödemeleri üç aylık veya yıllık olarak yapılır. E-ticaret vergi ödeme kalemlerinden bazıları aşağıda yer alır.

 • Damga Vergisi
 • Muhtasar beyanname
 • KDV (Katma Değer Vergisi)
 • Geçici Vergi beyannamesi
 • Basit usulde yıllık Gelir Vergisi
 • Yıllık Gelir Vergisi

Geçici Verginin yılda dört defa ödenmesi gerekir. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin üç aylık cari kazançları üzerinden hesaplanır. E-ticaret faaliyetleriniz için ürünleri başka ülkelerden tedarik ediyorsanız Gümrük Vergisi de ödemeniz gerekir. Gümrük Vergisi, yurt dışından ürün ya da hizmet ithal edilmesi durumunda doğar. Ödeyeceğiniz vergi miktarı ise farklı koşullara göre değişir. Ülkeler arasındaki ticaret anlaşmaları ve tarifeleri, e-ticaret yaparken ödeyeceğiniz Gümrük Vergisi tutarını belirler.  

E-Ticarette Vergi Muafiyeti Var mı? 

E-ticaret, ürün ya da hizmetlerin dijital ortamlardan satılmasıdır. Evlerde üretilen ürünleri, bir e-ticaret sitesi, online pazar yerleri veya sosyal medya üzerinden satan kişiler, evden çalışanlar için vergi mükellefiyeti muafiyetinden faydalanabilir. Ancak geliriniz kanunda belirlenen sınırı aşarsa bu imkândan yararlanmanız mümkün olmaz. Bu muafiyet kendi emeğiyle üretim yapanları ve evden e-ticaret gerçekleştirenleri kapsar. Yani hasılatını esnaflık ve e-ticaret faaliyetlerinde elde eden herkesi ilgilendirir.

Evden E-Ticarette Vergi Muafiyeti Ne Kadar?

Evden e-ticaret yapanlara devletten vergi muafiyeti, esnaflar için yapılan düzenlemelere dâhildir. Esnaf muafiyeti, ticari faaliyetlerini ayrıca bir iş yeri açmadan ve seri üretim yapan makineleri kullanmadan yürütenleri kapsar. 2023 yılı için belirlenen e-ticaret vergi muafiyeti sınırı, 700.000 TL’dir. Bu sınırın altında kazanç elde edenler, basit usulde vergilendirmeye tabi olur. Sınırın aşılması hâlinde izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirmeye geçer. 

Evden E-Ticarette Vergi Muafiyetinden Nasıl Yararlanır?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 9.maddesinin 10.bendinde e-ticaret vergi muafiyetine dair detaylar yer alır. Buna göre evde imal ettikleri malları internet üzerinden satanlar, birtakım koşulları yerine getirerek vergi muafiyetinden yararlanabilir. Gelir vergisinden muaf tutulmak için gerekli şartlar şu şekildedir:

 • Evlerinde imal ettikleri ürünleri internet üzerinden satanlar gelir vergisinden muaf tutulur.
 • Kişinin ticari faaliyetleri için iş yeri bulunmaması gerekir.
 • Sanayi tipi veya seri üretim kabiliyeti olan makine ve alet kullanılmaması gerekir.
 • Vergiden muaf esnaf belgesi alınması gerekir.
 • E-ticaretten yapılan tüm hasılatın bankada açılacak ticari bir hesaptan yapılması gerekir.
 • Hasılat tutarının 700.000 TL'yi aşmaması gerekir.

E-ticaret vergi muafiyeti başvurusu için istenen koşullar arasında Türkiye’de kurulu bankalarda ticari hesap açılması da yer alır. Ticari hesap açmak, e-ticaret gelirlerinizin tahsili ve kazançlarınız üzerinden yapılacak kesintiler için şarttır. Bankalar, bu hesaptaki tutar üzerinden %4 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapar. Yanında ayda en az on gün bir ya da daha fazla işçi çalıştıranlara uygulanacak indirimli tevkifat oranı ise %2’dir. 

Öte yandan, evden e-ticaret vergi muafiyeti şartlarını ihlal edenlere yönelik bazı cezalar da bulunur. Örneğin hasılatın tamamının ticari hesaba aktarılmaması durumunda muafiyet sona erer. Benzer şekilde ürünlerin evde imal edilmesi ve herhangi bir iş yerinden satılmaması gibi şartların ihlalinde aynı yaptırım uygulanır. Muafiyet kapsamından çıkarılanlar, ilgili dönem için gecikme faiziyle birlikte vergi ziyaı cezası öder. 

Vergiden Muaf Belgesi Nedir?

Ticari işler ile ilgilenen gerçek kişiler, yıllık kazançlarına göre Gelir Vergisi ödemekle yükümlüdür. Tüzel kişiler ise hasılatları üzerinden Kurumlar Vergisi öder. Esnaf muafiyeti şartlarını taşıyanlar, vergiden muaf belgesi alarak elde edilen kazanç üzerinden vergi ödemez. E-ticaret vergi muafiyeti belgesi özetle, ilgili kanunda belirtilen tutarın altında hasılatı olan mükelleflerin vergi ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırır. 

Vergiden Muaf Esnaf Belgesi Nasıl Alınır?  

Vergiden muaf esnaf belgesi almak isteyenlerin, 283 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan dilekçe ile ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekir. Bu belgede doldurmanız gereken bilgiler ise şunlardır:

 • Belge No
 • Vergi Dairesi/Mal Müdürlüğü
 • T.C. Kimlik No
 • Vergi Kimlik No
 • Adı soyadı
 • Faaliyetin türü
 • Varsa iş adresi
 • İkametgâh adresi
 • Ev ve cep telefon numarası

Belge alanlardan herhangi bir bedel talep edilmediği için bu kapsamdaki tüm işlemler ücretsizdir. Vergiden muaf esnaf belgesinin 3 yıl geçerliliği vardır. Bu süre dâhilinde ilgili belgeyi dilediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Süre sona erdiğinde vergi dairesine tekrar başvurarak yeni belge alabilirsiniz. Vergi dairesi, muafiyet şartlarını kaybedenlerin belgesini iptal eder. Ancak koşulları yeniden sağlamanız hâlinde vergi muafiyeti belgesine tekrar başvurabilirsiniz. Girişimcilik ve inovasyon konuları da dâhil olmak üzere, iş hayatında gerekli olacak çeşitli bilgileri içeren yazılarımıza Multinet Up Blog sayfasından ulaşabilirsiniz.

Esnaf Muafiyeti Kimleri Kapsar?

Esnaf muafiyetinden yararlanmak isteyenler için şart koşulan bazı hususlar vardır. Satış hasılatının yasayla belirlenen sınırın altında olması, bir diğer ifadeyle kazançların gerçek usulde vergilendirilmemesi gerekir. Ayrıca üretim ve satış faaliyetlerinin bir iş yerinde yapılmaması da koşullar arasındadır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre aşağıdaki faaliyetlerde bulunan kişiler, esnaf muafiyeti kapsamındadır ve vergiden muaf esnaf belgesi alabilir:

 • Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici perakendeciler,
 • Herhangi bir iş yeri açmadan kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi ve hamallar gibi küçük sanat erbapları, 
 • Herhangi bir iş yeri açmadan gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar,
 • Nehir, göl, denizler ve su geçitlerinde makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler,
 • Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, dışarıdan işçi almamak şartıyla evlerde imal edilen ürünleri satanlar,
 • Her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar,
 • Çini ve çömlek yapımı, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği gibi kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar.
 • Ziraat işlerinde kullanmak üzere hayvan, hayvan arabası, traktör veya motor gibi vasıtalar ya da sandallar ile daimi olmamak kaydı ile nakliyecilik yapanlar,
 • Elektrik Piyasası Kanunu’nda yer alan lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi yapanlar, kiraladıkları ya da sahip oldukları konutlara ait çatı ve cephelerin kurulu gücü azami 10 kW’a kadar olan ve tek üretim tesisinde üretimi sağlanan elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını tedarik şirketine satanlar,

Yukarıda bahsi geçen işler ile benzerlik gösteren, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kabul gören ticaret ve sanat işleri ile uğraşanlar da bu kapsamda yer alır. Özetle, gezici olarak ya da evden ticari ve zanaat faaliyetleri üzerinden kazanç sağlayanlar esnaf vergi muafiyetinden faydalanır. 

Editör: Haber Merkezi