BALIKESİR'de sağlık çalışanları, Konya'da görev yapan doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede bir hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesini protesto etti. Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası hekimler Atatürk Şehir Hastanesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Ardından 3.5 kilometre uzaklıktaki İl Sağlık Müdürlüğü binasına kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş, bina önüne siyah çelenk bıraktı. 

Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, olayı kınadıklarını belirtti.

Uçan, sağlıkta şiddet sorununa dikkati çekmek için acil durumlar dışında 2 gün boyunca grev yapacaklarını, bu üzücü olay nedeniyle öfkeli olduklarını ifade etti.

Balıkesir Sağlık Platformu adına hazırlanan açıklamayı okuyan Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan artık kayıp vermek istemediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Kayıplarımızın yanı sıra meslektaşlarımız işyerlerinde bıçaklı, silahlı, sopalı, oraklı, taşlı fiziksel saldırılara uğruyor, klinikler ateşe veriliyor, her birimiz her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz. Yalnızca 2020 yılında, 12 bine yakın beyaz kod verilmiştir. TTB tarafından yapılan ankette; hekimlerin % 84’ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Tüm bunlara rağmen hâlâ işyerlerimizde şiddetten koruyacak önlemler alınmazken, sağlıkta şiddet yasası algıyı yönetmeye çalışmak dışında bir işe yaramamıştır.

Hiçbir kamu kurumuna hatta alışveriş merkezlerine kontrolsüz girilemezken hastanelere akla gelebilecek her türlü zarar verici alet ile girilebilmesini kabul etmiyoruz. Klinikler, yoğun bakımlar, acil servisler, ambulanslar, polikliniklerdeki fiziksel şartlar şiddetin önünü açmaktadır. Bu nedenle güvenli çalışma alanları oluşturulmasının ivedi gereklilik olduğunu ve bütün yöneticilere sağlık çalışanları için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması konusunda sorumlu olduklarını defalarca hatırlattık.

Sağlıkta şiddet, genel şiddet ikliminden, siyasetçilerin şiddet üreten politikalarından da ayrı düşünülemez. Sağlık Bakanlığı’nın algı yönetimine, sosyal medya fenomenlerine çektiği nutuklara inanmıyor ve  güvenmiyoruz. Artık şiddet doğuran sağlık sisteminde, güvensiz işyerlerinde çalışmak istemiyoruz. Birimizin daha kılına zarar gelmesine, aramızdan alınmasına gerçekten tahammülümüz yok. Daha dün bize giderlerse gitsinler diyenlere sesleniyoruz, bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Kötü gidişten siz sorumlusunuz.”

Atatürk Şehir Hastanesi önündeki eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile partinin #Balıkesir'deki yöneticileri de katılarak destek verdi.

Balıkesirli sağlık çalışanları eylemlerinin ardından sessizce dağıldı.