SAADET Partisi (SP) Balıkesir Karesi İlçe Başkanı Ruhi Demirtaş'ın ekibiyle toplantı sonrası yaptığı kamuoyu açıklaması şöyle:

"Değerli basın mensupları saygıdeğer davetliler ve Saadet Partimizin kıymetli mensupları hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlar bu toplantımıza teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi arz ederim.

Saadet Partisi Balıkesir Teşkilat mensupları olarak 28 Şubatta gerçekleşen 6 siyasi partinin yapmış olduğu ittifak ile alakalı düşüncelerimizi sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Türkiye'de ve Dünyada farklı düşüncelerin, siyasi görüşlerin, ülkemizin ve dünyanın sorunlarına ortak çözümler üretmek amacıyla bir araya gelmelerinde bir sakınca yoktur. Hatta olumlu bir durumdur.

Dinimiz islâm, barış dinidir. Ülkemiz sorunlarını görüşmek üzere bir araya gelmek takdir edilecek bir durumdur. Hatta Cumhur ittifakı ile Millet ittifakı da zaman zaman bir araya gelebilmeli, ülkemiz sorunlarını ve çözüm yollarını konuşabilmelidir.

28 Şubatta Ankara'da gerçekleşen toplantıda 6 Siyasi Parti bir araya gelerek ortak bir bildirinin altına imzalarını koyamk, bundan sonra ki süreçte birlikte hareket edeceklerini ilan etmişlerdir. Ülkemizin sorunlarını çözmek için Siyasi Partilerin birlikte hareket etmelerinde de bir sakınca yoktur. Ancak Ülkemizin sorunlarını çözmek için bir araya gelen Millet İttifakının kabul ettikleri çözüm reçetesi bizce yanlıştır.. 6 Siyasi Parti Liderinin imzaladığı ve yayınladıkları ortak bildiride yer alan şu ifadeler daha başlarken büyük bir yanlışın içinde olduklarını göstermektedir.

Alınan ortak kararlardan biri olan "Türkiye'nin istişare ve uzlaşı ile çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Önemli olan, tüm farklılıklarımızla beraber "biz” düşüncesini, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği  normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye'yi İnşa etmektir."maddesi,

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları inancımıza uymayan batıl bir anlayışın belirlediği normlardır. Bu gün itibari ile ülke olarak yaşadığımız sıkıntılar, ülkemiz kanunlarını Avrupa'nın normlarına göre düzenlenmesinden kaynaklanmıyor mu?

AK PARTİ yıllardır Ülkemiz Kanunlarını bu Avrupa Birliği normlarına göre tanzim etti de ne oldu?

Şimdi mevcut hükümet bunun yanlış olduğunu gördü ve en başta İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi bunun en açık göstergesi değilmi . Ancak bu girdiği yanlış yoldan nasıl dönüleceğini bilmiyor. Avrupa normlarma göre düzenlediği kanunları değiştirmesi gerekiyor. Bugüne kadar değiştirecek kanunlar çıkarılmamıştır.

Rahmetli Erbakan Hocamız ” Denenmiş, tecrübe edilmiş bir daha tecrübe edilmez denenmez” derdi.

Peygamberimiz S.A.V. ise "Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz” buyurmuştur.

Millet İttifakının oluşturan ve Saadet Partisi dışında kalan diğer 5 siyasi partinin "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması gerekir” fikir ve düşüncesi içinde olduğunu biliyoruz.

Ancak Saadet Partimizinde "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasına karşı” olduğunu da biliyoruz. Parti tüzüğünde yer alıyor.Rahmetli Erbakan Hocamızın bu güne kadar Türkiye ve dünya gündemine ilişkin
yapmış olduğu uyarılarda ne kadar haklı olduğu herkezce bilinmektedir , yine Avrupa birlği ile alakalı şu ifadeleri çok manidardır: "Adam kalkıyor, "Efendim! Avrupa bizi, Avrupa Topluluğu'na layık gördü.” diyor.  
Bu söz ve yaklaşımlar, bütün ecdadımızın kemiklerini sızlatan ifadelerdir. Ne demek bu! Kimmiş Avrupa? Nereye girmemize layık görüyormuş! Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Biz Avrupa'yı bir şeye layık görürüz veya görmeyiz.” Sözleri ve bunun gibi diğer açıklamaları ile bu gerçeği dile getirmişti.

Avrupa Birliği normlarını kabul etmek Milli Görüş'ten vazgeçmektir. Hatta İslâm'ın normlarınından vazgeçmektir. Hiç bir makam ve mevkii veya dünyalık menfaat uğruna bu davadan vazgeçilemez.
Şu iyi bilinmelidir ki  Milli Görüş'ün temsilcisi Saadet Partimizin, bu yanlıştan geri dönmesini ümit ediyoruz. Aksi taktirde Milli Görüş'ü temsil hakkını kaybetmesinden endişe ediyoruz..