Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından yürütülen “Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Projesi (RE-You)” kapsamında Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUNSEM) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ÇOMÜSEM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetlemeler sonucunca yenilenebilir enerji alanlarında akredite edilerek belgelendirme yapabilir hale geliyor. Böylelikle Bölge üniversitelerinde Türkiye’ye yeşil yakalı istihdam sağlayabilir kurumlar olma yolunda yeni adımlar atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GMKA’nın koordinatörlüğünde, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin proje ortağı olarak yer aldığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında uygulanan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen RE-You projesinde çalışmalar sürüyor. Projesi kapsamında BAUNSEM ve ÇOMÜSEM’in akredite olması ile 18-29 yaş arası 400’ün üzerinde gence, yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilmeleri için gerekli nitelikleri kazandıracak bu alanlarda verilen eğitimlerinin ardından belgelendirmeleri yapılabilecek.

Yeşil Yakalı Kalifiyeli Bireyler Olacaklar

 Yeşil yakalı istihdamına önemli katkı sağlayacak merkezlerde, son yıllarda çevre bilincinin artması ve sürdürülebilir yaşam biçimlerine yönelik artan toplumsal talepler karşılanabilecek. Merkezlerden yetişecek yeşil yakalı gençler enerji verimliliği, atık yönetimi, yenilenebilir enerji kaynakları koruma ve sürdürülebilirliği geliştirmek için çevreye duyarlı tasarım, politika ve teknolojiyi uygulayacak kalifiyeli bireyler olacaklar.

Merkezler, Yenilenebilir Enerji Alanlarında Sınav ve Belgelendirme Yapacak

Altıeylül ve ALGEM ve ALMEK ile herkese ulaştı Altıeylül ve ALGEM ve ALMEK ile herkese ulaştı

Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimler sonucunda Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli (Seviye 5), Rüzgar Güç Sistemleri Personeli (Seviye 5) ve Biyogaz Tesis Personeli (Seviye 5) kapsamlarında akredite edildi. Bunun sonucunda merkezlerde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) değerlendirmesinin de tamamlanması ile bölgede kalite standartlarına uygun Fotovoltaik, Rüzgar ve Biyogaz güç sistemleri alanlarında sınav ve belgelendirme yapılacak.

Editör: Macit ERMİŞ