Mübarek üç aylar, Hicri takvimin yedinci sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak adlandırılır.

Regaip, Miraç, Berat kandilini ve Kadir Gecesi’ni barındıran üç aylar en mübarek aylar olarak sayılır.

Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmetinin ayıdır. 2021  yılında üç aylar başlangıcı Şubat  ayına denk gelecek. 

Recep ve Şaban ayları Ramazan ayının da habercisi niteliğindedir.

2021 Yılında üç aylar 13 Şubat Cumartesi Receb ayının 1'inde başladı. Ramazan ayı ise 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs 2021'de.

Üç Aylar ilk olarak Regaip kandili ile başlar. Devam eden günlerde ise Miraç ve Berat kandilleri gelir.

Son olarak ise Kadir gecesi gelir. Bin aydan daha hayırlı olduğu söylenmektedir. Ardından ise Mübarek Ramazan Ayı gelir. Maddi ve manevi olarak bayram kutlanır. Yoksul ve yardıma ihtiyacı olanlar hatırlanır. üç aylar ne zaman, regaip kandili hangi gün tüm detaylarıyla burada.

ÜÇ AYLARIN BAŞLAMA TARİHİ

Müslümanlar için oldukça önemli olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları üç ayları oluşturuyor. Müslümanları sabırsızlıkla beklediği üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlıyor, soruları sıklıkla soruluyor. Üç Aylar 13 Şubat'ta başladı. 

2021  Yılında üç aylar 13 Şubat Cumartesi Recep ayının 1'inde başladı. Ramazan ayı ise 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.

Üç ayların İslam dinindeki yeri son derece büyüktür. Hz. Muhammed, üç aylar için, “Recep Allah"ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır” (Buhârî) buyurmuştur.

PEYGAMBERİMİZDEN ÖĞÜT

Bu üç ayda ayrıca Regaip Kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili ve Kadir geceleri bulunmaktadır. Ramazan ayındaki farz orucun yanı sıra Hz. Muhammed, Recep ve Şaban aylarında da Müslümanları oruç tutmaya teşvik etmiştir.

Hz. Aişe bir rivayetinde üç aylarla ilgili şunları söyler:

Rasulullah senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu:

Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.”

REGAİP İSMİNİ KİM VERDİ?

Bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevabı pek çoktur. Diğer zamanlarda okunan her Kur'ân harfi için on sevap verilirse, Recep ayında yüzleri geçmekte, Regâib kandilinde ise daha da artmaktadır. Kaza ve nafile namazların sevabı ise diğer gecelere oranla kat kat fazla olur. Regâib kandilinde yapılacak ibadetlerden birisi de dua etmektir. Peygamberimiz, bir hadîslerinde bu gecede yapılacak duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini bildirmişlerdir. Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İlâhiye ulaşma vesileleridir. Regaip Kandili 18 Şubat 2021 Perşembe güdüdür.

Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor.

Allahü teâlâ (c.c) bu gecede, Müminlere, ragibetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaib gecesi'nde yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

REGAİP NEDİR?

Regaib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan,  taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak Regâib'in aslı budur.