Seviye sensörleri, sıvı kontrol sistemlerinde bir tank ya da konteynerin seviyesini belirlemek amacıyla kullanılan bileşenlerdir. Sıvılar, toz katılar ve granüler katılar gibi farklı serbest akışlı ortam türlerinin seviyelerini belirleme noktasında seviye sensörlerinden faydalanılabilir. Endüstriyel süreçlerde son derece kritik bir rol sahip olan seviye sensörleri ve Thermowell Meter Elektronik A.Ş. güvencesiyle sizlerle buluşuyor. Meter Elektronik A.Ş. ile iletişime geçerek endüstriyel süreçlerin iyileşmesine katkıda bulunacak seviye sensörleri, Thermowell ve çeşitli ürünlere ekonomik fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Bağlı kontrol vanalarının açılması ya da kapanması gerektiğinde seviye sensörleri otomatik olarak iletişim kuran bir elektrik sinyali sağlarlar. Spesifik seviye sensörüne bağlı olarak bu, seviye ile orantılı bir çıkış veya önceden ayarlanmış bir seviyede veya değerde verilmek üzere programlanmış bir çıkış olabilir. Seviye sensörleri, sıvı kontrol sistemlerinde son derece önemli bir role sahiptir. Bir maddenin mevcut konumunun, seviyesinin ve yer değiştirmesinin doğru bir şekilde anlaşılması, çok çeşitli uygulama ve ortamlarda zorunludur. Bu da seviye sensörünün öneminin göz ardı edilmemesi gerektiği anlamına gelir.

Seviye Sensörleri Nasıl Çalışır?

Günümüzde kullanılmakta olan birden çok seviye sensörü türü vardır ve her tür, tank ya da konteyner içindeki ortamın seviyesini ölçmek için farklı bir yöntem kullanır. Bu, farklı türde seviye sensörlerinin, ölçümlerini tamamlamak için farklı teknolojiler ve süreçler kullanarak farklı şekillerde çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. Seviye sensörleri, türüne bağlı olarak temaslı veya temassız olarak kategorize edilebilirler. Sıvı seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Optik seviye sensörleri (lazer ya da kızıl ötesi ışık)

  • Kapasitif seviye sensörleri (temassız algılama alanları)

  • İletken seviye sensörleri (elektrik kontağı çıkışları)

  • Titreşimli seviye sensörleri (yüksek frekanslı titreşimler)

  • Ultrasonik seviye sensörleri (ultrasonik darbeler)

  • Mikrodalga seviye sensörleri (elektromanyetik enerji)

Seviye Sensörü Türleri

Her biri farklı kullanımlara ve uygulamalara uygun farklı türlerde seviye sensörleri mevcuttur. Karakteristikler ve spesifikasyonlar farklı tipler arasında farklılık gösterir, yani ihtiyaçlarınız için en iyi seviye sensörü tipini seçerken birkaç belirleyici faktörden faydalanmanız gerekir. Bu faktörler şunları içerir:

  • Hangi maddenin ölçüleceği

  • Sensörün nerede kullanılacağı

  • Sensörün hangi konuma monte edilmesi gerektiği

Optik Seviye Sensörleri

Optik seviye sensörleri basit ancak güvenilirdir. Bu da onları birçok uygulama için işlevsel bir çözüm haline getirir. Medyanın seviyesini belirlemek için çeşitli görsel algılama biçimlerine güvenirler. Spesifik sensöre bağlı olarak; görünür, lazer ya da kızılötesi ışık kullanabilirler.

Işık demetleri maddenin yüzeyine doğru üretilir. Sensör daha sonra, bir ya da daha fazla fotosel kullanılarak elde edilen, yüzeyden yansıyan ya da kırılan ışığın örneklerini kaydederek çalışır. Tepki neredeyse anındadır ve bu tür sensörlerde doğruluk seviyeleri yüksektir.

Kapasitif Seviye Sensörleri

Kapasitif seviye sensörleri, kabın boş ya da dolu olduğunu gösteren basit seviye okumaları sunar. Bu temel göstergeler, sensörün monte edildiği konuma göre belirlenir ve doğru konumlandırmayı zorunlu kılar.

Kapasitif seviye sensörleri temassızdır, yani kap içindeki maddenin seviyesini okumak için algılama alanları kullanırlar. Kapasitif seviye sensörleri, sensör üzerinde yoğun bir tortu birikimi olsa bile son derece hassas algılama sundukları için avantajlıdır.

İletken ve Dirençli Seviye Sensörleri

Dirençli seviye sensörleri olarak da bilinen iletken seviye sensörleri, madde seviyelerini ölçen problara sahiptir. Bu problar genellikle paslanmaz çelikten yapılır. İletken seviye sensörleri, çelik problar aracılığıyla madde seviyelerini belirlemek için elektriksel kontak çıkışlarını kullanarak çalışır. Önceden ayarlanmış seviyeleri belirlemek ve seviyeleri uzaktan izlemek için seviye kontrol röleleri ile birlikte kullanmak da mümkündür.

Son derece doğru ve hassas, iletken sensörler genellikle profesyoneller tarafından kullanılır. Bu tip seviye sensörü, sıvıları ölçmek için kullanılır ve tipik uygulamalar arasında rezervuarlar, tanklar, göletler ve hazneler ile farmasötikler yer alabilir.

Titreşimli ve Ayarlı Çatal Seviye Sensörleri

Titreşimli seviye sensörleri, tipik olarak bir çatal ya da çubuğa sahip olduklarından ayar çatalı seviye sensörleri olarak da bilinirler. Bu bileşen sürekli olarak yüksek frekanslı titreşimler üretir. Madde ve diyapazon birbiriyle temas ettiğinde, temas, sensör tarafından madde seviyelerini belirlemek için kullanılan titreşimin değişmesine neden olur.

Bu sensörler gösterge kullanımlarına ek olarak, taşma koruma cihazları olarak da kullanılabilir. Titreşimli seviye sensörleri öncelikle sıvı seviyelerini belirlemek için kullanılır. Ancak granüle ve toz halindeki dökme katılarla kullanım için de uygundurlar.

Ultrasonik Seviye Sensörleri

Ultrasonik seviye sensörleri, bir maddenin seviyesini belirlemek için alternatif bir yöntem sunar. Algılama yöntemleri nedeniyle sadece sıvılarla kullanım için uygundurlar. Bu sensörler, ölçülen sıvının yüzeyinden yansıyan ultrasonik darbeler üreterek çalışır. Sıvının seviyesini belirlemek için, sensör daha sonra ultrasonik darbenin yüzeye gitmesi ve sensöre geri dönmesi için geçen süreyi hesaplar. Ultrasonik seviye sensörleri pratikte oldukça hassas olmasına rağmen, gerçekte bu her zaman böyle değildir. Çünkü sensörün tepkisi basınç, sıcaklık, türbülans ve nem seviyeleri gibi çeşitli dış faktörlerden etkilenebilir.

dosya-1690554086-meter-elektronik

Ultrasonik seviye sensörleri pratikte oldukça hassas olmasına rağmen, gerçekte bu her zaman böyle değildir. Çünkü sensörün tepkisi basınç, sıcaklık, türbülans ve nem seviyeleri gibi çeşitli dış faktörlerden etkilenebilir.

Editör: Macit ERMİŞ