Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde Rektörlük görevini tamamlayanSüleyman Özdemir, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Kurucu Rektörü olduğu Bandırma 17 Eylül Üniversitesinİ 8 yıllık görev süresinde ülkenin saygın  üniversitelerinden birine dönüştüren Süleyman Özdemir, bugün itibariyle görev  görev süresini tamamladı. Nöbeti Cumhurbaşkanlığı kararıyla Rektörlüğe atanan Prof. Dr. İsmail Boz'a devreden 17 Eyül Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in veda mesajı şöyle:

suleyman-ozdemir-veda

SÜLEYMAN ÖZDEMİR KİMDİR=

 971 yılında Ankara’da doğan Süleyman Özdemir, ilköğretimini Nuri Örs İlkokulu’nda (İstanbul), ortaöğretimini Vefa Poyraz Lisesi’nde (İstanbul) tamamlamıştır. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nü kazanan Özdemir, 1992 yılında bu bölümden mezun olmuş; 1993 yılında aynı bölümde Yüksek Lisans Programına kaydolmuştur.

Özdemir, “Dünya’da ve Türkiye’de Zorunlu Çalışma” adlı teziyle yüksek lisansı tamamlamış; 1995 yılında, yine aynı bölümde Doktora Programına başlamıştır. “Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti” adlı tezi ile 13 Nisan 2004 tarihinde Doktor olmuştur. 6 Haziran 2005 tarihinde ise, “Sosyal Politika” bilim dalında “Doçent”liğe yükseltilmiştir.

Özdemir, 13 Ağustos 1993 tarihinde Sakarya Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Görevine, 16 Eylül 1996 tarihinden itibaren İÜ İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda devam etmiştir. Ağustos 1997–Ağustos 1999 yılları arasında 2 yıl süreyle Cornell Üniversitesi’nde (New York–ABD) misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

2000 yılında askerlik görevini tamamlamıştır. 15 Haziran 2001’den itibaren 4 ay süreyle İÜ İktisat Fakültesi Sekreter Vekilliği’ni yürütmüştür. Mayıs 2006’dan itibaren ise, İÜ İktisat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği ile İÜ İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

21 Eylül 2006 yılında İÜ İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde Yardımcı Doçentlik kadrosuna, 30 Ekim 2008 tarihinde Doçent kadrosuna atanan Özdemir, 2 Eylül 2010 tarihinden itibaren ise Profesörlük kadrosunda görevine devam etmektedir.

16 Ocak 2013 tarihinde İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak idari görev üstlenen Özdemir, bu görevinin yanı sıra halihazırda Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanlığı, Üniversite’de BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Koordinasyon Birimi üyeliği, Fakülte Kurulu üyeliği, Akademik Yükseltilme ve Atama Komisyonu üyeliği, vb. görevleri yürütmektedir.

Darüşşafaka Türkiye birincisi Balıkesir'den çıktı Darüşşafaka Türkiye birincisi Balıkesir'den çıktı

Özdemir, “AB, ABD ve Türkiye’de Nüfusun Yaşlanmasının Ekonomik ve Sosyal Sonuçları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma” başlıklı projesini yürütmek üzere Kasım 2009 – Eylül 2010 tarihleri arasında (“misafir öğretim üyesi” statüsünde) New York’ta bulunan Syracuse Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nin davetlisi olarak ABD’de bulunmuştur.

Özdemir 2006 yılından itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Resmi Arabulucusu” (İstanbul) olarak çalışma yaşamına katkıda bulunmakta ve 4 farklı sivil toplum kuruluşunun yönetim organlarında gönüllü çalışmalar gerçekleştirmekte, çeşitli ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlara üyeliği bulunmaktadır. Özdemir’in SPA (Social Policy Association), ILERA (International Labour and Employment Relations Association) gibi uluslararası bilimsel kuruluşlara üyeliğinin yanısıra, Türk Endüstri İlişkileri Derneği (TEİD) Genel Sekreterliği ile İKDER (İstanbul İktisatçılar Derneği) ve İstanbul Üniversitesi Mezunları Vakfı Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Özdemir; sosyal politika, refah devleti, yaşlanan nüfus, sosyal güvenlik, küreselleşme ve değişim, endüstri ilişkileri, çalışma ekonomisi, insan kaynakları yönetimi, sivil toplum kuruluşları, esneklik, iş ve çalışma ahlakı, girişimcilik ve KOBİ’ler vb. alanlarda çalışmaktadır.

Alanında 80 civarında yayını bulunan (kitap, kitap editörlüğü, çeşitli proje çalışmaları, makaleler, ansiklopedi maddeleri ve çeviriler) Özdemir, evli olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Özdemir’in yayınlarından bazıları şu şekildedir: Sosyal Konut ve Barınma Yardımı Araştırması: Memnuniyet Düzeyi, Sorunlar ve Beklentiler (Baskıda, Kitap), KOBİ’lerde Esnek Çalışma (2011, Kitap), Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye’de KOBİ’ler (2009, Kitap), Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın Artan Önemi ve Üsküdar’da Faaliyet Gösteren Bazı STK’lar Üzerine Bir Araştırma (2009, Makale), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2007 ve 2004, Kitap), İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi (2007, Kitap), AB Müzakere Sürecinin Türk Çalışma Yaşamına Etkileri (2007, Makale), Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği (2004, Kitap), İstanbul’da Enformel Sektör: İşportacılar (Eminönü İlçesinde Bir Alan Araştırması), (2004, Kitap), Yeni Yüzyıla Doğru Endüstri İlişkileri: Demokrasi, Gelişme ve Çağdaş Çalışma Standartları, (1996, Derleme), Dünyada ve Türkiye’de Zorunlu Çalışma (1992, Y.L. Tezi).

Editör: Macit ERMİŞ