Geçen haftanın özeti:9 Mart 1879 tarihinde Ömerköy, Karesi Valiliğine bağlı Fırt nahiyesinin merkezi olmuş, Susurluk köyü de Ömerköy’e bağlanmıştı. Osmanlı Devleti, Vilâyeti Belediye Kanunu’na istinaden içinde Susurluk’un da yer aldığı bazı yerleşim bölgelerinde belediye kurulmasıyla ilgili ek kanun yayımladı. Susurluk, birkaç ay sonra bu kanun maddesi uyarınca Karesi Vilayetine başvurarak “Belediye dairesi teşkili" talep etti.”

Belediyenin kurulması için son bir adım kalmıştı.

O da nahiye merkezinin Ömerköy’den alınarak Susurluk’a verilmesiydi.

Susurluk'un belediye kurma talebi, o dönemde hızla gelişmesi ve göç almasından kaynaklanıyordu.

Bor, cıva, alçıtaşı gibi değerli madenlerin işletilmesi sayesinde Susurluk, bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmişti.

Susurluk Çayı, gemi nakliyeciliği için su yolu olarak kullanılıyordu.

Soma’dan Susurluk’a demiryolu yapımı için Osmanlı Devleti, İzmir Demiryolu Şirketi ile anlaşma imzalıyordu.

Susurluk her yönden hızlı bir şekilde büyüyor, gelişiyordu.

Bu nedenle Susurluklular nahiye merkezinin Ömerköy’den alınarak Susurluk’a verilmesini istiyordu.

Şehrin ileri gelenleri de Karesi Valiliğine başvurarak bu taleplerini sık sık dile getiriyorlardı.

Karesi Valiliğinin Susurluk’ta kurulacak belediyenin tahmini gelir ve gideriyle diğer teferruata dair yaptığı araştırmasını, 23 Aralık 1887 tarihinde Sadaret’e bildirmesinin üzerinde haftalar geçmişti.

Susurluklular heyecan ve umutla Saderet’ten gelecek güzel haberleri bekliyordu.

Diğer yandan bu durum Ömerköylüleri rahatsız ediyordu.

Susurluk'un hızla gelişerek belediye statüsüne kavuşması, Ömerköy'ün önemini azaltacak, nahiye merkezi olma konumunu kaybetmesine sebep olacaktı.

Onların isteği Ömerköy'ün nahiye merkezi olarak kalmasıydı.

Ömerköy Hatibi Mehmet Ömer, nahiye merkezinin Ömerköy’de bırakılması talebiyle ilgili dilekçesini Karesi Valiliğine göndermişti bile…

Nihayetinde Susurlukluların merakla beklediği haber iki ay sonra geldi.

Tarih 16 Şubat 1888

Haberler iç açıcı değildi…

Saderet’ten valiliğe gönderilen yazıda “Susurluk’ta belediye dairesi teşkil talebi uygun görülmediği” yazıyordu.

Bu karar Susurluk’ta tam bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Yine de Susurluklular pes etmediler, hızla gelişmeye devam ettiler.

4 Ağustos 1893 tarihinde Susurluk, nahiye merkezi oldu.

Nahiye merkezinin Susurluk’a nakli nedeniyle 26 Aralık 1893 tarihinde de

Hükümet Konağının” inşasına başlandı.

Belediyenin kuruluş tarihine gelince…

Her ne kadar belediyenin kuruluş tarihi “1901” olarak bilinse de arşiv kayıtlarında bu tarih ile ilgili herhangi bir belgeye, bilgiye ulaşamadım.

Bana göre hem nahiye merkezi olduğu hem de hükümet konağının inşa edildiği “1893” tarihi, belediyenin de kuruluş tarihi olmalıdır…