Sözleşmeli üretim kapsamında Nisan ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3’üncü maddesindeki düzenleme süt üreticisini kaygılandırıyor. Bu düzenleme kapsamında sözleşmeli üretim kapsamında süt ineklerine de sigorta zorunluluğunun getirilmesi bekleniyor. Sigorta zorunluluğu büyük çiftlikler açısından bir sıkıntı oluşturması beklenmezken, küçük aile işletmelerine ise büyük bir darbe vuracağı kaydediliyor.

Süt üreticisi, son yıllarda artan girdi maliyetleri karşısında büyük bir darbe yerken, sigorta zorunluluğu ise küçük aile işletmelerini tamamen yok edecek. Sözleşmeli üretim kapsamında süt ineğini sigortalatmayan üretici desteklerden de mahrum bırakılacak.

100 BİN LİRALIK SÜT İNEĞİNİN SİGORTA MALİYETİ KAÇ LİRA?

Bugün 100 bin liralık bir süt ineğinin üreticiye sigorta maliyeti 3200 lira ile 315 lira arasında değişiyor. Hastalık dahil, sel, baskın, yıldırım düşmesi, vahşi hayvan saldırısını kapsayan poliçe 6400 lira seviyesinde bulunurken, bunun yarısını devlet yarısını üretici ödüyor. Hastalık dahil poliçe yaptırılacak olursa üretici inek başına 3200 lira sigorta ödeyecek. Hastalık hariç en düşük poliçenin üreticiye bedeli ise 315 lira seviyesinde bulunuyor.

SÜT ÜRETİCİSİ PARA KAZANAMAZKEN SİGORTA ŞARTI HAYVANCILIĞA BÜYÜK BİR DARBE VURUCAK!

Süt üreticisi artan maliyetler karşısında, çiğ süt fiyatlarının maliyetlerin altında belirlenmesinden dolayı zaten zor ayakta dururken, bir de maliyetlere sigorta bedelinin yüklenecek olması, üreticinin belini tamamen bükecek.

SÜT İNEKLERİNE SİGORTA ZORUNLULUĞU GETİRECEK KANUN MADDESİ 

Resmi Gazete’de 5 Nisan’da yayınlanan ‘Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un sözleşmeli üretimle ilgili 3’üncü maddesinin ç bendinde ‘Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunludur. Bakanlık sözleşmenin tarafı olan kişiler için de ilave sigortaların yaptırılması şartını getirebilir’ deniyor.

Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünler kapsamına sütte girerken, sütün sigortalanması mümkün olmadığı için üretim varlıklarının yani süt ineklerinin sigorta yaptırılması öngörülüyor.

Kaynak: tarimdanhaber

Editör: Macit ERMİŞ