Uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmelerin yapılacağı, “Ben Olsaydım” temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlenen açılış programı ile başladı. 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaların ivmelendirilmesi için 81 İlde ve tüm ilçelerde yapılacak çalıştayların 2022 yılı sonrası oluşturulacak bağımlılıkla mücadele programına temel oluşturacağını söyledi. Keskin, çalıştayın amacının Balıkesir’de bağımlılıkla mücadele konusundaki sorun ve çözüm önerilerin belirlenmesi olduğunu ifade etti. 

Vali Şıldak, İllerin bağımlılıkla mücadele konusundaki kendi gündemlerini oluşturmaları, önceliklerini belirlemeleri, yürüttükleri çalışmaların muhasebesini yapmaları ve toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla gerçekleştirilecek çalıştayın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.  

Şıldak şöyle konuştu: “Farklı tarafları bir araya getiren çalıştay sadece uyuşturucu bağımlılığı değil, tütün, alkol gibi bağımlılık türlerini de kapsayacak şekilde planlandı. Balıkesir ölçeğine baktığımızda bağımlılıkla mücadele konusunda bizi güçlü kılan bazı unsurlar var. Bunlar bizim güçlü yanlarımızı oluşturuyor. Bunlardan biri özgün bir çalışma olarak yürütmekte olduğumuz, bir buçuk yılı geride bırakan ve artık sonuçlarını da görebilir hale geldiğimiz “Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum” Projesi. Projemiz önemli bir aşama katetti ve Balıkesir'e özgü bir çalışma modeli oldu.

Bu çalışmanın yeni bir evresini de oluşturuyoruz. Bu yeni evreyle insanların bağımlılıktan kurtulma sürecinde onların bu kurtuluş aşamalarını sürekli hale getirebilmek, sürdürülebilir kılmak için bazı dinamik bileşenler oluşturmak gerekiyor. Bunların en başında bu insanların para kazanmaları, iş sahibi olmaları gerekiyor. Bu kişileri kalıcı işlerde çalıştırabilmek için meslek edindirme kurslarını gündeme getirdik. İlimizde en çok istihdam açığı olan alanlarda, meslek dallarında bu kişileri kurslarla iş sahibi yapmayı amaçlıyoruz. Böylelikle hayatlarındaki dönüşümü tamamlamak istiyoruz.” 

Vali Şıldak'tan Müjdeli Haber

Açılan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin Balıkesir için önemli bir kazanım olduğunu sözlerine ekleyen Şıldak, “İlimizde 2021 yılında şubesi açılan YEDAM çok tamamlayıcı ve sadece uyuşturucuyla değil diğer bağımlılık türleriyle de mücadeleyi güçlendiren bir kuruluş. Bağımlılıkla mücadelede bizi güçlendiren diğer bir kazanım ise Sağlık Bakanlığı yatırım programına giren yeni sağlık tesisi olacak. 100 yataklı bir akıl ve ruh sağlığı hastalıkları hastanesi Balıkesir'e kazandırılıyor. Burada 20’şer yataklı olarak AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) ve ÇAMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri) dediğimiz yatarak tedavi merkezleri olacak. Uyuşturucuyla mücadeledeki en büyük adımlardan biri belki de bu oldu. Bu unsurları düşündüğümüzde çalıştaydaki enerjinin yüksek tutulması gerekiyor. Burada iştirakçilerin katkı verecekleri görüşleri ve önerileriyle bu çalışmaların daha da zenginleşeceğini ümit ediyorum.” ifadesini kullandı.

Programda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Esin Çakmak bağımlılıkla mücadele noktasında Balıkesir'de yürütülen ve planlanan çalışmaları içeren bir sunum yapıldı. 


 
İlimizde bağımlılık ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, çağımızın en büyük sosyal ve sağlık sorunu olan yasaklı madde bağımlılığının bir sağlık sorunu olmakla birlikte tedavisi mümkün bir hastalık olduğu vurgulanacak. 

Vali Hasan Şıldak öncülüğünde bir buçuk yıla yakın süredir uygulanan ve bağımlı bireylere sağlık ve huzur dolu bir hayata kapı açan, bağımlılığı sosyal bir çerçevede ele alan “Uyuşturucuyla Mücadele Projesi”nde olduğu gibi, Bağımlılıkla Mücadele Çalıştay’ında da sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak bireylerin sağlığını bozan bağımlılıkla, kuvvetli bir mücadele için ortak bilinçlendirmenin arttırılması amaçlanıyor. 
İl Sağlık Müdürlüğünde iki gün süreyle devam edecek çalıştayda oluşturulan “Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Masası”, “Tütün ile Mücadele Masası”, “Alkol ile Mücadele Masası”, “Uyuşturucu ile Mücadele Masası”, “Bağımlılıkla Mücadele Gençlik Grubu” ve “Bağımlılıkla Mücadele Kadın Grubu” çalışma gruplarında bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için sorunlar tespit edilecek ve tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilecek. 

Çalıştayda bağımlılıkla mücadele kapsamındaki sorunların tespit edilmesi, önleyici tedbirler ve tamamlayıcı faaliyetlerle riskli bölgelere yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesi, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik olarak “Ben Olsaydım” yaklaşımı ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.