Balıkesir Paşa Camisi külliyesinde yer alan türbesine her gün onlarca kişinin ziyaret edip dua okuduğu Zağnos Mehmed Paşa, II. Mehmed saltanatında 1453-1456 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

İstanbul'un Fethi'nden sonra sadrazamlığa getirilen ilk kişidir.
 

Zağanos Paşa kimdir? Zağanos Paşa nasıl öldü?