Balıkesir Valiliği ve AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü), Balıkesir ve ilçelerindeki deprem, heyelan, yangın, su taşkınları gibi olası afetlerle ilgili İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırladı. 

Balıkesir'deki ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ve bölgede faaliyet gösteren büyük endüstriyel kuruluşların katılımıyla yapılan toplantılar ve çalıştaylar sonucunda hazırlanan  “Balıkesir İl Afet Risk Azaltma Planı” 249 sayfadan oluşan bir kitap haline dönüştürüldü. 

Balıkesirle ilgili bir çok verinin yer aldığı planda, il merkeziyle ilçelerindeki fay hatlarıyla olası bir deprem halinde etkilenecek yerler de sıralandı. 

ALTIEYLÜL VE KARESİ DE DURUM

Balıkesir il merkezi için uydu görüntüsü üzerinde hazırlanan haritada, Havran-Balya Fay Zonu. Balıkesir Fayı-Gökçeyaçı Segmenti ile Balıkesir Fayı- Kepsut Segmenti'ne yer verildi. 

Haritada, kayalık alanlar, önlem alınabilecek nitelikte tabilite sorunlu alanlar ve önlem alınamibilecek nitelikte şişme oturma açısından sorunlu alanlar işaretlendi. 

Altıeylül ve Karesi ilçeleriyle ilgili Balıkesir İl Afet Risk Azlatma Planı'ndaki bölümde şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir Fay Zonu, Karesi ilçesinin güneyinde geçmekte olup bu alanlarda yüzey faylanması tehlikesi vardır. Karesi ilçesi güneyinde ve Altıeylül ilçesi batısındaki eğimi yüksek olan alanlarda (şekilde ÖA-2.1, ÖA-2.2 ve UOA-2.1 ile gösterilen alanlarda) olası deprem kütle hareketlerini tetikleyebilir (Şekil 2.18). Karesi ilçesinin ve Altıeylül ilçesinin eğiminin düşük olduğu, düzlük olarak tanımlanabilecek alanlarda (şekilde ÖA-5.1 olarak gösterilen alanlarda) olası bir depremde taşıma gücü kaybı ve binalar için tehlike oluşturacak düzeyde oturma sorunları yaşanabilir (Şekil 2.18). Ayrıca söz konusu bu alanlar zemin büyütmesi ve sıvılaşma tehlikesi açısından değerlendirilmelidir."

İşin özeti il merkezindeki ovalara bina yapmayın deniliyor Balıkesir İl Afet Risk Azlatma Planı'nda...

BALIKESİR'DEKİ DİRİ FAY HATLARI 

Balıkesir İl Sınırları İçinde Kalan Diri Fayların Genel Özellikleri ve Üretebilecekleri Maksimum Deprem Büyüklükleri şöyle sıralandı.

DEPREM OLMA OLASILIKLARI..

Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası (2018) hazırlanırken 50 yılda sırasıyla %69, %50, %10 ve %2 aşılma olasılıklarına karşılık gelen 43, 72, 475 ve 2.475 yıllık geri dönüş süreleri için en büyük yer ivmesi (PGA), en büyük yer hızı (PGV) ile %5 sönüm oranına sahip 0,2 sn ve 1,0 sn’deki elastik spektral ivmelerin Türkiye sınırları içindeki dağılımları jenerik kaya zemin koşulları ((VS)30 = 760 m/s) dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Aşağıda standart tasarım deprem yer hareketi (spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma olasılığının %10 ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun 475 yıl olduğu seyrek deprem yer hareketi) için Türkiye Deprem Tehlike Haritası verilmiştir.

Balıkesir ve çevresindeki en büyük yer ivmesi dağılımının da gösterildiği bu haritada, Edremit Fay Zonu, Yenice - Gönen Fay Zonu, Manyas Fay Zonu, Simav Fay Zonu Sındırgı Fayı ve Havran - Balıkesir Fay Zonu ve yakınlarında ivme değerlerinin genelde 0,4 g den yüksek olduğu görülmektedir.

HAVRAN-BALIKESİR FAYI
OLASI DEPREMDE HASAR GÖRECEBİLECEK YERLER

Balıkesir İl Afet Risk Azlatma Planı'nda Havran-Balıkesir Fay Zorunda meydana gelebilecek olası bir deprem sonucu hasar görmesi muhtemel alanlar şöyle sıralandı:

EDREMİT FAYI
OLASI DEPREMDE HASAR GÖRECEBİLECEK ALANLAR

Edremit Fay Zonu Üzerinde Yüzey Faylanmasına Bağlı Hasar Görmesi Muhtemel Alanlar

Balıkesir İl Afet Risk Azlatma Planı'nda Bandırma, Gönen, Manyas, Sındırgı, Gömeç, Ayvalık, Burhaniye gibi ilçelerimizin de dehrem risk durmuna yer verildi. 

AFAD tarafından hazırlanan İRAP raporuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Editör: Haber Merkezi