RAKAMLAR
SON ÜÇ YILDA ARTTI

Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti. Balıkesir'de bu rakam 8 bin 630 olarak kayıtlara geçerken geçen yıl boşananların sayısı da 3 bin 71 oldu. 

EN FAZLA ve EN DÜŞÜK BOŞANMA NEREDE?
En fazla boşanma İzmir. Antalya ve Karaman'da görülürken, en düşük iller ise Hakkari, Şırnak ve Muş oldu.  Bu arada boşanma rakamlarında son üç  yılda görülen hızlı artış dikkat çekti.

Geçen yıl evlenenlerin 5 bin 126'sı 1 yıldan az, 16 bini bir yıl, 11 bini iki yıl evlilik sonrası ayrılırken, 20 yıl üzeri evlilik sonrası boşananların sayısı ise 36 bin oldu. Boşanma nedenleri "geçimsizlik" olara kayıtlara geçti.

Balikesir Evlenme Bosanma Rakamlar

İftar duası okunuşu ve Türkçe anlamı İftar duası okunuşu ve Türkçe anlamı

İşte TÜİK'in evlenme ve boşanma rakamlarıyla ilgili paylaştığı ilginç istatistikler.

Evlenme sayısı ve kaba evlenme hızı, 2001-2023


Boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 171 bin 881 oldu

Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti.

Boşanma sayısı ve kaba boşanma hızı, 2001-2023


Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

Cinsiyete göre ortalama ilk evlenme yaşı, 2001-2023


Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu

Kaba evlenme hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya izledi.

Kaba evlenme hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023


Yabancı damatların sayısı 6 bin 345 iken yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2023 yılında 6 bin 345 olup toplam damatların %1,1'ini oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 olup toplam gelinlerin %5,5'ini oluşturdu.

Uyruklarına göre yabancı damatların oranı, 2023                        Uyruklarına göre yabancı gelinlerin oranı, 2023


Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde %21,9 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları %19,2 ile Suriyeli damatlar ve %5,1 ile Avusturyalı damatlar izledi.

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde %12,0 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri %11,3 ile Suriyeli gelinler ve %9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3,05 ile İzmir oldu

Kaba boşanma hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş izledi.

Kaba boşanma hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023


Boşanmaların %33,4'ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların %33,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, %21,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Evlilik süresine göre boşanmaların oranı, 2023


Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 171 bin 213 çocuk etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023 yılında 171 bin 881 çift boşanırken 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2023 yılında %74,9'u anneye, %25,1'i babaya verildi.

Velayete verilen çocuk sayısı, 2010-2023
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Şubat 2025'tir.

Editör: Macit ERMİŞ