Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden ilk kez göç etme nedeni bilgisi üretildi. Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı iç göç istatistiklerini açıkladı. Balıkesir verileri ilginç bir tablo ortaya çıkardı. 

En fazla göç eden yaş grubu 20-24 olurken göçün en büyük nedeni eğitim oldu. 2021 yılında iller arası göç eden 2 milyon 777 bin 797 kişiden 686 bin 973'ü eğitim nedeniyle, 570 bin 224 kişinin hanedeki fertlerden birine bağımlı, 429 bin 752 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü

Ülkemizde 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2021 yılında %3,28 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun %47,5'ini erkekler, %52,5'ini ise kadınlar oluşturdu. 

BALIKESİR RAKAMLARI NASIL?

TÜİK verilerine göre, 2021'de Balıkesir'den 40 bin 287 kişi göç etti. Buna karşılık 50 bin 218 kişi ise diğer illerden gelerek Balıkesir'e yerleşti. 

Balıkesir'e göç edenlerden 5 bin 383'ü tayin, 3 bin 572'si iş, 11 bini öğrenci, 2 bin 217'si evlilik, 7 bin 93'ü de daha iyi konut ve yaşam koşulları için 10 numaralı şehiri tercih etti.

Geçen yıl 10 bin 722 kişi eğitim, 7 bin 712 kişi aile fertlerinden birine bağlı göç, 4 bin 283 kişi tayin, 3 bin 437 kişi de iş nedeniyle Balıkesir'den başka illere gitti. 

Balıkesir’de 2021 yılında en çok göç alma nedeni hane/aile fertlerinden birine bağımlı göç olurken en çok göç verme nedeni ise eğitim oldu

 

İller arası göç eden nüfus oranı, 2007-2021


En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il ise Ardahan oldu

 

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti.  En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu.

 

İllerin aldığı göçün büyüklüğü, 2021


En çok göç veren il İstanbul, en az göç veren il ise Bayburt oldu

 

En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 408 bin 165 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken; onu 165 bin 604 kişi ile Ankara ve 109 bin 470 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 382 kişi ile Bayburt, 6 bin 445 kişi ile Ardahan ve 6 bin 517 kişi ile Tunceli oldu.

 

İllerin verdiği göçün büyüklüğü, 2021


Ülkemizde 2021 yılında en çok 20-24 yaş grubundaki nüfus göç etti

 

Türkiye'de, 2021 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 731 bin 284 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin %41,6'sını erkekler, %58,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. 

 

Yaş grubuna göre iller arası göç eden nüfus oranı, 2021


İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı %4,2 oldu

 

Türkiye'de 2021 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan 386 bin 646 genç, ikamet ettiği ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptırdı. Söz konusu gençlerin 18-24 yaş grubunda bulunan genç nüfus içindeki oranı %4,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde %3,7 iken genç kadınlarda %4,7 oldu.

 

İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı üniversitelerin bulunduğu illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin %17,5 ile Isparta olduğu görüldü. Bu ili %16,8 ile Bayburt ve %16,7 ile Burdur izledi. İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, %0,2 ile Şanlıurfa, %0,4 ile Şırnak ve %0,7 ile Mardin ve Diyarbakır oldu.

 

Türkiye'de 2021 yılında en çok eğitim nedeniyle göç hareketliliği yaşandı

 

Ülkemizde 2021 yılında iller arası göç eden 2 milyon 777 bin 797 kişiden 686 bin 973'ü eğitim nedeniyle göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 570 bin 224 kişinin hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ettiği, 429 bin 752 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

 

Göç etme nedenine göre iller arası göç eden nüfus oranı, 2021


Erkeklerde ve kadınlarda en önemli göç nedeni eğitim oldu

 

Türkiye'de 2021 yılında cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde, hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok eğitim sebebiyle göç hareketliliğinin yaşandığı görüldü. Erkeklerde 274 bin 273 kişi, kadınlarda ise 412 bin 700 kişi eğitim nedeniyle göç etti. Yine her iki cinsiyette de sırasıyla hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ile daha iyi konut ve yaşam koşulları eğitimden sonra en önemli göç nedenleri oldu.

 

Cinsiyete göre göç etme nedeni ve göç eden nüfus oranı, 2021


En fazla göç hareketliliğinin olduğu 20-24 yaş grubunda en önemli göç nedeni eğitim oldu

 

Türkiye'de 2021 yılında, en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedeni incelendiğinde, bu hareketliliğin en önemli nedeninin eğitim olduğu görüldü. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 396 bin 145'i eğitim, 84 bin 531'i işe başlamak/iş bulmak ve 44 bin 95'i ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.

 

Göç etme nedenine göre 20-24 yaş grubunda göç eden nüfus oranı, 2021

...