BesmeleBismillahirrahmanirrahim” diye okunur ve ayet olarak kabul edilmektedir. Kuran-ı Kerim’de her surenin başında besmele kullanılmıştır. Bütün sureler besmele ile başlar. Besmelenin birçok fazileti bulunur.

bismillahhirramanrahim
Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin diğer bir ismi ise Besmele şeklinde adlandırılmaktadır. Müslümanlar için mühim derecede önem teşkil eden bir kelimedir.

BESMELE NE DEMEK?

Besmele Bismillahirrahmanirrahim demektir. Besmele genel olarak ayet kabul edilir. Günlük yaşamda birçok kişi besmeleyi “Bismillah” şeklinde kısaltarak kullanıyor. Bismillah ise “Allah’ın adıyla” demektir.

Bir işe başlarken Besmele çekmek kişide kulluk bilinci oluşturur.

Müslüman olan bir kulun besmele çekmesi yaptığı işin sadece Allah rızası için yaptığını belirtir.

Aynı zamanda besmele içerisinde Allah’ın 99 isminden iki tanesi olan Rahim ve Rahman isimlerini bulundurmasıdır.

Besmele çeken bir kişi Allah’ın sonsuz merhametini ve rahmetini bilen ve tüm hayatını buna göre şekillendiren biri olduğunu ilan eder.

BESMELE FAZİLERİ ve TÜRKÇE ANLAMI

Bismillahirrahmanirrahim “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” anlamına gelir. Rahman esirgeyen anlamına gelen Allah’ın isimlerinden biridir. Rahim ise bağışlayan anlamına gelen Allah’ın isimlerinden biridir.

Besmelenin birçok fazileti bulunuyor.

Bir Hadiste belirtildiğine göre; “ Kim kıyamet günü Allah’ın kendisini zebanilerden kurtarmasını istiyorsa, o kişi besmele çeksin.”

Besmele kişinin Allah’ın Rahman ismi ile Rahim isminin anlamını bilerek ve inanarak besmele çekerse o kişi için Allah birçok kapıyı açabilir.

Her gün Besmeleyi her başladığı işte okuyan kişinin işleri Allah’ın izni ile açılır.

Bir Hadiste; “Kim kirlenmemesi ve tazim için üzerinde Besmele yazan bir kağıdı yerden alıp kaldırırsa, Allah katında o kişi Sıddıklar arasında yerini alır. Kişinin anne – babasının azapları hafifletilir." denilmektedir.

Besmele hakkı ile söylendiği takdirde Allah’ın söyleyen kişiye yardım etmesi, kıyamet gününde azabını hafifletmesi için önemli bir teşbih şeklidir.

Allah’ı anmak, Allah’ı teşbih etmek demektir. Allah’ın en güzel anılacağı sözlerden biri besmeledir. Allah’ın iki isminin de içerisinde geçmesi nedeni ile oldukça önemli bir ayettir.

Editör: Macit ERMİŞ