YENİ ŞAFAK gazetesi Edremit Belediyesi ile ilgili iddalı bir habere imza attı. Gazete, CHP'li belediye başkanı Selman Hasan Arslan için "kanunsuz başkan" manşetini kullandı. Haber, siyaset dünyasında ve vatandaşlar arasında ses getirdi.

Yeni Şafak'taki haberi okumak için sayfanın üzerine tıkla.

EDREMİT Körfezindeki imar rantı iddiaları haberlerine CHP'li belediyeden cevap geldi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın 16.10.2020 tarihinde Yeni Şafak Gazetesi'nde yayınlanan haber ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Başkan Arslan'ın açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde, yayın politikası ve amacı herkes tarafından bilinen Yeni Şafak isimli gazetede, içeriği ve iddialarının hiçbirisi doğru olmayan, sadece ve sadece şahsımı ve mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisini kanunsuz iş yapmakla ve FETÖ ile irtibatlandırmak adına son derece yanlış bir sözde haber kaleme alınmıştır.

Öncelikle, yayını yapan kuruluşa kanunu hatırlatmak isterim. İlgili kanun şöyle der;

Üst ölçekli 1/25.000 ve 1/100.000 planları yapma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. 1/5000 ölçekli planları yapma yetkisi ise Büyükşehir Belediyelerine aittir. İlçe belediyesi olarak biz 1/1.000 ölçekli uygulama imar planını yapmakla yetkiliyiz. Üst ölçekli planları yapma yetkisine sahip kurumlar alt ölçekli planları yapma yetkisine de sahiptir.

Söz konusu yerin bulunduğu alan 1994 yılında o tarihteki adı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/25.000’lik “Çevre Düzeni Planı” ile imara açılmıştır. Bu alanla ilgili işlemler sıralı olarak Zeytinli, Edremit ve son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisleri tarafından onaylanarak kabul edilmiştir.

Sözde haberde geçen encümen kararı ise, yasal süreçten geçerek imara açılmış bir yer için, taşınmazın bir bölümünün bedelsiz şekilde yol ve yeşil alan olarak kamuya terk edilmesi şartıyla parselasyon işlemi yapılmasına yöneliktir. Bu encümen kararı ve parselasyon işleminden sonra cins değişikliği yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ndedir.

Bu yer ile ilgili cins değişikliği işlemi de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunup yapılmıştır. Edremit Belediye Başkanı olarak benim birinci görevim, belediyemizin tüm iş ve işlemlerinde kanunları eksiksiz uygulamaktır.

Attığımız her adımın hukuki değerlendirmesini yapmadan gerçekleştirmediğimizi özellikle belirtmek isterim. Söz konusu sözde haberde dile getirilen saçma sapan iddiaların tümü algı yaratmak ve çamur atmak üzerine kurulmuştur.

Ancak ne acıdır ki; sözde haberin siparişini verenler ve buna çanak tutanlar beni “Kanunsuz Başkan” olarak küçük düşürmeye çalışmış ancak kendilerinin kanunlardan bir haber olduğu açık şekilde görülmüştür.

Neresinden bakarsanız bakın yalan, iftira ve çarpıtma olan sözde haberin siparişini verenler ve çanak tutanlar; ya kanunlardan habersizdir, ya da amaçları bizlerin de düşündüğü gibi algı yaratmak üzerine kuruludur. Ancak unutulmamalıdır ki; bizler evelallah algılara pabuç bırakacak kişiler değiliz.

Kanunsuz tek bir işimiz dahi olmamışken, bu şekilde yalan ve iftira bataklığında boğulan meczuplara da prim veremeyiz! Bu anlamda da gerekli tüm hukuki girişimlerimizi haberin çıktığı gün hayata geçirdiğimizi belirtmek istiyorum.

Yine sözde haberde yer alan ve tamamen asılsız olan bir başka konu da, belediyemizde FETÖ ile irtibat ya da iktisatlı kişilerin olduğudur. Tüm bu ahlaksız ve pervasız algı oyunlarının amacı; 40 yıldır FETÖ denilen illet yapının tüm zararlarını Türkiye’ye ve dünyaya haykırmayı bir görev edinen Cumhuriyet Halk Partisi’yle FETÖ’yü aynı kefeye koymaktır. Vicdanı olan hiçbir insanın buna hakkı da haddi de yoktur!

FETÖ’yle uzaktan veya yakından ilgisi olan birisinin bırakın Edremit Belediyesi’nde çalışmasına müsaade etmemi, yolda görsem selam vermekten imtina ederim. Sözde haberde adı geçen İmar ve Şehircilik Müdürü görevindeki arkadaşımız hakkında tek bir dava, adli veya idari tek bir soruşturma açılmamıştır.

Bu kişi idari bir kararla Balıkesir Büyükşehir Belediyesindeki görevinden alınmış, sonrasında yine idari bir karar ile AK Parti’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevine iade edilmiştir. İade gerekçesinde ise; “bu kişinin terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı” açıklıkla ifade edilmiştir.

İkametgâhı Edremit’te bulunan bu kişinin burada çalışmak üzere Belediyemize müracaatı üzerine, hakkında yapılan titiz inceleme sonrası belediyemizde çalışmasında sakınca olmadığı görülerek talebi kabul edilmiştir.

Sonuç olarak; bahse konu sözde haberle ilgili detaylı olarak hazırlanmış bulunan noter onaylı tekzip metnimizi ilgili yayın kuruluşuna yayınlaması için gönderdiğimizi tekraren belirtmek isterim.

Dileyen şimdiki açıklamalarımızın belgelerine yer verdiğimiz tekzip metnini Belediyemizin Basın Ofisinden temin edebilir.

Sözde haberin içeriğiyle ilgili şahsım ve haberde adı geçen arkadaşlarımız hukuki girişimlerini hayata geçirmişlerdir. 1.5 yıldır yönettiğimiz Edremit Belediyesi’ne bu şekilde çamur atarak algı yaratılamayacağını, sözde haberin siparişini verenlerin de alanların da çok iyi bilmesi gerekir.

Bizler, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmemek adına gecemizi gündüzümüze katmış bir şekilde tüm şevkimiz ve heyecanımızla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz.

Meyve veren ağacın her zaman taşlanacağını unutmadan, ancak doğru bildiğimiz yoldan da dönmeden Edremitlilere hizmet edeceğiz.

Allah’a çok şükür, en başta ailemin, sonrasında bize güvenerek oy veren vermeyen hiçbir Edremitlinin başını öne eğdirecek tek bir konunun içerisinde yer almadığımızı ve almayacağımızı ifade ediyor, takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Saygılarımla.”