Fonksiyonel tıp, karmaşık kronik hastalıkların önlenmesini, yönetimini ve kök nedenlerini anlamayı içeren sağlık hizmetlerine kişiselleştirilmiş ve bütünleştirici bir yaklaşımdır. Nihai hedef, hastalığı iyileştirmek ve sağlıklı bir yaşamı teşvik etmektir. Fonksiyonel tıp istanbul, geleneksel tıbbı reddetmez, bunun yerine kronik hastalığın değerlendirilmesi, yönetimi ve önlenmesinde yeni boyutlar eklemek için geleneksel tıbbı bir temel olarak kullanır. Bunun doğal bir sonucu olarak fonksiyonel tıp İstanbul ve diğer illerimizde giderek daha çok kişinin başvurduğu bir yaklaşımdır. Kürtaj İstanbul şeklinde internet araması yapanların ilk karşılaştığı isim olan Op. Dr. Özlem Aras fonksiyonel tıp konularında da öne çıkan bir isimdir. Siz de Op. Dr. Özlem Aras ile iletişime geçip randevunuzu alabilirsiniz.

Fonksiyonel Tıp Hasta Merkezli Bakım Sunar

Fonksiyonel tıp alanında hizmet veren doktorlar hastanın geçmişini fiilen dinleyerek, hikayesini öğrenerek ve ardından bunu sorunları bağlamında onlarla ilişkilendirerek bir keşif sürecine dahil olur. Bu sayede hastanın kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarına hitap eden bir yönetim planı geliştirirler. Klinik uzmanlık ve hasta tercihleri ile birlikte tıbbi araştırmalardaki en son kanıtları kullanan doktor; hastanın genleri, geçmişi, fizyolojisi ve yaşam tarzından yola çıkarak hastalığa yol açabilecek karmaşık etkileşimler ağını değerlendirir.

Bu, hastanın benzersiz genetik yapısıyla derinden başlayarak, kendilerini şikayetler, semptomlar ve nihayetinde hastalık olarak ifade eden herhangi bir fizyolojik dengesizliği belirlemek için gerçek bir “içten dışa” yaklaşımdır. Tüm bunların merkezinde, bireyin optimal işlev için değerlendirilmesinde hayati önem taşıyan iç faktörlerin (zihin, beden ve ruh) ve dış faktörlerin (fiziksel ve sosyal çevre) genellikle gözden kaçan yönleri vardır.

Fonksiyonel tıp doktorları, geleneksel tıp uygulamalarını dünyanın dört bir yanından diğer tıbbi yaklaşım türleri ile bütünleştirir. Farklı tıbbi geleneklerin bu entegrasyonu, aşağıdaki vurgunun oluşturulması amacıyla kullanılır:

  • Beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı alışkanlıkları yoluyla hastalığı önlemek,

  • En son laboratuvar testlerini ve teşhis tetkiklerini kullanmak,

  • İlaçların, botaniklerin, takviyelerin, terapötik diyetlerin, egzersiz planlarının, rehabilitasyon planlarının, detoksifikasyon programlarının ve stres yönetimi tekniklerinin kombinasyonlarını uygulamak.

Fonksiyonel Tıp Neden Gereklidir?

Günümüz toplumu; kalp hastalığı, kanser, diyabet, otoimmün bozukluklar, DEHB, otizm ve akıl hastalığı gibi karmaşık, kronik hastalıklardan muzdarip insanların sayısında çarpıcı bir artış yaşamaktadır. Hastayı iyileştirmek yerini hastayı tedavi etmeye bırakmış olup terminolojide meydana gelen bu değişiklik; hastanın sorunlarının kalıcı olduğu, ancak yaşam boyu artan ilaçlarla semptomların kontrol altına alınabileceği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte hastalar; semptomları sürekli baskılamak yerine, sorunlarının temel nedenini ele alarak iyileşmeyi kucaklayan bir yaklaşıma ihtiyaç duyarlar. Fonksiyonel tıp ise bu yaklaşımdır.

Fonksiyonel Tıbbın Geleneksel Tıptan Farkı Nedir?

Fonksiyonel tıp, semptomları tedavi etmeye yönelik yaygın geleneksel tıp yaklaşımı yerine kronik hastalığın temel nedenlerini ele alan kişiselleştirilmiş ve bütünleştirici bir sağlık hizmeti yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Fonksiyonel tıp, hastanın sadece erken teşhisten ziyade hastalığın ortaya çıkmadan önce önlenmesine yardımcı olur. Bu, insan vücudunun tüm bileşenlerinin birbirleriyle ve çevreyle işlevsel olarak nasıl etkileşime girdiğinin bir analizini dahil ederek elde edilir. Geleneksel hastalık merkezli modelden ziyade hasta merkezli bir yaklaşıma odaklanan fonksiyonel tıp, yalnızca semptomlarına değil, tüm kişiye hitap eder. Çoğu durumda, hastalar kendi sorunlarının çözümlerine sahiptir ve hekimin işi bu bilgiyi almak ve hastanın anladığı ve yapmaya istekli olduğu eyleme geçirilebilir bir plan halinde düzenlemektir. Sonuç olarak fonksiyonel tıp, her birey için sağlık ve zindeliğin benzersiz bir şekilde kişiselleştirilmiş ifadesini destekler. Bu, tıbbi uygulamada 21. yüzyılın sağlık ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan bir evrim olma özelliğine sahiptir.

Tedavide Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı

Bir hastalık süreci başladığında, hangi temel klinik işlevin dengesiz olduğu ve bunun sorumlusunun ne olduğu belirlenir. İşlevsel dengesizliklerin çoğu ele alınabilir, bazıları büyük ölçüde iyileştirilebilir ve diğerleri tamamen optimal işleve döndürülebilir. Temel klinik fonksiyonların yeniden dengelenmesi, her zaman için hastanın sağlığı üzerinde önemli bir pozitif etki sağlar.

Konvansiyonel tıbbın geleceği olan fonksiyonel tıp, hastalıkların temel nedenlerini belirlemeye ve ele almaya çalışır. Vücudu çeşitli tıbbi uzmanlık alanlarına göre bölünmüş bağımsız organlar topluluğu olarak değil tek bir entegre sistem olarak görür. Bu doğrultuda yalnızca semptomları değil tüm sistemi tedavi eder.

Açıkça görülüyor ki toplumumuz; diyabet, kalp hastalığı, kanser, akıl hastalığı ve romatoid artrit gibi otoimmün bozukluklar gibi karmaşık, kronik hastalıklardan muzdarip insanların sayısında keskin bir artış yaşıyor. Çoğu doktorun uyguladığı tıp sistemi; akut bakıma, apandisit veya kırık bacak gibi kısa süreli ve acil bakım gerektiren travma veya hastalıkların tanı ve tedavisine yöneliktir. Doktorlar, acil sorunu veya semptomu tedavi etmeyi amaçlayan ilaçlar veya ameliyat gibi spesifik, öngörülen tedavileri uygular. Ne yazık ki, tıbba akut bakım yaklaşımı, karmaşık, kronik hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için uygun metodolojiden ve araçlardan yoksundur. Çoğu durumda, her bireyin benzersiz genetik yapısını veya çevresel toksinlere maruz kalma gibi faktörleri ve modern toplumda kronik hastalıkların artması üzerinde doğrudan etkisi olan günümüz yaşam tarzının yönlerini hesaba katmaz.

Editör: Macit ERMİŞ