1. Revizyonist

Marksist sınıf mücadelesinin, liberalizm/liberal demokrasi ile uyumlu olarak "yumuşatılması", devrim yerine, düzen içi reformlar yoluyla düzenin iyileştirilerek nihai hedef olan sosyalizme varılması görüşünü savunana denir. Akılsız akılsız işlerle uğraşıyorsun, kendini kandırıyorsun, düzen içinde ancak düzenin parçası olursun. Çay parasını sen öde, cezalısın, demek istiyorlar.

2. Oportünist

Uzlaşmacılık, fırsatçılık ile politik hattını belirleyen kişiye denir. Çıkarından başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Kalk git masadan seni döveceğiz, diyorlar.

3. Goşist

Genel olarak, devrim için her yolu her şekilde (silahlı mücadelenin en aşırı şekilleri vs.) mübah görenlere denir. Sen de gram vicdan yok, gözünü hırs bürümüş. Allah fırsat vermesin, demek istiyorlar.

4. Sekter

Katı, bağnaz. kendi politik hattından başka hiçbir siyasal eğilimin doğru/geçerli/makul olabileceğini kabul etmeyenlere denir. Kaz kafalısın, laftan gram anlamıyorsun. Hep sen mi haklısın ulan! demek istiyorlar.

Altıeylül'de muhtarlık yarışını kazanan şanslı 94 isim Altıeylül'de muhtarlık yarışını kazanan şanslı 94 isim

5. Komprador

İşbirlikçi, kendi halkına/sınıfına/zümresine/ülkesine ihanet eden anlamına gelir. Kendini patron zannedip işçiye zulmeden ustabaşı tipi buna örnektir. Ya da köleleri kırbaçlayan, siyahiler de bunlara diğer örnek. Sana gram saygıları yok demektir. Kafanda sandalye kıracaklar. Kaç oradan.

6. Lümpen

Sınıf bilinci olmayan yani, sınıfsal pozisyonunu kavramaktan uzak, kültürsüz, eğitimsiz, dar gelirli vs. olduğu halde üst sınıfları, o sınıfların makul olduğuna kanaat ettiği/ettirildiği için makbul bulan sınıfa denir. Sonradan anlamı değişti, hele yakın dönem Türkiyesi'nde hem solcu hem liberaller için bir küfür oluverdi. Ne idüğü belirsiz, arsız düzenbaz, ahlaksız vb. sıfatları bünyesinde toplayanlara denir. Arkadaş arkadaşa söylemez.

7. Konformist

Düzen kurallarına uymaktan başka bir şey bilmeyenlere, uzlaşmacılara, itiraz etmekten değil uygun davranmaktan yana olanlara denir. Taş atma oğlum eve dön, diyen anneniz de bir konformist diyebiliriz bu durumda. Anneme küfür ettiniz diye dalabilirsiniz.

8. Liberal

Sartre "Liberal iğrenç bir sözdür" demiş. burada bir şey demek istemiyor, tam olarak Liberal demek istiyor. Liberal bir solcu için küfürlerin en ağırı. Bu yüzden bir ortamda size Liberal dendiğinde, yeaa siyasi görüşüm o benim deyip geçmeyin.

9. Neoliberal

Neoliberalizm, ekonominin devlet işlerinden ayrılmasını ve piyasayı tamamen özel teşebbüslerin yönetmesi gerekliliğini savunan düşünce akımıdır. Neoliberal dendiğinde de size "dininiz imanınız para olmuş" denmek istenmiştir.

10. Orta Yolcu

Burada size kendi halinde, kimseye zararı olmayan, naif insan demek istediğini sanıyorsanız çok büyük yanılıyorsunuz. Böyle gelmiş, böyle gidecek tavrınla, tam olarak böyle gitmesinin esas sebebisin, demek istiyor. Merkez particilik, her şeyin merkezinde oturup etliye sütlüye dokunmayan, duyarsız insan tanımlaması tam olarak buna uyuyor. Özetle 'kişiliksizsin' diyor.

11. Karşı Devrimci

Bir devrimi yıkmayı ve o devrime ait her şeyi ortadan kaldırmayı hedefleyen harekete Karşı Devrim denir. Karşı Devrimci de solcu ortamların en sevilmeyen simalarından biridir diyebiliriz. Tellioğlulları için Seferoğulları Karşı Devrimci olarak tanımlanabilir. BKNZ ; Tosun Paşa

12. Faşist

Bu lafı solculardan, liberallerden, anarşistlerden, hatta ulusalcılardan bile duyabilirsiniz. Bu derece halka mal olmuş, halk tarafından tam olarak kavranmamış bir kavram daha yoktur. Fakat bir solcu size faşist dediğinde; sen bu dünyaya gelmiş geçmiş, en büyük haysiyetsizsin demek istemiştir. Teorik olarak da baskıcı, ulusalcı ve bağnaz bir yönetim şeklini hayatının her alanında içselleştirmiş insana denir.

13. Daha iyi anlamanız için eğitim videosu: Ertuğrul Kürkçü - Bülent Uluer & Doğu Perinçek Kavgası (1995)


kaynak: http://onedio.com/
Editör: Haber Merkezi