Atalarımızın bu duada suyu azize benzetmesinin asıl nedeni; yeryüzüne hayat versin diye Aziz olan Allah tarafından indirilmesindendir.

Su yeryüzüne indikten sonra canlıların yaşamında vazgeçilmezi haline gelerek Canandan cana verilen aziz bir hediyedir.

Dua ile “Eğer su gibi aziz olursan sen de yaşamın vazgeçilmezi olursun” demektedir.

Dursunbey maden şehitleri unutulmadı Dursunbey maden şehitleri unutulmadı

Çünkü su hayattır, su azizdir.

Su kutsaldır.

O bir hazinedir…

Aslında su üzerine söylenecek çok şey vardır. Kendisi çok değerli olduğundan, bulunduğu yeri de değerlendirir. Su yaşamın her safhasında canlıların vazgeçilmezidir. Yaşamın başlangıcından itibaren su, yaşamın devamında ve doğal olarak insanın varoluşunda da önemli bir rol oynamıştır. Canlıların varoluşu, büyümesi ve yaşamını sürdürülebilmesinde de rol almaya devam etmektedir.

“O Allah ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten su indirdi ve böylece onunla ürünleri size rızık olarak yetiştirdi; koyduğu yasalarla denizlerde yüzüp giden gemileri hizmetinize verdi ve ırmakları yararınıza sundu”(İbrahim / 32) ayeti ile suyun insanlara hizmet etmek için yaratıldığını beyan edilmektedir.

Su aynı zamanda semavi/kutsal ve mübarek bir nimettir. “Gökten bereketli su indirdik. Onunla cennetler ve biçilecek ekinler yetiştirdik.(Kaf 9)”

Su insan için şifa kaynağıdır. Eski çağlardan beri su bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Su sesinin verdiği ahenk ile ruh ve sinir hastaları şifa bulmuştur. 

Editör: Macit ERMİŞ