Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edilmiştir. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 

Dünya nüfusunun 1999 yılında 6 milyara, 2011 yılında 7 milyara ve 2022 yılında 8 milyara ulaştığı tahmin edilmiştir. Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2022 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 425 milyon 887 bin 337 kişi ile Çin olurken, bu ülkeyi 1 milyar 417 milyon 173 bin 173 kişi ile Hindistan, 338 milyon 289 bin 857 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,9'unu oluşturdu.

 

Türkiye, 85 milyon 279 bin 553 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,1'ini oluşturdu.

 

Nüfusun en yüksek olduğu ilk 20 ülke, 2022


Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022
Yıl ortası nüfuslardır.

 

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Orta Afrika Cumhuriyeti oldu

 

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, %55,8 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi %55,6 ile Nijer ve %54,3 ile Çad izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %14,2 ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi %14,3 ile Japonya ve Singapur, %15,3 ile İtalya ve Monako izledi.

 

Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2022 yılında %30,0 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının %26,5 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

 

Çocuk nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2022


Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022

 

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

 

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %23,6 ile İrlanda, %21,1 ile İsveç ve %20,9 ile Fransa olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla %15,3 ile İtalya, %15,6 ile Malta ve %16,2 ile Portekiz oldu.

 

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26,5 ile AB üye ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

 

Çocuk nüfus oranının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2022


Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022

 

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Suriye oldu

 

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke, %23,6 ile Suriye oldu. Bu ülkeyi %22,3 ile Doğu Timor ve %22,1 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %7,2 ile Katar oldu. Bu ülkeyi %7,8 ile Ukrayna, %8,4 ile Monako izledi.

 

Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2022 yılında %15,5 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranın %15,2 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında olduğu görüldü.

 

Genç nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2022

Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022

 

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

 

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %13,0 ile İrlanda, %12,1 ile Danimarka ve Hollanda, %11,8 ile Fransa olduğu görüldü. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %9,2 ile Bulgaristan, %9,4 ile Çekya, %9,5 ile Malta, Slovenya ve Litvanya olduğu görüldü.

 

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,2 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

 

Genç nüfus oranının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2022


Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022

 

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Monako oldu

 

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, %35,9 ile Monako oldu. Bu ülkeyi %29,9 ile Japonya, %24,1 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %1,5 ile Katar oldu. Bu ülkeyi %1,7 ile Uganda ve Zambiya, %1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

 

Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2022 yılında %9,8 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının %9,9 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu görüldü.

 

Yaşlı nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2022

Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022

 

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden düşük olduğu görüldü

 

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %24,1 ile İtalya, %23,3 ile Finlandiya ve %22,9 ile Portekiz olduğu görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %14,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, %15,0 ile Lüksemburg, %15,1 ile İrlanda olduğu görüldü.

 

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının %9,9 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.

 

Yaşlı nüfus oranının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2022


Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022

 

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke 6,75 çocuk ile Nijer oldu

 

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 6,75 çocuk ile Nijer oldu. Bu ülkeyi 6,22 çocuk ile Çad ve 6,20 çocuk ile Somali izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 0,87 çocuk ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi 1,04 çocuk ile Singapur ve 1,14 çocuk ile Andorra ve San Marino izledi.

 

Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2022 yılında 2,31 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,62 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.

 

Toplam doğurganlık hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2022


Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022

 

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu AB ülkesi 1,79 çocuk ile Fransa oldu

 

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 1,79 çocuk ile Fransa oldu. Bu ülkeyi 1,76 çocuk ile İrlanda ve 1,74 çocuk ile Romanya izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 1,20 çocuk ile Malta oldu. Bu ülkeyi 1,29 çocuk ile İspanya ve İtalya, 1,31 çocuk ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi izledi. Toplam doğurganlık hızı 2022 yılında 1,62 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 10. sırada yer aldı.

 

Toplam doğurganlık hızının AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2022


Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022
              TÜİK, Doğum İstatistikleri, 2022

 

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke Monako oldu

 

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2022 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 71,7 yıl, erkekler için 69,1 yıl ve kadınlar için 74,4 yıl olduğu görüldü.

 

Ülkelerin 2022 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 85,1 yıl ile Monako oldu. Bu ülkeyi 83,0 yıl ile Lihtenştayn ve 82,5 yıl ile İsviçre izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 50,3 yıl ile Lesotho oldu. Bu ülkeyi 51,3 yıl ile Çad ve 52,3 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi.

 

Türkiye'nin erkekler için 75,0 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

 

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi, 2022

Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022
              TÜİK, Hayat Tabloları, 2019-2021

 

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu AB ülkesi İtalya oldu

 

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için 2022 yılı doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 82,0 yıl ile İtalya oldu. Bu ülkeyi 81,9 yıl ile İsveç ve 81,6 yıl ile Malta izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 68,3 yıl ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 69,5 yıl ile Litvanya ve 70,7 yıl ile Romanya izledi.

 

Türkiye'nin erkekler için 75,0 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu görüldü.

 

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2022


Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022
              TÜİK, Hayat Tabloları, 2019-2021

 

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke Monako oldu

 

Ülkelerin 2022 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 88,9 yıl ile Monako oldu. Bu ülkeyi 87,8 yıl ile Japonya ve 87,1 yıl ile Kore Cumhuriyeti izledi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 54,0 yıl ile Nijerya oldu. Bu ülkeyi 54,8 yıl ile Çad ve 55,9 yıl ile Lesotho izledi.

 

Türkiye'nin kadınlar için 80,5 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

 

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi, 2022

Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022
              TÜİK, Hayat Tabloları, 2019-2021

 

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu AB ülkesi İspanya oldu

 

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için 2022 yılı doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 86,5 yıl ile İspanya oldu. Bu ülkeyi 86,0 yıl ile İtalya ve Fransa, 85,7 yıl ile Malta izledi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 75,1 yıl ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 77,6 yıl ile Romanya ve 78,3 yıl ile Macaristan izledi.

 

Türkiye'nin kadınlar için 80,5 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu görüldü.

 

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2022


Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022

Editör: Macit ERMİŞ