BALIKESİRSPOR KONGRE KARARI ALDI

Voleybolcular Vefalı Yurt Kepsut'u 2. lige taşıdı Voleybolcular Vefalı Yurt Kepsut'u 2. lige taşıdı

Balıkesirspor Kulübü yönetimi kongre kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, olağan genel kurul çoğunluk sağlanması halinde 31 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Karesi AVM'deki ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 7 Haziran'da Balıkesirspor Kulübü'nün yeni başkanı ve yönetimi seçilecek.

GÖZLER AHMET AKIN'A ÇEVRİLDİ

A H M E T A K I N B A L K E S M A C

Bugüne değin belediye yönetimlerinin yönlendirdiği isimler tarafından yönetilen Balıkesirspor Kulübü'ün yeni yönetimi de Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın işaret edeceği isimlerden şekillenecek. Kırmızı-Beyazlı kulübün başkanlığı için iş insanları Abdullah Bekki ile Ferit Gündoğdu isimi öne çıkıyor.

BALIKESİRSPOR KULÜBÜ
OLAĞAN KONGRESİ GÜNDEMİ ŞÖYLE

1. Açılış ve toplantı çoğunluğunun tespiti,

2. Genel Kurul Başkanlık Divan teşkili ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verilmesi,

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna hayatlarını kaybetmiş kahraman şehitlerimiz ve aramızdan ayrılmış Türk sporuna, Balıkesirspor’a hizmet vermiş ebediyete intikal edenlerin kutsal anıları için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,

4. Gündem için yazılı önergelerin (5 dk süre içerisinde) alınması,

5. Gündemin ve önergelerin okunması,

6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

7. Yönetim Kurulu Bilanço, Kesin Hesap, Gelir-Gider Cetvelinin okunması,

8. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

9. Yönetim Kurulunun İdari ve Mali Yönden ayrı ayrı ibra edilmesi,

10. Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,

11. Tahmini Bütçe görüşülmesi ve karara bağlanması,

12. Seçilecek Yönetim Kuruluna Balıkesirspor için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, bağış ve vasiyet yolu ile Balıkesirspora intikal edenlerin Balıkesirspor üzerine intikal ve tescil işlemlerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut taşınmaz malların satılması veya kendisine ait taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet dışında aynı hakların başkaları lehine tescil edilmesi, başka özel ve tüzel kişlere tahsis edilmesi veya kiralanması hususlarında yetki verilmesi,

13. Seçilecek Yönetim Kuruluna dernek tüzüğünde bildirilen maddelerde belirtilen amaçlara uygun faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu faaliyetleri yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Balıkesirspor’u ödeme güçlüğüne düşürmeyecek şekilde borçlandırılması konusunda yetki verilmesini görüşülmesi ve onaylanması,

14. Yönetim Kurulu üyelerine iktisadi işletme ve ticari faaliyet konusuna giren işleri bizzat başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395-396 Maddeleri gereğince izin verilmesinin onaylanması,

15. Balıkesirspor’un ödül, yardım ve ceza talimatları ile diğer, ihtiyaç duyulan talimatların hazırlanması ve ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin onaylanması,

16. Verilen önergelerin görüşülerek oylamaya sunulması,

17. Dilek ve temenniler,

18. Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve diğer kurulların aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,

19. Başkan adaylarının konuşmaları,

20. Yönetim Kurulu’na 1 Başkan ve 10 asil, Yönetim Kurulu’na 10 yedek;  Denetim Kurulu’na 3 asil, 3 yedek;  Disiplin Kurulu’na 3 asil, 3 yedek;  Divan Kurulu’na 5 asil, 5 yedek; Seçme ve Sicil Kurulu'na 3 asil, 3 yedek;  T.F.F. delegeliklerine 2 asıl, 2 yedek ve Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu delegeliklerine 10 asil, 10 yedek üyenin seçilmesi,

21. Kapanış.

Balkes Icra Ak

Nedim ÖMER   
Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı

Editör: Macit ERMİŞ