Aile, Çift ve Evlilik Terapisti Anila Çelik konu hakkında bilgiler verdi.

Erteleme hastalığı resmi bir tıbbi tanım değildir ve genellikle "prokrastinasyon" olarak adlandırılan bir davranış modelini ifade eder. Erteleme hastalığı , belirli bir görevi başlatma veya tamamlama konusunda sürekli erteleme eğilimidir. Bu durum, birçok faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilir ve her bireyin Erteleme hastalığı eğilimi farklı nedenlere dayanabilir. Bir görevin tamamlanması konusunda düşük motivasyon, kişinin başlama konusunda direnç göstermesine neden olabilir. Görevin değeri veya ödülü konusundaki düşük motivasyon, Erteleme hastalığı tetikleyebilir.

Erteleme hastalığı nedenleri:

*Motivasyon Eksikliği: Görevin değeri ya da ödülü konusundaki düşük motivasyon.

*Görevin Zorluğu: Görevin karmaşıklığı veya zorluğuyla baş etmekte zorlanma.

Noodle Gerçeği: Sağlıksız mı, Yanlış Anlaşılan mı? Noodle Gerçeği: Sağlıksız mı, Yanlış Anlaşılan mı?

*Duygusal Engeller: Korku, kaygı, başarısızlık korkusu gibi duygusal engellerle başa çıkamama.

*Zaman Yönetimi Zorlukları: Görevleri etkili bir şekilde planlama veya zamanı yönetmede güçlük yaşama.

Erteleme hastalığı Başa Çıkma Stratejileri:

*Görevleri Küçük Parçalara Ayırma: Büyük görevleri daha küçük, yönetilebilir parçalara bölerek daha hedeflenmiş ve ulaşılabilir hale getirme.

*Öncelik Belirleme: Öncelik sırasına koymak, acil ve önemli görevlere öncelik vermek.

*Belirli Hedefler Koyma: Görevin tamamlanması için belirli hedefler koymak ve bu hedeflere odaklanmak.

*İçsel Motivasyonu Güçlendirme: Görevin sonucundan elde edilecek içsel motivasyonu düşünmek.

*Dışsal Destek Alma: Destek almak, bir görevi tamamlamada yardımcı olabilir. Başkalarına sözlü olarak taahhütte bulunma, sorumluluk duygusunu artırabilir.

Eğer Erteleme hastalığı, günlük işlevselliğinizi önemli ölçüde etkiliyorsa ve başa çıkma stratejileriyle başa çıkamıyorsanız, bir profesyonelden yardım almak faydalı olabilir. Psikologlar ve terapistler, bu konuda destek ve rehberlik sağlayabilirler.

Editör: Macit ERMİŞ