Kur’anı Kerim’de geçen ayetlerin her biri derin anlamlara sahiptir. Bu ayetlerden biri olan Kün fe yekün Yasin suresinde geçmektedir.  

Peygamber Efendimizin bu sure hakkında "Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21) dediği aktarılmıştır.

Peki Kün fe yekün anlamı nedir?

KÜN FE YEKÜN NE DEMEK?

Diyanet bu ayetin mealini ‘Bir şey yaratmak istediği  (dilediği) zaman Onun yaptığı ‘Ol’ demekten ibarettir. Hemen oluverir’ şeklinde yapmıştır. Elmalılı Hamdi Yazır ise ayetin meali için ‘Onun emri bir şeyi murad edince ona sâde ol demektir, o oluverir’ demiştir.

Kün, “Ol” demektir. “Emr-i kün feyekün”, “Allah’ın yaratmayı dilediği şeye, “ol” diye emretmesi ve böylece onun varlık sahasına çıkması” demektir.

Tamamı şu şekildedir: İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu)

KÜN FE YEKÜN DUASI

Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün  yani var ol!'' buyurur, o da hemen oluverir.

Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duayı ihlas ile okuyanların kısa bir zaman içinde Allah’ın izni ile isteklerinin gerçekleşeceği söyleniyor. Bu duayı okuyan kişi,

Balıkesir genç nüfus oranı en düşük il oldu! Balıkesir genç nüfus oranı en düşük il oldu!

Allâh-u Te'âlâ'nın: "0l" emrinin, kendi muradına yöneldiğine itikat etmesi hâlinde daha çabuk tesir gördüğü söyleniyor. 

Editör: Haber Merkezi