Yeni yargı paketi ile ceza infaz kurumlarında bulunan binlerce 2. kez mükerrir olan mahkum tahliye olacak veya açık cezaevine ayrılacak. Ancak başka suçları ilgilendiren düzenlemeler ile de daha önce cezaevine girmeyen veya kısa sürede tahliye olanların daha fazla cezaevinde kalması sağlanacak.

İki fotoğraf arasındaki fark çok şey anlatıyor İki fotoğraf arasındaki fark çok şey anlatıyor

Balikesir-Cezaevi

CUMHURBAŞKANLIĞI’na gönderilen 8. yargı paketinin ayrıntıları netleşti. Toplam 22 farklı kanunda 105 maddeyi değiştiren taslak için çalışmalar bitme aşamasına geldi. Taslak metne göre, bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek. Manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu’na gelecek. Denetimlik serbestlik kriterleri de değişecek. Bu düzenlemeler 1 Nisan 2024 sonrası verilen kararlar için geçerli olacak.

Koşullu salıverilme şartı (2. kez mükerrirler):
Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, mahkûm oldukları süreli hapis cezasının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Adli para cezaları (APC):
Hürriyet’ten Ebru Karatosun imzalı habere göre, yeni yargı paketinin taslağına göre, bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek.

Denetimli serbestlik süreleri (DS):
Denetimli serbestlik (DS) her hükümlüye 1 yıl uygulamak yerine cezayla orantılı olarak uygulanacak. Buna göre, hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında ceza infaz kurumunda kalacak. Anlaşılacağı üzere, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak. Denetimli serbestlik süresi 3 yılı aşamayacak.

AYM Tazminat Komisyonu:
Alınan bilgiye göre; Manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi (AYM) yerine Tazminat Komisyonu’na gelecek. Bu düzenlemeler 01/04/2024 sonrası verilen kararlar için geçerli olacak.

Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik (TMK):
Aanayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde yeniden düzenlenecek. Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı verilecek.

Uzlaşma görüşmeleri detayı:
Mesleğinde 20 yıl tecrübeye sahip hukukçular sınavsız olarak arabulucu olabilecek. Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.

Hakaret suçu (TCK 125):
Hakaret suçunun (TCK 125) sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikayete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.

Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemleri:
Ağır ceza mahkemesinin (AĞCM) tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.

MHP Milletvekili Feti Yıldız'ın paylaşımı

kaynak: adalettv

Editör: Macit ERMİŞ