Kapitalizmin Çöküşü Gizleniyor (2) 

Büyük krizi çağıran sadece küresel para sistemin sorunları, yanlış işleyişi ve gelmekte olan bilgi çağının dönüştürücü etkilerinin mevcut sistemin işleyişini çalışamaz duruma getirmesi değildir. 

Eğer batılı süper ülkelerin ve güçlerin imkanları tüm Dünya'yı yönetecek oran da yeterliliğe sahip olsaydı parasal araçları kullanarak öyle veya böyle yine bu büyük kriz önleyebilirlerdi.

Batılı süper güçlerin küresel reel ekonomideki paylarının oransal olarak küçülmesi, mevcut sistemi taşıyamayacak hale gelmesi, tek kutuplu dönemin sonunda silah dengesinin pekte onların lehine gelişmemesi, gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızlarının küresel gelecek  beklentikerini değiştirme etkisi  ve  bunların süperler ülkelerin hegemonyasını sorgulanmaya başlanması diğer temel nedenlerdir.

Bugün "FED'in ve diğer büyük ülkelerin merkez bankalarının ölçüsüzce para basmasını" Korona virüsün yaralarını sarmaktan çok, eski sistemden çıkışın karın ağrıları olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. Bugün tüm ülkeler tarafından halka ve şirketlere dağıtılacak paralar hızlı çöküşü hafifletmek üzere hükümetlere can suyu verecektir. Yoksa sonuçta bu paraları yine misliyle halk ödeyecektir. Bir farkla; vaktini doldurmuş güçler klasman düşerken diğer bazıları ise pozisyonlarını yükseltirken.

2008 de FED 200 yılda bastığı paranın 4 mislini basarak küresel krizi bugüne erteleyebilmiştir ancak bu sefer durum başkadır.  Ne hükümetlerce halka dağıtılan paralar (ki bunlar giderek vatandaşlık maaşlarına dönüşerek kalıcı olabilir) ne 2008 de basılan paranın dahi iki katı tutarında veya sınırsız Dolar basılacak olması, ne de gelişmekte olan ülkelere istedikleri kredilerin verilmesi soruna çözüm olabilir. Olsa olsa tüm bu operasyonlarla büyük krizin tepe noktası ABD seçimleri sonrasına atılabilir; O kadar! 

O da mümkün mü?

Göreceğiz.

(Devam edecek )