Eski MİT müsteşarı Köksal, ajan-gazetecilik işini yıllardır utana sıkıla yapan zevata itibarlarını  iade etmiş Bir çok gazetecinin içinde güller açmıştır, kendilerini daha bir önemli ve muteber hissetmişlerdir eminim.

***

Medyamızın en müthiş açılımı, son günlerde iyice ayyuka çıkan ‘’Ajan Gazeteciler’’ açılımıdır bana göre.

Sevilay Yükselir’in ifadesini aldığı, pardon söyleşi yaptığı, eski MİT müsteşarı  Sönmez Köksal’ın sözleri de konuya ayrı bir güzellik ve netlik getirmiş bence.

Medyanın büyük bir kısmına ait olan hislerin tercümanı olmuş ve şöyle demiş Köksal:  "MİT'e çalışmak kötü bir şey değil. Bu teşkilat bu ülkenin ulusal bütünlüğünü ve güvenliğini korumak ve kollamak misyonu yüklenmiştir. Bu misyona saygı duyan gazetecilerin MİT'e destek atması kadar doğal bir şey olamaz...’’

Böylece ajanlık-gazetecilik işini yıllardır utana sıkıla yapan zevata itibarlarını iade etmiş eski MİT müsteşarı.

Bir çok gazetecinin içinde güller açmıştır, kendilerini daha bir önemli ve muteber hissetmişlerdir eminim.

Artık daha bir başları  dik, daha bir özgüvenli olarak dolanırlar ortada. Hatta, MİT’le -ya da herhangi bir gizli servisle- ilişki kuramayan  ‘’beceriksiz’’ gazetecileri açıktan açığa küçümseyebilirler bile.

Bence patronlarından maaşlarına zam dahi istemeliler… Hatta ömür boyu gelir garantisi de istesinler.

MİT’ten de (veya hangi servise bağlılarsa oradan) aynı talepte bulunabilirler aslında. Fena mı, çifte kavrulmuş olur, tadından yenmez.

Lakin ben biraz daha ileri gideceğim müsaadenizle. Bu ‘’kıymetli’’ ve ‘’becerikli’’ gazetecelerimizin/yazarlarımızın okuyucu nezdindeki itibarlarına da katkıda bulunulması ve gerekir çünkü.

TGC’nin tüzüğünde de yer alan, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin ‘’Bir yayın organında, sürekli veya zaman  zaman, gazetecilik kapsamına giren alanlarda faaliyet gösterenlerin asıl sıfatları, asli işleri uygun şekilde  belirtilmeli, kamuoyu onların temel konumu hakkında bilgilendirilmelidir.” maddesini uygulamaya koyarak yapabiliriz bunu.

Ben şahsen bir okuyucu olarak okuduğum yazarın, haberin altında imzası bulunan gazetecinin MİT’e mi, CİA’ye mi yoksa MOSSAD’a mı çalıştığını  bilmek ve önüme konan metni ona göre değerlendirmek isterim.