“Türkiye’yi Doyuran İl” diye tanımlanan Balıkesir tarımsal üretimde Ülkemizin en önde gelen ilidir.  
İstatistik verileri incelediğinizde internet arama motorlarına “Türkiye’yi Doyuran İl” yazdığınızda karşınıza Balıkesir çıkar.
Bu alanda eksiklikler de yok değil.. Örneğin “Markalaşma” konusu üzerinde çok çalışılması gereken bir eksiklik olarak karşımızda duruyor.
Bu yazıyla bahsetmek istediğim konu “Tarım Müzesi” .
Balıkesir madem “Türkiye’yi Doyuran İl” yani bir “Tarım Kenti”, öyleyse Balıkesir’in geçmişten geleceğe tarım serüvenini bir Müze konseptinde görsel şölene dönüştürmek gerekmektedir.
Müzede teşhir edilecek malzemeler ile tarımda nereden gelindiğini, üretim sürecini kitabi bilgiden öğrenme yanında görsel olarak da öğrenmenin sağlanması son derece önemlidir.
Üstelik aynı zamanda kültürel değer taşıyan, yakın geçmiş döneme ait Balıkesir’de kullanılmış tarım aletlerinin korunması, incelenmesi, değerlendirilmesi, gelecek nesillerin estetik beğenisinin yükseltilmesi ve eğitim sorunsalına ‘’Müze Pedagojisi’’ açısından katkıda bulunulması için Balıkesir Tarım Müzesi’nin sağlayacağı katkı izaha gerek duymayacak biçimde açıktır.
Bu özelliğiyle Tarım Müzesi bireylere; keşfederek, araştırarak, bizzat uygulamalara katılarak etkili, verimli ve kalıcı deneyimler kazandıracaktır.
Tarım Müzesinde Kırsal maddi kültür örneği olarak sergilenen eserler, belirli bir program çerçevesinde ziyaretçilerle buluşturulup, etkinlik sonunda da doğa farkındalığının geliştirilmesine yönelik bir söyleşiler ve tarım ürünlerinin gelişimini gösteren görsel hediyeler ile önemli bir ihtiyacı karşıladığı gibi Müzenin etkinliğini arttıracaktır.
Ayrıca böyle bir konsepte hazırlanacak Balıkesir Tarım Müzesi  kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliği, insanların değişen koşullara nasıl uyum sağladığını, bu uyum sürecinin zamanla nasıl gelişip değiştiğini anlatmaya çalışan bilimsel çabaların bütünü olacaktır.
İyi planlanmış bir Tarım Müze’si kentimizin turizmine çok büyük hizmetleri olacaktır.
Balıkesir Tarım Müzesinin bu güne kadar hizmete açılmamış olması büyük bir eksiklik olduğu kanaatindeyim.
Tarım nüfusunu temsil eden kuruluşların, yerel yöneticilerin bu konuyu bir an önce gündemine alarak Tarım Müzesini oluşturmaları gerekiyor.