Kent Müzesi diğer müzelerden farklı olarak kentliyi birleştiren, farklı unsurları bağlayan bir halat işlevi görüyor. Geçmişi anlatırken, bugünü belgeler ve gelecek için hayal etmemizi kolaylaştırır. Kentin geleceğine dair senaryolar sunar. Dolasıyla esasen kent müzesi, o şehirde yaşayan insanların rengini, görünüşünü, kente dair tasvirini içine çeker, sindirir. Bir arada olma, kentine sahip çıkma, paylaşma, anlatma, dinlenme, koruma hali kentli dayanışmasının en güzel örneğidir.

SÜRECE KATILIM YOĞUN OLMALI

Bir Kent Müzesi kurulması, kentli ve müzeci uzmanların, diğer gönüllü, akademisyen, üniversite, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim ve uzman kamu kuruluşları ile birlikte yürütülecek bir süreçtir. Bu bileşenlerin kent müzesi kuruluşuna katkılarını sahiden almak için, daha kuruluş adımları atılırken demokratik katılım sağlamak hiç zor değildir.

BAĞIMSIZ BİR YAPISI OLMALI

Kent müzesi her şeyden önce kentlinin olmalıdır. Bağımsız bir yapısı, bilim insanlarından oluşan bir danışma ve yönetim mekanizması, ancak kimse ve hiçbir kurum ile alışverişi, çekincesi olmayan bir kentin müzesi olabilir. Bugün modern anlamda kent müzeleri birer forum alanıdır. Kentin insanı ilgilendiren her teması kent müzelerinin çalışma alanına girer. Toplumsal tarih ve artık giderek kentsel tarih tüm unsurları ile kent müzelerinin çalışma alanı içindedir.

ÖĞRENME PAYLAŞIM HATIRLAMA MEKANLARIDIR

Müzeler, çocuk, yaşlı, genç herkes için önemli buluşma, öğrenme, paylaşım, hatırlama mekanlarıdır. Bu yüzdendir ki Kent Müzeleri genellikle bulundukları kentlerde simge olan, hafızalarda yer etmiş, hikayesi kentliyi ezmeyen, bölmeyen mekanlarda kurulur.

BALIKESİR’DE KENT MÜZESİ YOK

Balıkesir’de bir Kent Müzesi yoktur. Buna karşılık Balıkesir’in pek çok simgesi, zengin tarihi ve kültürel mirası vardır. Kentler kimliğini, yaşam serüvenini unutmamalı, gelecek vizyonu oluşturmalıdır. Balıkesir’de Kent Müzesi mutlaka olmalıdır. Geçmişten geleceğe Balıkesir’i tasfir ede, şehrin ve Balıkesirlilerin rengini, fikrini, yaşamını, Balıkesir’e ve geleceğe dair tasfirini bir çatı altında toplayan Kent Müzesi ivedilikle kurulmalıdır.

KİMLİKSİZ BİR KENT MÜZESİNİ KASTETMİYORUZ

Bu noktada geçmiş tecrübelerin ışığında ‘sır var’ demek için bir takım objelerin sıralandığı kimliksiz, ruhsuz bir binaya Kent Müzesi diye adlandırmayı kastetmediğimiz açıktır. Yöntem ve üslup ölü doğmuş bir müze olmayı engelleyecektir. Bu yüzden kendimize işlevsiz yöntemler seçmeyelim. Öncelikle Kent Müzeleri, kentliyle birlikte kurulur, anları kucaklar, katılımcı olmayan bir mantığa teslim edilmeyecek kadar yaşamımızda etkin ve önemli mekanlardır.

KENDİNİZDEN VAZGEÇMEYİN

Kent Müzesi için bir Çalıştay yapılarak; müzeci, tarihçi, şehir plancısı ve başka disiplinlerden uzmanlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediye ve Bakanlık çalışanlarının katılım sağlayarak katılımcı ve demokratik bir oluşum gerçekleştirmelidirler. Gelin hep birlikte Balıkesir’e yakışan Kent Müzesi kuralım. Zira yitirilmiş bir gelenek, yitirilmiş bir gelecek demektir. Kültürünü kaybeden toplum hafızasını kaybeden insandan farkı kalmaz. Eğer geleneğine, kültürüne, tarihine, kimliğine sahip çıkma bilinciniz yoksa şehrinizden çok kolay vazgeçersiniz. Şehrinizden; yani kendinizden vazgeçmeyin.