Stratejik Planlama reform ve dönüşümü gerçekleştirmek için kullanılan temel bir araçtır. Bu amaçla hazırlanan Stratejik Plan misyon, vizyon, temel değerleri orta ve uzun vadeli amaçları, kısa vadeli hedef ve öncelikleri, performans göstergelerini ve bunlara ulaşmak için gerekli olan stratejileri içeren plandır.
Türkiye’nin ve Balıkesir’in reform, dönüşüm ve gelişime ihtiyacı var mı..? 
Var…!


İşte bu sebeple 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü 2023 yılını sembolik bir milat kabul ederek, ülkemizin geleceğine ışık tutmak için bir gelecek vizyonu tartışması başlatıldı.
Devletimiz/Hükümetimiz 2023 Vizyon Planı hazırladı… Makro temelde “Uluslararası İlişkiler”, “Uluslararası Güvenlik”, “İç Siyaset”, “Ekonomi”, “Eğitim Bilim ve Teknoloji” ve “Kültür” başlıklı 6 ana tema üstüne inşa edilen Proje kapsamındaki çok boyutlu çalışmalarda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak öngörüler ortaya konmuştur. 
Türkiye’yi bu makro öngörülere taşımak üzere “Tarım, Gıda ve Hayvancılık”, “Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii”, “Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum”, “Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji”, “Finans, Bankacılık ve Kalkınma”, “Enerji ve Nükleer Teknoloji”, “Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma”, “Turizm, Çevre, Şehircilik” ve “Otomotiv, Lojistik, Ulaşım”, “Sağlık ve Sosyal Güvenlik” başlıklı Stratejik Lokomotif Sektörler çalışmalarına geçilmiştir.
Türkiye’nin 2023 Vizyon Planı’nın üçüncü ve son aşaması ise kapsa “Değerler İnşası Türkiye Vizyonu - Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler” başlığı altında Anadolu’daki medeniyet birikiminin tarihsel temellerini ve öz niteliklerini ortaya koyarak Türkiye’nin 21. yüzyılda bölgesel ve küresel düzeydeki etkinliği/saygınlığı üzerinde önemli rol oynayacak çalışmalardır.
Görüldüğü gibi Kurumlar buna kendi alanlarında Devletin/Hükümetin ortaya koyduğu bu Vizyon ve hedeflere ulaşacak kısa, orta ve uzun vadeli planlarını/adımlarını ortaya koydu…
Bu Devletin çalışması ciddiyetle planlandı ve belirlenen hedefe ilerleyecek adımlar birer birer atılıyor..
Şimdi kendi özelimize inerek şehrimize Balıkesir’e bakalım: 
Bütün bunlar hazırlanırken Balıkesir ne yaptı..?
Balıkesir Devletin/Hükümetin 2023 Vizyon Planı öngörülerine paralel olarak “Balıkesir 2023 Vizyon Planı” “kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ve bunlara ulaşmak için gerekli stratejileri, adımları içeren bir somut plan” ortaya koydu mu?
Devlet, değişim ve dönüşümü yaparken Balıkesir bu dönüşümün neresinde, ne kadarında olacak, nasıl etkilenecek..?
Türkiye dönüşürken Balıkesir bu dönüşüme ayak uydurabilecek mi..? 
Balıkesir de dönüşecek mi yoksa yerinde saymaya mı devam edecek..? 
Balıkesir’in 2023 Vizyonundan talebi olmayacak mı, yine merkezi idarenin lütfettiği, öngördüğü kadarıyla mı yetinecek..?  
Balıkesir’in Kalkınma Planı ve Programı var mı?..
Balıkesir’de bu konuyu “dert edinen” siyasi, bürokrat, sivil toplum kuruluşu var mı..?
Hatta “Balıkesir 2023 Vizyon ve Plan”nının önemini ve zorunlu olduğunu bilen, düşünen, inanan kişi var mı…?
Devlet aygıtının işleyişi bir kurala göre olur…Siz talebinizi bu kurallara göre somut hale getirip gereken yolu izlemezseniz, bu kuralları uygulayan illerin yanında yaya kalırsınız, ilinize gelen yatırım Ankara’daki bürokratların dilediği kadar ve nitelikte olur, sizin iyi niyetli çabalarınız havanda su dövmeye benzer..
Bir şehrin yatırım alabilmesi için olmazsa olmaz 4 aşaması vardır…Buna 4 P Kuralı diyebilirsiniz:
Plan…Program…Proje….Para…

Plan nedir biliyor musunuz?
Plan şehrin gelecek vizyonudur…Şehrin Anayasasıdır…Vali, Belediye Başkanı, Milletvekilleri, Hükümetler değişse de  değişmeyen her Balıkesir Valisinin, Belediye Başkanının, Milletvekilinin, Oda Başkanının, Dernek, Vakıf Başkanının masasında bulunan her Hükümete sunulan, her bürokratın el kitabı olan “Balıkesir’in Yol Haritası” ndan bahsediyorum..
Bu anlamda bir yol haritası, vizyon nasıl ortaya çıkar? Şehrin siyasetçisi, sivil toplum kuruluşu, bürokratı, yerel yöneticisi oturur bir masaya ve “Gelecekte Balıkesir Nasıl olmalı” sorusunu cevaplar ve ardından “Bu hedefi gerçekleştirmek için Hükümetten isteklerimiz, bizim  yapacaklarımız kısa ve uzun vadeli planımız” diyerek adım adım planlar..
Ortaya çıkan bu plan gereği Vali, Belediye Başkanı, Milletvekili, bürokratlar, Oda Başkanları hatta Hükümet değişse bile her partili ve partisiz Balıkesirli bu planın takipçisi olur…
Planınız yoksa siyasetçilere, bürokratlara boşuna kızmayın, yatırım sizin istediğiniz ölçüde ve istediğiniz yatırım şekli olmaz… 
Planınız yoksa Planı olan şehirler size hızla fark atar, siz de tayinle, zaten devletin rutin prosedüründe gelen yatırımlarla oyalanırsınız..  
Bu güne kadar olan oldu.. Bundan sonra bari “Geç Kalan Şehir” olmaktan kurtulalım…
Hadi hep birlikte oturup bir Balıkesir hayalimizi bir Plan haline getirelim… “Balıkesir Vizyonu”, “Balıkesir’in Anayasası” , “Balıkesir’in Yol Haritası” “Balıkesir’in 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık vs. gibi Hedefleri” miz olsun..