Kitapların evi kütüphaneler. Burada binlerce fikir yarışıyor. Raflar yüzyılları kucaklamanın gururu içinde. Kitaplarda sadece fikir, duygu yok. Türk-İslam medeniyeti ona estetik katmış ve birbirinden güzel yazı tasarımları doğmuştur.

Hat sanatı denilmiş buna. Kûfi,sülüs,,nesih, ta’lik. Türk kültürü bu yazılara can vermiş.

Tezhip sanatı bir başka parlıyor kitaplarda. Kimi kitaplarda görsel ve sanatsal zenginlik büyülüyor insanı.

Hat, tezhip katı sanatlarının kaynaştığı Balıkesir Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eser Kütüphanesi, sanal âlemin sığlaştırdığı insanı ihtişamlı dünyasına davet ediyor.

2750 yazma eserin, 9380 Matbu eserin bulunduğu kütüphanede kitaplar asırlara sesleniyor.

900 yıllık Kur’an ve İbrahim Müteferrika’nın ilk bastığı eserlerden olan “Vankulu Lügatı” kütüphanenin gözde eserlerinden.

Kütüphane 1901 yılında “Hamidiye Kütüphanesi olarak kuruluyor.

Uzun yıllar İl Halk kütüphanesinde korunan bu eserler, Vali Utku Acun döneminde ilk defa nem alma nem verme ve ölçme aletlerini kütüphaneye alınmasıyla eserlerin yıpranması engellenmiştir. Eserlerin başka ile taşınması Bakanlıkça istenmiş fakat Sayın Vali Acun’nun girişimleriyle bu kıymetli eserlerin Balıkesir’de kalması sağlanmıştır.30 yılı aşkın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü yapan Ercan Tığ eserlerin korunmasında olağanüstü titizlik göstermiştir.

İl Kültür Müdürlüğü 1990 yılında Arap alfabesiyle yazılmış eserleri Latin harflerine çevirtmeye başlatmıştır. Bu proje içinde “Karaşi Vilayeti Tarihçesi”,1920’de Balıkesir, Balıkesir Meşahirleri, Müstecabizade İbrahim İsmet isimli kitaplar ilk defa Latin asıllı alfabeye çevrilerek o günkü imkânlarla çoğaltılarak ilgililerin hizmetine sunulmuştur.

Kütüphanedeki Osmanlıca eserlerin listesini ilk önce eğitimci ve gazeteci Cevdet Demiray çıkartmıştır. Doksanlı yılların başında Araştırmacı yazar eğitimci Muharrem Eren kütüphanede Balıkesir ile ilgili kitapların listesini çıkartarak müdürlüğümüze sunmuştur.

Kütüphane 1911 yılında Sultan Reşat döneminde inşa edilmiş olan taş bina uzun yıllar Ziraat Bankası hizmet binası olarak kullanılmıştır.

Türkiye’de 14 yazma eser kütüphanesinden biri olan Balıkesir yazma eserler kütüphanesi, İstanbul yazma eserler bölge müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veriyor. Kütüphanede Osmanlıca ve Arapça el yazması eserler dijital ortama da aktarılmıştır

Kütüphaneler, dünyanın neresinde üretilirse üretilsin her türlü fikirlerin, bilgilerin depolandığı kutsal yerlerdir. Kütüphaneleri fizikî şartları bakımından Başta öğrenciler olmak üzere toplumun her kesiminin rahatça faydalanacağı hale getirmek gerekir.

Balıkesir Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eser Kütüphanesi bu imkânları sağlar hale getirilmiştir. Tarihin derinliklerinden gelen ve günümüzdeki sosyal ve siyasi olaylara çeşitli yönlerden katkı sağlayacak bu eserler günümüz Türkçesine çevrilmeyi beklemektedir.