/... Dede Korkut Kitabının 3. Nüshası olan "Türkistan / Türkmen Sahra Elyazmasında yer alan ve "Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejdarhayı Öldürmesi Boyunu Beyan Eder Hanım Hey" adını taşıyan, İran Türkmensahralı Yahya Veli Mehemmed Hoca'nın tespit edip, Prof. Dr. Metin Ekinci'nin Türk Edebiyatına kazandırdığı 13. yazılı anlatım, tarafımdan hece ölçüsüyle nazma çekilerek destan tarzında yayına hazır hale getirilmiş ve ŞU SAAT İTİBARİYLE Türk Edebiyatına kazandırılmıştır... 
( 02.45 / 03.07. 2019- Balıkesir )

20 yıl üzerinde çalışarak hece ölçüsüyle nazma çektiğim Dede Korkut Kitabının Dresden elyazma nüshasında yer alan 12 destansı hikayenin önce beşi 1996 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, tamamı da 7 yıl önce Berikan Yayınevi tarafından yayınlanmıştı.
( Akhasanoğlu Yusuf Akgül, "Dede Korkut Destanı", Berikan Yayınevi, 2012, Ankara )

Ayrıca bu yaz tatili içinde, Türkmen Devlet Üniversitesi Türkmen Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans tezim olan, ilk baskısı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ta 1997'de yapılan 
" Dede Korkut Hikayelerinin Türkmenistan'da Derlenen Sözlü Varyantları" adlı çalışmamı da yeniden düzenleyip yeni eklemelerle tamamlayacak ve basıma hazır hale getireceğim. 5'i yayınlanan 9 Türkmen varyantının destanlarını da bitireceğim.

Hicri 63 yaşı itibariyle hücresine kapanıp yazdığı hikmetlerle Türk diline, İslam kültür ve medeniyetine mümtaz hizmetlerde bulunan Türkistan şeyhi Hoca Ahmet Yesevi takipçisi, miladi 63'ünü bitirmiş bir edebiyat öğretmeni olarak gururluyum, gayretliyim.

Heyecanımı ve bahtiyarlığımı paylaşmak istedim.
Sağlıkta ve şadlıkta görüşelim inşallah.
Allah var, gam yok!..