(2. BÖLÜM)

UKRAYNA'NIN İŞGALİ KARŞILIĞINDA ABD PLANINDA HANGİ COĞRAFYA VE ÜLKEYE DOĞRU ATAK OLABİLİR? 
SAVAŞIN SONUÇLARI YENİ BİR KÜRESEL GÜÇ DENGESİ ARAYIŞINDA OLAN DÜNYAMIZDA HANGİ HESAPLARIN VE/VEYA KURGUNUN BİR PARÇASI OLABİLİR ?

Ukrayna savaşı ABD başkanına göre bugün çıkabilir. Bana göre bugün veya bu yıl içinde başka bir zaman aralığında yaşanma ihtimali yüksektir. 
Orduların vurucu bu kadar ağır güçleriyle konuşlandırıldığı bir bölgede; etnik veya sistemsel ayrışmaların çözümü küresel dengelerin en önemli konularından biri haline gelmiştir.  

Öyle anlaşılıyor ki; 

İnsanlarımızın zihinleri muhtemel bir Ukrayna-Rusya savaşının yaratabileceği olağanüstü riskleri veya kurulmak istenen yeni küresel sistemin askeri jeopolitik boyutlarda çelişen meselelerini daha iyi anlayabilmesi için; 

Öncelikle bu konuda ne tür soruların kafamızda belirdiğini ortaya koymalıyız!

Sorular bizi doğru çözümlere ve gerçekçi muhakemelere yaklaştıracaktır.

İşte muhtemel bir Rusya - Ukrayna savaşının insanlığın ve bölge ülkelerinin önüne koyduğu sorular.

1- Rusya ile Ukrayna savaşı   önlenebilir mi? Bu sorunun çözümüne yönelik olumlu ve samimi gelişmeler var mı?

2- Savaş durumunda batılı ülkeler taraf olacaklar mı? Muhtemel bir Rus işgali hangi boyutlara vardıktan sonra Batı ve NATO tarafından müdahil olunabilir?

3- Batı, Ukrayna'nın bir kısmında Rus işgaline göz yumacak mıdır?
Böyle bir göz yumma ayrılıkçı bölgeleri mi kapsayacak yoksa buna Rusça'nın konuşulduğu doğu bölgeleri dahil midir?

4-  Savaş durumunda çatışma alanlarının Doğu Avrupa'ya sıçrama ihtimali var mıdır? Yada hangi tür silahlarin kullanımı savaşın boyutlarını genişletebilir?

5- Ukrayna Rusya karşısında nereye kadar dayanabilir? 

6- Rusya ve batılı güçlerin çatışma da karşı karşıya gelmesinin küresel bir savaşı tetikleme me ihtimali var mı? 
Bir nükleer savaşın eşiğinde miyiz?

7- Niçin bazı yorumcular tarafından ABD ve İngiltere'yi savaş tetikleyicisi olarak nitelendiriliyor?

8- Eğer ABD ve NATO muhtemel bir savaşta karşı karşıya gelmek istemiyorsa bu işte Rusya'nın kazanımı ne anlama gelir?

9- Çin'in NATO'nun doğuya doğru genişlemesine yaptığı itiraz ve bu konuda Rusya'nın yanında olacağını ilan etmesi batıyı çok tedirgin etmiştir. Bu büyük etki yeni bir jeopolitik ortam yaratırken NATO'nun kararlarını nasıl etkileyecektir 

9- Eğer Ukrayna işgali gerçekleşirse yıllar sürebilecek iç mücadelelerinin kapısı mı aralanıyor. Hedef Rusya yı zaman içinde zayıflatmak olabilir mi?

10- Ukrayna'nın bir kısmını işgal etmiş bir Rusya, ABD ve AB üzerinde zaafiyet görüntüsü yaratacaktır. 
Her ikisi de iç ve dış politikalarında bu zafiyet görünümüne katlanamayacağına göre;
UKRAYNA'NIN İŞGALİ KARŞILIĞINDA ABD PLANINDA HANGİ COĞRAFYA VE ÜLKEYE DOĞRU ATAK OLABİLİR?  

Bu konu üstü kapalı bir pazarlık konusu olabilir mi?

11- Olası bir Ukrayna-Rusya savaşının sonuçları YENİ BİR KÜRESEL GÜÇ DENGESİ ARAYIŞINDA OLAN DÜNYAMIZDA HANGİ HESAPLARIN VE/VEYA KURGUNUN BİR PARÇASI OLABİLİR ?