Türkiye'de merkezinden diri fay hattı geçen şehirlerin sayısı 24.

5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelli fay hatlarına sahip bu 24 şehir en fazla deprem tehdidi yaşayan bölgeler.

Ve bu 24 şehirden birisi de Balıkesir.

Üstelik Balıkesir-Gökçeyazı Fayı, uzmanlarca kırılma zamanı gelmiş olarak tanımlanıyor ve yerleşim yerinden geçtiği için büyük risk oluşturuyor.

Daha da kötüsü… Türkiye'de 3 büyük fay hattından biri olan Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey koluna ait fay segmenti de aynı şekilde kırılma zamanı geldiği bildiriliyor.

Yani iki taraflı risk altındayız.

Susurluk da haliyle deprem riskinin olduğu bölgelerden birisi…

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde güncellenmiş fay hatları haritası var. 

Siteye girdiğinizde diri fay hatlarının nerelerden geçtiğini, hatta evinizin altından geçip geçmediğini görebiliyorsunuz.

MTA kayıtlarına göre Susurluk Fay Hattı, Dereköy Mahallesinden başlıyor,

Kayıkçı

Buzağlık

Kocapınar

Karaköy

Sülücek

Ve Yıldız Mahallesine kadar düz bir çizgide ilerliyor.

6 Ekim 1964 Salı günü, saat 16:32’de Manyas civarında 7.0 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti.

Bu Susurluk’ta yakın zamanda yaşanan en şiddetli depremdi.

O depremde şehrimizde;

173 konut yıkık ya da ağır,

207 konut orta,

6549 konut hafif hasar görmüştü.

Bölgemize yakın şehirlerde bizi korkutan bir sallantı olduğunda deprem riskini hatırlıyoruz.

Bir süre yazıp çiziyor, enkaz kaldırma çalışmalarını takip ediyor, televizyon programlarında deprem tartışmalarını izliyoruz o kadar.

Sonra unutulanlar havuzuna atıp hiçbir şey yaşanmamış gibi hayata devam ediyoruz.

Ta ki bir sonraki deprem anına kadar…

Sonra yine aynı kısır döngü.

Kaymakamlık internet sitesinde afet risklerini azaltmak için Valilikçe AFAD’a hazırlattırılan Balıkesir İl Afet Risk Azaltma Planını (İRAP) inceledim.

Planda, Balıkesir’in deprem, taşkın, yangın gibi öncelikli afet tehlikeleri belirlenmiş, bu risklerinin azaltılması için neler yapılması gerektiği anlatılmış.

Plan önemli…

Planın uygulamaya geçmesi için kurumlar arası ilişkiler daha da önemli.

Öyleyse özellikle fay hattının geçtiği mahallelerimizde önlem almak için deprem olmasını beklemeyeceğiz herhalde...