Sen dediğin yapı aslında dünyaya geldiğinde oluşturduğun bir tanım; aslen var olan doğduğundaki kadar “saf” ve hakikatli olan …

Sen, dünyaya geldiğinde bağlandığın bakım verenin ve çevrenin sana yüklediği bilgiler ışığında kendine oluşturduğun sanal bir kimlik !

Varoluşunun aslını öğrenmeden ölümü tadarak hayvanını yani bedenini bu düşte bırakıp geçiş yapanlar (her canlı ölümü “tad”acaktır! ) cehennem (bir bilinç seviyesi , hakikatini bilememe hali) de yanacaklardır (sıkıntı yaşayacaklardır)

Kur’an kutsallıktan ziyade size kim olduğunuzu anlatan ve Allah ismi ile işaret edileni bulmanızı, anlamanızı ve bu cehennem halinden kurtulmanızı; hakikatini anlamış, kim olduğuna uyanmış (Miraç), Muhammedi bilinç (evrensel bilgi ile evrensel uyanış yaşamış) ile cenneti yaşamanız için hem de burda ve şimdi …bir ilim ve bilim kitabı! Çünkü bilinç seviyelerine bu dünya düşünde girilir ve devam edilir …

Şimdi tüm hepimiz cehennemdeyiz ve gördüğümüz bu vahşet görüntüler, bilinç seviyelerimizin görselliğe yansıması ve olaylar olarak cereyan etmesidir. (deprem, sel, cinselliğin ayaklar altına alınarak bedenlerin çöpleştirilmesi , saygısızlık, ahlaksızlık, ekonomik çöküş ve yakın zamanda daha net göreceğimiz 3.dünya savaşı vb)

Hemen ve şimdi; duvarlara astığınız Kur'an'ın hakiki açıklamasını okuyun! Metaforları anlamaya çalışın!

Kur'an sizi size anlatıyor !

Evrensel hakikat tek ve bir! Ezelden ebede tüm inanışlar, felsefeler, zatlar, Nebiler, hakikat ehli hepsi aynı şeyi anlatmışlar!

Uyanın...