Osmanlı Devleti'nde şehirlerde;

Aydınlatma ve temizlik işleri,

Köprü, lağım, kaldırım inşaatı,

Yolcu ve seyyahlar için barınacak yerlerin yapılması,

Ölüler için gömülecek yerler ayrılması gibi belediye hizmetlerinin idaresini o şehrin kadısı yönetiyordu.

Bugünkü anlamda belediye teşkilatı ilk olarak 1855 yılında İstanbul'da kurulmuş, ülkenin diğer şehir ve kasabalarında belediye kurulması ise 1876'da çıkarılan Vilâyet-i Belediye Kanunu” ile mümkün olmuştu.

Bu kanuna göre şehir veya kasabaların nüfusuna göre dört yıl için 6-12 kişilik bir belediye meclisi seçiliyor,

Üyelerin yarısı iki yılda bir kura ile değiştiriliyor,

Reis ise bu üyelerin arasından hükümet tarafından seçilip tayin ediliyordu.

9 Mart 1879 tarihinde Ömerköy, Karesi Valiliğine bağlı Fırt nahiyesinin merkezi olmuş,

Susurluk köyü de Ömerköy’e bağlanmıştı.

Oysa bor, cıva, alçıtaşı gibi maden işletmeleri sayesinde Susurluk göç alıyor, Susurluk Çayında gemi nakliyeciliği yapılıyor, şehir hızla büyüyor, gelişiyordu.

Osmanlı Devleti, 11 Kasım 1886 tarihinde, Vilâyeti Belediye Kanunu’na istinaden içinde Susurluk’un da yer aldığı bazı yerleşim bölgelerinde belediye kurulmasıyla ilgili ek kanun yayımladı.

Susurluk, birkaç ay sonra bu kanun maddesi uyarınca Karesi Vilayetine başvurarak “Belediye dairesi teşkili" talep etti.

Tarihler 10 Ağustos 1887’yi gösteriyordu…

Talebi yerinde gören Karesi Vilayet Meclisi, Susurluk’ta belediye dairesi teşkiline müsaade olunmasına dair” ilgili mazbatayı Dahiliye Nezâreti’ne iletti.

Dahiliye Nezâreti de 21 Ağustos 1887 tarihli yazıyla Susurluk’ta belediye teşkiline ilişkin vilayetin teklifinin uygun bulunduğunu belirterek konu hakkında Sadaretten (Başbakanlık) görüş ve onay istedi.

Sadaret makamında oturan Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Kâmil Paşa, ince eleyip sık dokuyan birisiydi.

Kurulması istenen belediye için ne kadar masraf gerekeceğini Karesi Vilayetine yazı ile sordu.

Karesi Valiliği en ince ayrıntısına kadar bir çalışma yaptı.

Belediyenin aylık tahmini gelir ve gideriyle diğer teferruata dair yaptığı araştırmasını, 23 Aralık 1887 tarihinde Sadaret’e bildirdi.

Susurluk büyüyordu.

Susurluk gelişiyordu.

Belediye için gerekli ortam hazırdı.

Halk belediye hizmetlerine ulaşacağı için sevinçliydi.

Artık Susurluk için heyecanlı bekleyiş başlamıştı…

Haftaya;

-Sadaret’ten gelen yazıda ne cevap verilmişti?

-Susurluk’ta belediye kurulacak mıydı?