31 Mart 2024 yerel seçimleri için tüm siyasi partiler adeta geceli gündüzlü üç vardiya çalışarak adaylarını belirleme uğraşındalar. Kamuoyu yoklamaları yanı sıra teşkilat içi teamül yoklamalarına da hız verdiler. Hatta bu konuda sona bile geldiler.

Maksat: seçmenin karşısına en iyi adaylarla çıkabilmek ve milletimize en iyi Belediye hizmetlerini götürerek şehirlerimizi, ilçelerimizi ve beldelerimizi mamur edebilmek.

Seçimlere girebilme yeteneğine haiz partilerimiz en iyi ve milletimize hizmet aşkıyla çalışabilecek adaylarla seçmenin karşısına çıkma ve oylarına talip olma uğraşı verirlerken, hayli uzun zamandır uykuda olan ve fakat kuvvetle ihtimal dâhilindedir ki, uykudaymış görüntüsü veren Fetö medyumları gözlerden kaçırılmamalıdır.

Unutulmasın ki, Feto henüz bitirilemedi, Mason Teşkilâtlarında olduğu gibi bir kısmı uykuda, bir kısmı uyurgezer halde, bir kısmı da uykudaymış gibi numara yaparak yerel seçimlerde il Başkanlığı, ilçe Başkanlığı, encümen üyeliği, bunlar da olmazsa en azından bir mahalleye muhtar olabilme uğraşındalar.

Pek çok şehrimizde Babası, Abisi, kardeşi ve hatta kendisi Feto ile iltisaklı olduğu bilinen ve fakat nasıl yapıp ettiyse (bu adam Foto’cu değilmiş temiz kâğıdını alabilen) pek çok Feto fedaisinin (!) bazı illerimizde özellikle Ak Parti teşkilatlarından aday adayı oldukları aldığımız istihbarı haberler arasındadır.

Feto ile iltisaklı oldukları halkımız arasında konuşulan ve bunların Parti teşkilatları yanı sıra Belediyelere bile sızma girişimlerinde bulundukları cümle âlemin malumudur.

Kendileriyle konuştuğumuz AK Parti teşkilat mensupları: ’abi biz ulaşabildiğimiz etkili kişilere bu tür şayiaları iletiyoruz hatta teşkilat içersinde yamukluklarını gördüğümüz kişileri dahi yukarıya bildiriyoruz. İnşallah yukarıda da yamuk adamlar yoktur. (!)’’ diyorlar.

Hal böyle olunca yukarıya yapılan ikaz ve uyarıların dikkate alınmaması, aday adayları arasında sıhhatli bir tercihin de yapılamamasına sebebiyet verebilir. 15 Temmuz darbe girişimi akabinde pek çok Feto iltisaklı kişinin kendilerini temize çıkarmak için Feto ile uzaktan yakından alakası olmayan vatanseverleri, bunlar Feto’cu diye Ak Parti Genel Merkezine gammazladıkları biliniyor.

Şimdi ise şehirlerimiz ve ilçelerimizde 5 yıldan bu yana fedakârene bir şekilde Belediye hizmetlerinde bulunan çalışkan ve sevilen Belediye Başkanlarının önünü kesmek için Feto taifesinin yine harekete geçtiği halkımız arasında konuşuluyor.

İftira ve gammazlamada zirve yapan Feto taifesi işi o kadar ileriye götürdüler ki, (Bu Belediye Başkanı Feto’cu, dikkat edilsin) oyununu yeniden sahneye koyarken bile adeta, Ak Partiye iyilik yapıyormuş havasına girebiliyor. 54. Türkiye Hükümeti Başbakanı Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın her zaman söylediği bir söz vardır. ’çirkinlerin arasından güzeli herkes seçebilir, marifet güzellerin arasından en güzelini seçebilmektir.’’

Bu bakımdan yukarısı denilen Aday tercih merkezinin Adeta kılı kırk yararcasına dikkatli olması lazımdır. Pek çok ilimizden aldığımız bu tür istihbarı haberlere umulur ki, Ak Parti Genel Merkezi de dikkat eder.

Bazı illerimizde bir dönem, iki dönem hatta üç dönem Belediye Başkanlıklarında bulunan Başkanların, Başkan Yardımcısı ve encümen üyelerinin tekraren adaylıkları söz konusu olduğu biliniyor.

Bilindiği gibi Belediyelerde akçeli işler kitabına uydurularak, hiç kimse bilmiyor havasında yapılsa da halkımızın gözünden ve bilgisinden kaçmamaktadır. O kadar ki, akçeli işlerden pay alamayanların bu tür olayları dışarıya sızdırdıkları da unutulmamalıdır.

Yine bazı illerimizde Başkan, Başkan yardımcıları ve encümen üyelerinin akçeli işler yanı sıra ahlâki dejenerasyona (yozlaşma) uğradığı veya bulaştığı halk arasında konuşuluyor ve yerel gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyorsa bu tür iddialar da mutlaka değerlendirilmelidir (!)

Kimin aday olup olmayacağı sadece il teşkilatlarına veya Belediye encümen üyelerine sorularak yapılıyorsa ki, öyle yapılıyor, pek sağlıklı sonuç alınmayabilir. Çünkü üst makamda bulunanların alt makamda bulunanları etkileyerek kendi lehlerinde veya başkalarının aleyhinde tercih yaptırabilecekleri unutulmamalıdır.

Bu nedenle özellikle parti içi teamüllerden ziyade mutlaka il, ilçe ve belde ahalisinin görüşlerinin dikkate alınması yararlı olacaktır

Bu arada akçeli işler ve ahlaki dejenerasyon ( yozlaşma) konusunda o şehrin veya ilçenin yerel gazetelerinin görüşlerine de müracaat edilmelidir. Belediyeleri adeta haraca bağlayan, nokta kadar bir hizmeti noktalı virgül kadar uzatarak yalakalıkta zirve yapan yerel gazetelerin ve gazetecilerin değil.(!)

Çünkü il Teşkilatları veya Belediye çalışanlarının her zaman sıhhatli haber vermeleri mümkün değildir. Uzun zaman birlikte oldukları için birbirlerinin zaaflarını ve yamukluklarını ifşa etmek istemezler.

En basitinden bir Belediye çalışanına: ‘’sen falan yerden 5 kamyon kumu bahçene döktürmüşsün, falan kişi öyle söyledi’ deseniz, alacağınız cevap genellikle ‘’ben öyle yaptıysam, o da şöyle şöyle yapmadı mı’’ şeklinde olacaktır.

Ankara ve Ankara yolları daha şimdiden aday adaylarının istilâsına uğramış halde. Aday adayları, ADAY olarak tercih edilebilmek için, Milletvekillerini amiyane bir tabirle şimdiden ‘’Kafesleme’’ yarışına girdikleri gözlerden kaçmıyor.

Hani halk arasında konuşulan bir söz vardır:

Adamın birisi diğerine haksız yere bir tokat atmış, Tokadı yiyen "ah arkam" demiş.

Bu defa tokatı atan şaşırmış ve "yahu ben senin arkana vurmadım ki" demiş. Tokatı yiyen gayet sakin bir şekilde: "Arkadaş benim arkam olsaydı sen bana tokat vurabilir miydin!"

Bu darb-ı mesel de olduğu gibi Başkan, Başkan yardımcısı ve encümen üyeleri arkalarını sağlama almak için Ankara ve Ankara yollarındalar. 31 Mart 2024'ten sonra AH ARKAM dememek için.