Yazımızın başlığına bakıp da kahve köşelerinde, masa altlarında elden ele dolaşan Tombala torbasına aklınız takılmasın. Bu torba; ‘’bul karayı al parayı’’diye torba sallayan üçkâğıtçıların torbasına benzese de, öyle değil. Bu torba 6+1 benzemezlerin yuvarlak masa altına gizledikleri ve milletimize çaktırmadan tombaladan Devlet Başkanı adayı çıkarmak için kurguladıkları ‘’gayrı milli Başkan adayı’’ torbasıdır. Zillet Torbası da diyebiliriz!

Yıllardır, aylardır, haftalardır ve nihayet günlerdir bir el tombala torbasından bir isim çıkarıp da ‘’İşte bizim adayımız’’ diyemedi. Diyemezler, çünkü evvelâ torbaya elini sokup da ‘’işte bizim adayımız’’ diyecek kutlu eli (!) tespit etmeleri gerekiyor.

Fakat o kutlu mu, yoksa kurtlu mu ne olduğu bilinemeyen el, bu güne kadar bir türlü tespit edilemedi. 6 benzemezler ve bir de masanın altındaki gizli ittifak ortağı, hepsi kendi ellerinin kutsa(!) olduğunu düşündüklerinden olsa gerek diğerlerinin tombala torbasına ellerini sokmasına fırsat tanımıyorlar.

Yalan, iftira ve resmi dairelere izinsiz baskın yapmakla ünlenen iri ortak; ‘’Dostlarımız beni aday gösterirlerse ben seve seve aday olurum’’ dese de, tombala torbasının başındaki diğer birbirlerine benzemeyen ortaklar, meydanı boş bırakmak istemiyorlar. 100 yıla yakın bir zamandır Türk siyaset sahnesinde olmasına rağmen, Türk halkının güvenine mazhar olamamış bir organizasyonun başındaki adama ortakları da güvenmiyorlar.

Açıktan yüzüne karşı; senden aday maday olmaz, sen evvela doğru dürüst yalan söylemesini, ona buna iftira atmasını bile beceremiyorsun önce usturuplu yalan nasıl söylenir onu öğren.! Hep açık veriyorsun. Ödediğin tazminat paralarından dolayı Başkanlığını yaptığın partinin kasasını kevgire çevirdin. ‘’Aday olacak kişi milletin seve seve oy vereceği güvenilir birisi olmalıdır’’ demek istiyorlar.

Yani çaktırmadan ‘’Sen masamızda en fazla oya sahip iri görünümlü bir organizasyonun lideri olmana rağmen, iri olmak başka şey, büyük olabilmek başka şeydir. Bu bakımdan senin partin millet nazarında iri ve fakat büyük değildir. 20 yıldan bu güne kadar yapılan 14-15 seçimin hepsini kaybettiniz, sırtınız yerden kalkmıyor. Sizin bu halinize devamlı yenilen develer bile gülüyor(!)

Zaten iri görüntülü partinizin de kurulduğundan beri millet oyu ile kazandığı bir tek seçim yok. Askere ve Postala güvenerek adamlarınızı ‘’ordu Göreve’’ diye bağırttırıyordunuz, AK parti ve dolayısıyla Tayyip Bey ile bu güvenceniz de kalmadı. ‘’Senin ve partin bize nazaran iri ama tutarsızlıklarından dolayı millet seni tercih etmez, bu iş cüsse olarak iri olmakla değil akılla tecrübe ile olur. Biz sende ve partinde gerekli aklı ve tecrübeyi göremiyoruz’’ O halde sen gel bu sevdadan vaz geç demek istiyorlar.

Kiralık vekillerle seçimlere ve TBMM ne giren bir başka altılı ganyan koşucusu bayan ise, ‘’ille de ben Başbakan olacağım’’ diyerek histeri nöbetleri geçirirken, Parlamenter sistemle Devlet Başkanlığı sistemini karıştırdığının hâlâ farkında değil.

Ya hu sen daha partindeki çözülmeleri önleyememişsin, adayını tespit edememişsin, AK Partinin Ve Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında ne yapabileceğiniz meçhul. Ve fakat hâlâ Başbakanlık rüyası görüyorsun? Kiralık vekillerle seçimlere ve TBMM giren bu teyzemizi birileri uykusundan ve dolayısıyla renkli rüyasından uyandırsın ki, daha da acınacak durumlara düşmesin.!

Velhasıl torbadan çıkaracakları adayın kısa zamanda millet nazarında paçavraya döneceğinden 6+1 tombalacıların hepsi emin. Bu sebeple tombala torbasından paçavraya dönecek adaylarını çıkarmak istemiyorlar. Milletin tercih edebileceği ve öncelikle seçilebilirlik özelliğine sahip bir adaylarının tombala torbasında olmadığını kendileri de bildikleri için, kendilerince kutlu (!) olan eli tombala torbasına da sokmak istemiyorlar.

Açıktan ifade etmeseler de tombala torbasında geçmişi temiz şaibelerden uzak güvenilirliği olan bir aday olmadığının da farkındalar. Bu sebeple meseleyi özellikle lastik gibi uzatıyorlar. Böyle davranmakla 6+1 denkleminin alnı secdeli ortağına da bir dereceye kadar hak vermiş oluyorlar. O halde adayımız torbadan çıkmasın ve alnı secdeli ortağın dediği gibi kısa zamanda paçavraya dönmesin!

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, bilinen ve fakat yüksek sesle dile getirilemeyen gerçek; tombaladan çıkaracakları ortak adayın kalitesizliği ve kısa zamanda paçavraya dönüşebileceği ihtimali.! Veya korkusu.!

Bu durumda Milletimizin 20 yıldan bu yana güvendiği ve olanca gücüyle destek verdiği AK Parti ve dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan’a bu 6+1 ortaklarının selâm durması ve bükemedikleri bileği her halde öpmeleri olacaktır. Tabi bu da bir şahsiyet meselesidir. Altılı ganyan dediğimiz 6+1 benzemezlerde bilmiyorum bu âlicenaplığı gösterecek şahsiyet var mıdır?

Devletlerarası münasebetlerden dolayı Dost dediğimiz, tüm düşmanca tavırlarına rağmen öyle kabul ettiğimiz ezeli belki de ebedi düşmanımız Haçlı dünyası, (Ayeti kerime öyle söylüyor, Onlar sizi sevmezler ve dost kabul etmezler. Ta ki siz onların dinlerine girinceye kadar.) zaman zaman da olsa ülkemizin gelişmişliğinde ve dünya siyasetinde Tayyip Bey’in kararlı adımlarını görerek takdir ediyorlar.

Peki, bizim altılı ganyan’dan böyle bir takdir beklemek mümkün mü? Altılı ganyan’ın 100 yıldan bu yana bir türlü büyük olamayan ve fakat en iri olanının sağ kolu bir adam hem de TBMM den avazı çıktığı kadar bağırıyor; ‘’Ak Parti dünyanın en iyi işini yapsa da karşı çıkacağız, çünkü biz muhalefet partisiyiz’’

Adamların daha muhalefet olmanın ne anlama geldiğinden haberleri yok. Muhalefet denilince her yeni öneri ve teklife karşı çıkılacağını zannediyor ve hem de bu çarpık düşüncelerini TBMM den avaz avaz bağırarak ilân ediyorlar. İşte bu sebeple cüsse bakımından iri ve fakat fikri bakımdan hâlâ cüce olduklarının en bariz göstergesi bu düşünce ve düşmanca tavırları değil midir?

Rahmetli Erbakan hocamızın zaman zaman söylediği bir söz vardır; ‘’bunların en akıllısı deli Veli, o da ağaçta bağlı.’’ Şimdi soralım bakalım; Altılı ganyan’ın en irisinin Başkanı ve yardımcıları hâlâ muhalefet olmanın gereğini bilemiyorsa ‘’deli Veli’den farkları nedir’’?

Ülkemize yapılan yerli ve yabancı yatırımları engelleme uğraşlarıyla muhalefet yaptıklarını zannediyorlar. Hâlbuki görüntüleri; müstemleke Valisinden veya Batı hesabına çalışan ve ajan olduğunun bile farkında olamayan ajanlardan farklı olmadığını bir anlayabilseler.!

Çırak olunmadan kalfa, kalfa olunmadan usta olunamayacağı gibi, adam gibi muhalefet olunmadan da iktidar olunamayacağını birilerinin bunlara söylemesi lâzım. ..