arih 1756

Balıkesir'den Mihaliç (Karacabey) ve Bandırma iskelelerine olan hububat nakliyatı büyük önem arz ediyordu.

Bu nakliyatta Susurluk'un “deveci esnafı” da önemli bir rol üstleniyordu. Ancak, zaman zaman iskeleye yapılan hububat nakliyatında çeşitli zorluklarla karşılaşılıyordu.

Bu sorunlardan en önemlisi yol güvenliğinin sağlanamamasıydı.

Osmanlı Devleti, eşkıyalık hareketlerine engel olmak ve yollarda güvenliği sağlamak için stratejik bazı noktalara derbentler (karakollar) kursa da yollarda eşkıyalık hadiselerinin meydana gelmesine engel olunamıyordu.

Özellikle savaş zamanlarında orduya katılmayan ya da sefer sonrası dağınık halde kalan gençlerden oluşan eşkıyalar, sıklıkla bu bölgede hububat kervanlarına saldırıyorlardı.

1756 senesinde İstanbul’un iaşesi için tertip olunan 2000 kile buğday Balıkesir’den Mihaliç (Karacabey) iskelesine nakledilmek üzere develere yüklendi.

Kervan Susurluk’a geldiğinde Manyas kazasından Kürt İbrahim Hakkı adlı şahıs, develere yüklenen buğdayın 166 kilesini gasp etti.

Olay vilayete bildirildi.

Balıkesir’in bir anlamda emniyet müdürü olan İblikçizade El-Hac Ali, eşkıyanın peşine düşse de başarılı olamamıştı…

SALİH ZEKİ ALTUNBAŞ…

Tarih 12 Ekim 1969

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Salih Zeki Altunbaş, İç Hastalıkları Mütehassısı olarak Balıkesir’de doktorluk yapıyordu.

Susurlukluydu…

Salih Zeki Altunbaş'ın kariyeri sadece tıp alanıyla sınırlı değildi.

Siyasette de önemli hizmetlerde bulunmuştu.

Pek hatırlamıyoruz ama Susurluklu Salih Zeki Altunbaş, bir dönem milletvekilliği yapmıştı.

12 Ekim 1969 tarihinde 14. Dönem Milletvekilliği seçimleri yapıldı.

O dönemde Balıkesir, TBMM'de 10 milletvekili ile temsil ediliyordu.

Dr. Salih Zeki Altunbaş, Cumhuriyet Halk Partisinin Balıkesir’den meclise gönderdiği 3 milletvekilinden biri oldu.

1973 yılına kadar milletvekili olan Dr. Salih Zeki Altunbaş, ülke genelinde sağlık politikalarının iyileştirilmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmış,

Bu doğrultuda kanun tasarıları hazırlamış,

Görüşlerini meclis kürsüsünde dile getirmişti.

Dr. Salih Zeki Altunbaş, sonrasında parti içinde yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle CHP’den istifa etti.

Bir süre bağımsız kalan Dr. Salih Zeki Altunbaş, ardından Cumhuriyetçi Güven Partisine geçti.

Dr. Salih Zeki Altunbaş 2 Mart 1982 tarihinde vefat etti…