Dün kibirli insanlarla aynı dili konuşmazdım, bugün de...

Dün yeni öğrendiği bir şeyi sanki yıllardır biliyormuş gibi yapanlara kulak vermezdim, bugün de…

Dün yalan söyleyenlere itibar etmezdim, bugün de...

Dün sorumluluklarını yerine getirmeyen insanları savunmazdım, bugün de...

Dün bencil insanlara değer vermezdim, bugün de...

Dün başkalarına karşı hoşgörülü olmayanlara yakınlık duymazdım, bugün de…

Dün saygısız insanları hoş karşılamazdım, bugün de...

Dün haksızlığa karşı sessiz kalanlara saygı duymazdım, bugün de...

Dün kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutanları anlayışla karşılamazdım, bugün de...

Dün ayrımcılık yapanları kabullenmezdim, bugün de...

Dün  sorunlarını çözmek için şiddete başvuranları onaylamazdım, bugün de...

Dün çevreyi kirletenlere tahammül etmezdim, bugün de...

Dün hayvanlara eziyet edenleri affetmezdim, bugün de...

Dün başkalarının fikirlerine saygı duymayanlara ilgi göstermezdim, bugün de...

Dün empatiden yoksun olanları takdir etmezdim, bugün de...

Dün yardıma ihtiyacı olanlara sırtını dönenleri hoş görmezdim, bugün de...

Dün kendi hatalarını görmeyenleri desteklemezdim, bugün de...

Dün dedikodu yaparak bir şey kazanabileceğini zannedenleri dinlemezdim, bugün de…

Dün başkalarının başarılarını kıskananları ciddiye almazdım, bugün de...

Dün gelişime direnenleri anlamazdım, bugün de...

Dün bilgisizce yargılayanları dikkate almazdım, bugün de...

Dün kendini başkalarının üstünde görenlerden uzak dururdum, bugün de...

Dün insanları kendi çıkarları için kullananlarla aynı yolu yürümezdim, bugün de...