9-10 Kasım 1938 tarihinde Adolf Hitler Almanya’sında Naziler tüm Almanya sathında kanlı bir tiyatro sahnelemişlerdi. Tiyatronun adı: Ales für Deuschland / Herşey Almanya için. O halde önce Yahudilerden Almanya’nın temizlenmesi gerekiyordu ve bu temizlik için (Holokost / Soykırım) her yol serbestti.

Führer Adolf Hitler, Alman Yahudilerinin Alman ekonomisini ve hatta Alman ırkını dejenere ederek bozduklarına inanmıştı. Bu durumda öncelikli olarak yapılacak iş Almanya’yı Yahudilerden arındırmak ve Yahudi nüfustan kurtulmaktı.

Şimdi Filistinde Yahudiler Müslümanlardan kurtulmak için aynı uygulamayı yaparak Müslümanları çoluk çocuk, yaşlı bebek, kadın erkek demeden öldürmüyorlar mı?

Führer Adolf Hitler’in bizzat koordine ettiği Yahudi soykırımında, Nazi Partisi tarafından Hitler gençliğinin Yahudilere saldırmaları telkin edilmiyor, bilakis emrediliyordu.

Tıpkı İsrail’de silah dağıtılan sivil Yahudilerin her gördüğü Müslüman’ı öldürmeleri, mallarını ve evlerini kendi malı gibi gasp etmeleri emri gibi.

Organize olmuş Almanlar, Yahudi işyerlerini, Yahudi sinegoglarını, evlerini, işletmelerini yakıp yıkmış ve yağmalamışlardı. Şimdi Filistin’de Yahudilerin Müslümanlara yaptıkları soykırım, Almanların 1938 de yaptıklarından farklı mı? Hayır, biraz daha iğrenç.! Çünkü Yahudilerin akıl hocaları Alman. Alman malları kaliteli olur ya, Alman Holokostu / Soykırımıda elbet kaliteli olacaktı.(!)

(Holokost / Soykırım) 1938 de Almanya’da adeta milli bir bayram gibi Almanlar tarafından uygulandı. Yahudi mezarlıkları yerle bir ediliyor, Yahudi mülkleri yağmalanıyor, yakılıyor ve yıkılıyordu. Çünkü Führer Hitler emretmişti; (Kristallnacht Kristal gece) de her yol serbesti. Alabildiğini al, alamadığını yak, öldürebildiğin kadar öldür.

Tıpkı şu an silahlandırılmış Yahudi ahalinin, Netenyahu’nun emretti gibi çalıp çırparak, yakıp yıkarak ve önüne gelen masum Müslümanları nahak yere dövdükleri, sövdükleri ve öldürdükleri gibi. Ha Hitler, Ha Netenyahu. Yok, birbirlerinden farkları.

1938 Almanya’sında Yahudi evleri çapraz işaretle belirlenmiş, her Yahudi’nin yakasına mutlaka sarı Davut yıldızı takılmış, Yahudi ırkıyla diğer ırkların ayrılıp bilinebilinmesi sağlanmıştı. Talanda, yağmada, öldürmede yanlışlık olmasın diye ve Kristal gece başlamıştı Almanya da. Bu da demek oluyordu ki: (Holokost / Soykırımda) Yahudilerin akıl hocası Almanlardır. Alman Devlet Başkanı Katliamların daha başında koşa koşa İsraile boşuna gelmedi, meğer adam yol ve yöntem anlatmaya gelmiş.(!)

Şimdi Filistin’de / Gazze’de Yahudi katillerde aynı şeyi yapmıyorlar mı? Filistin, Gazze’de büyük küçük, bebek çocuk, kadın erkek, yaşlı genç öldürmek serbest değil mi? Öldürdüğün yeter ki Müslüman olsun. Muharref Tevrat’a kendilerinin sonradan ilâve ettikleri ayetlere göre: Ne kadar fazla Müslüman öldürürlerse o kadar sevaba girecekler ya.! (sapık inanç, sapık millet.! Dememek mümkün mü )?

Kristallnacht (kristal gecede) Almanlar binlerce Yahudi’yi gözlerini kırpmadan öldürdüler. 2000 kadar sinagog ve Yahudilere ait yüzlerce dini ve sivil toplantı yerleri, mezarlıklar yerle bir edildi. 40.000 Yahudi toplama kamplarına götürüldü ve çoğu bu kamplarda öldü.

Şimdi Yahudiler aynı şeyi Filistin’deki, Gazze’deki kamplara sığınmış binlerce Müslüman’a yapmıyorlar mı? Filistinde/ Gazze’de her gece Kristallnacht değil mi? Camileri yakıp yıkmadılar mı? Kampları uçaktan attıkları bombalarla yerle bir ederek binlerce Müslüman’ı canice öldürmüyorlar mı?

1938 yılında Almanya hudutları dahilinde, Almanların Yahudi ırkına uyguladıklar (Holokost / Soykırım) şimdi Yahudiler tarafından Filistin’de Müslümanlara uygulanmıyor mu? Gazze’de 40.000 ev yerle bir edilmedi mi? Taş üzerinde taş, omuz üzerinde baş kaldı mı? Başta Holokost’un mucidi Almanlar olmak üzre tüm Avrupa Hıristiyan Devletleri, Filistin’deki (Holokostu / Soykırımı) seyretmiyorlar mı? Adeta (daha fazla kırım yapın, hatta köklerini kazıyın) dercesine Yahudiler teşvik edilmiyor mu?

Başta ABD olmak üzre Avrupa’nın cümle kan içicileri Filistin’de sergilenen soykırımı desteklemek için daha ilk günden koşup geldiler. İsrail’de adeta bayram havası estirerek mazlumların canları ve kanları üzerinde vahşi hayvanlara taş çıkartırcasına tepindiler. Netenyahu denilen katilin katliamlarını tebrik ve teşvik için kuyruğa girdiler ve utanmadan sıkılmadan (Holokosta / Soykırıma) destek vererek, Yahudi’nin katliamını desteklemenin kendileri için (ahlâki bir görev) olduğunu ilân ettiler, İnsanlıktan zerre kadar nasipleri olmayan Müslüman soykırımcısı sözde medeni (!) ahlâksızlar.

Ateşkes lafını ağızlarına bir nebze olsun almıyorlar. (Holokost / Soykırım) devam etsin istiyorlar. Utanmaz köpeklerin ağızlarında ateş kes yerine bir mola lafı dolaşıyor. Mola verip biraz dinlendikten sonra katliama yeniden devam niyetindeler. Biraz mola ver daha sonra bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden (Holokost’a / Soykırım) a devam. Tüm dünyanın gözleri önünde Almanların 1938 de, Alman Yahudilerine karşı oynadıkları tiyatroyu, bu defa Alman (Holokostundan / Soykırımından) arta kalan Yahudilerin evlatları, şimdi Filistin de bir avuç Müslüman’a karşı daha kanlı ve daha acımasızca sahneliyorlar.

Velhasıl medeniyet dediğimiz tek dişi kalmış canavarlar, Filistinli Müslümanların vatanlarını gasp ettiler yetmedi, şimdide köklerini kazımak istiyorlar.

Bir avuç Hamas mücahidi İzzettin El-Kassam Tugayı şanla şerefle direniyor. Gazze’yi şimdiden Yahudi tanklarına ve Yahudi köpeklerine mezar eylediler, bakalım Mevlâm ne eyler, ne eylerse güzel eyler. Direnişe devam, Filistin’e, Gazze’ye, Hamasa, İzzettin El Kassam Tugayı mücahitlerine ve Hizbullah Mücahitlerine selâm.